Wyrównywanie szans edukacyjnych w dobie pandemii – webinarium dla wnioskodawców

Prezentacja z webinarium – Michał Romanowski

Prezentacja z webinarium – Justyna Kowalczyk

Zapraszamy wnioskodawców przygotowujących projekty do otwartego konkursu w 2021 roku do uczestnictwa w webinarium tematycznym poświęconym obszarowi Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Spotkanie odbędzie się online 29 marca 2021 w godz. 15.00-16.30.

Zgłoszenia do udziału w webinarium przyjmujemy do 15 marca do godziny 12.00  poprzez FORMULARZ

28 marca do zgłoszonych osób roześlemy link do webinarium.

W trakcie spotkania eksperci  – Justyna Kowalczyk z Fundacji NIDA oraz Marcin Romanowski z programu Równać Szanse opowiedzą:

  • o potrzebach dzieci i młodzieży wynikających z pandemii i jak je sprawdzić, gdzie szukać danych;
  • jakie działania sprawdziły się w pracy ekspertów, które z nich są do zrealizowania w pandemii;
  • gdzie szukać sprzymierzeńców w niwelowaniu strat edukacyjnych.

Ponadto:

  • Eksperci podpowiedzą jak sformułować problem, na który ma odpowiedzieć planowany projekt;
  • Omówimy działania proponowane w omawianym obszarze;
  • Przedstawimy główne zasady ubiegania się o środki w otwartym konkursie.

W trakcie spotkania omówimy trzeci obszar tematyczny konkursu, który brzmi:

Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozumiane jako:

  • minimalizowanie wykluczenia cyfrowego, w tym w uzasadnionych przypadkach zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość;
  • wyrównywanie strat w postępie edukacyjnym wynikających z ograniczeń spowodowanych pandemią;
  • działalność badawcza, która dostarcza aktualnych danych, pomagających budować projekty edukacyjne na rzecz równych szans edukacyjnych w czasie i po pandemii.
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web