Wsparcie rodzin „Niebiańskiej sotni”

Ukraina, 2016 r.

Celem projektu jest wsparcie finansowe rodzin „Niebiańskiej sotni”, medyków i dziennikarzy poległych na Wschodnie Ukrainy, oraz rodzin wielodzietnych, których żywiciel poległ na Wschodniej Ukrainy, a które mają nieuregulowaną sytuacją prawną (co uniemożliwia im staranie się o pomoc państwa).

Ponadto projekt przewiduje komponent wsparcia prawnego dla rodzin oraz rzeczniczy, którego celem jest po pierwsze pielęgnowanie pamięci o „Niebiańskiej sotni”, jako o bohaterach, których poświęcenie pozwoliło na przełom lutowy w Kijowie, po drugie uregulowanie prawnej sytuacji rodzin „Niebiańskiej sotni” oraz rodzin innych poległych w walce za wolną i demokratyczną Ukrainę.

W ramach komponentu przewidujemy: wsparcie rodzin w wypełnianiu deklaracji podatkowych darowizn, oraz przygotowywania innych dokumentów umożliwiającym uporządkowanie sytuacji prawnej, opracowanie „Mapy drogowej” dla osób korzystających z darowizn, oraz przeprowadzenie okrągłego stołu i konferencji prasowej nt. kultury pamięci o „Niebiańskiej sotni” i Rewolucji Godności.

Partnerem w realizacji przedsięwzięcia jest organizacja Krym SOS.

logo sponsora

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – Program „Wsparcie Demokracji”.

Koordynatorka:

Martyna Bogaczyk

martyna.bogaczyk@fed.org.pl

+48 601 458 653

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web