Wschód i Zachód razem – budowanie potencjału ukraińskich mediów lokalnych

Ukraina, 2016 r.

Działania projektu mają na celu wsparcie mediów lokalnych z różnych obwodów Ukrainy. Skupiamy się na 2 głównych kierunkach: roli mediów w budowaniu porozumienia pomiędzy mieszkańcami różnych regionów Ukrainy oraz w inicjowaniu zmian w społecznościach lokalnych Ukrainy.

Projekt jest adresowany do wszystkich obwodów Ukrainy, poza m.st. Kijów i jest kontynuacją działań realizowanych przez FED we współpracy z partnerami w 2015 roku „Wschód i Zachód razem – przestrzeń dialogu”.

Główne działania zaplanowane w projekcie to:

  • 4 wizyty Wschód-Zachód (pomiędzy regionami Ukrainy), w których weźmie udział 40 dziennikarzy ukraińskich gazet lokalnych;
  • szkolenie nt. prowadzenia lokalnych kampanii społecznych;
  • 5-dniowa wizyta studyjna w Polsce;
  • konkurs na przeprowadzenie lokalnych kampanii społecznych, w ramach którego planujemy wesprzeć realizację 12 kampanii, które łącznie dotrą do min. 50 000 odbiorców.

Naszym głównym partnerem jest Stowarzyszenie Nowa Generacja z Chersonia.

logo sponsora pkwd

Projekt jest współfinansowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, który jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP).

Koordynatorka:

Natalia Kertyczak

natalia.kertyczak@fed.org.pl

+48 721 660 313

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web