Wyniki konkursu na dofinansowanie działań interwencyjnych w Ukrainie

Zapraszamy do zapoznania się z listą wniosków dofinansowanych w ramach tzw. „szybkiej ścieżki” w programie Wspieramy Ukrainę.

—-> LISTA DOFINANSOWANYCH WNIOSKÓW <—-

UWAGA! Koordynatorka Programu w najbliższych dniach skontaktuje się z Wnioskodawcami dofinansowanych projektów w celu ustalenia ostatecznego kształtu budżetu, zakresu działań oraz podpisania umów grantowych.

Komisja grantowa zapoznała się z dokumentacją 398 wniosków zgłoszonych w terminie do 15 marca 2022 r. do konkursu szybkiej ścieżki z programu RITA (23 wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej). Łączna kwota budżetów złożonych wniosków wyniosła 14.992 461 zł. Zgodnie z zapowiedziami – decyzją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – pierwotna kwota do rozdysponowania w konkursie została prawie trzykrotnie zwiększona, co pozwoliło na dofinansowanie aż 59 interwencji w kwocie 1.649.173,00 zł.

42 wnioski zostały sfinansowane z nowopowstałego programu grantowego Wspieramy Ukrainę, 17 wniosków sfinansowano z programu RITA – Przemiany w Regionie.

Trzymamy kciuki za powodzenie wszystkich działań wspierających ludzi cierpiących w wyniku wojny w Ukrainie.

Kolejny konkurs grantowy w programie Wspieramy Ukrainę, tym razem na działania długofalowe, zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja br.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web