Wyniki otwartego konkursu grantowego w programie Wspieramy Ukrainę – edycja wiosenna 2023

W konkursie złożono 215 wniosków, w terminie do 28 lutego 2023 r. Pięć wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej. Komisja zapoznała się z dokumentacją 208 wniosków zgłoszonych do konkursu grantowego programu Wspieramy Ukrainę.

Komisja Grantowa zarekomendowała do dofinansowania 29 projektów na łączną kwotę 1 001 759,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z listą wniosków dofinansowanych projektów:

lista dofinansowanych projektów w ramach otwartego konkursu grantowego na projekty w programie Wspieramy Ukrainę – edycja wiosenna 2023

Koordynatorka grantów będzie kontaktowała się z koordynatorami i koordynatorkami dofinansowanych projektów w celu wprowadzenia ewentualnych zmian sugerowanych przez Komisję grantową lub wyjaśnienia powstałych wątpliwości, a następnie podpisania umów grantowych.

Serdecznie gratulujemy!

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web