Wyniki otwartego konkursu grantowego na projekty długofalowe w programie Wspieramy Ukrainę

W konkursie złożono 248 wniosków. Dwa wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. Komisja zapoznała się z dokumentacją 246 wniosków zgłoszonych w terminie do 10 czerwca 2022 r., do konkursu grantowego programu Wspieramy Ukrainę.

Komisja Grantowa zarekomendowała do dofinansowania 33 projekty na łączną kwotę 1 589 471,00 zł. Zapraszamy do zapoznania się z listą wniosków dofinansowanych projektów:

lista dofinansowanych projektów w ramach otwartego konkursu grantowego na projekty długofalowe w programie Wspieramy Ukrainę 

Koordynatorka grantów będzie kontaktowała się z koordynatorami dofinansowanych projektów w celu wprowadzenia ewentualnych zmian sugerowanych przez Komisję grantową lub wyjaśnienia powstałych wątpliwości, a następnie podpisania umów grantowych.

Serdecznie gratulujemy!

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web