WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU GRANTOWEGO NA PROJEKTY W PROGRAMIE WSPIERAMY UKRAINĘ – edycja jesienna 2023

Komisja zapoznała się z dokumentacją 130 wniosków zgłoszonych w terminie do 4 października 2023 r., do konkursu grantowego programu Wspieramy Ukrainę. W konkursie łącznie złożono 130 wniosków.

Komisja Grantowa zarekomendowała do dofinansowania 22 projekty na łączną kwotę 877 218,63 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z listą wniosków dofinansowanych projektów:

lista dofinansowanych projektów w ramach otwartego konkursu grantowego na projekty w programie Wspieramy Ukrainę – edycja jesienna 2023

Koordynatorka grantów będzie kontaktowała się z koordynatorami i koordynatorkami dofinansowanych projektów w celu wprowadzenia ewentualnych zmian sugerowanych przez Komisję grantową lub wyjaśnienia powstałych wątpliwości, a następnie podpisania umów grantowych.

Serdecznie gratulujemy!

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web