Wyniki otwartego konkursu na projekty w programie Wspieramy Ukrainę

W konkursie złożono 98 wniosków. Dwa wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. Komisja zapoznała się z dokumentacją 96 wniosków zgłoszonych w terminie do 5 października 2022 r., do konkursu grantowego programu Wspieramy Ukrainę.

Celem konkursu jest poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z wojną w ich kraju oraz tych pozostających w Ukrainie.

Komisja Grantowa zarekomendowała do dofinansowania 24 projekty na łączną kwotę 514 401,00 zł.
Zapraszamy do zapoznania się z listą wniosków dofinansowanych projektów:

lista dofinansowanych projektów w ramach otwartego konkursu grantowego na projekty o charakterze interwencyjnym w programie Wspieramy Ukrainę

Koordynatorka grantów będzie kontaktowała się z koordynatorami i koordynatorkami dofinansowanych projektów w celu wprowadzenia ewentualnych zmian sugerowanych przez Komisję grantową lub wyjaśnienia powstałych wątpliwości, a następnie podpisania umów grantowych.

Serdecznie gratulujemy!

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web