Wyniki 2005

Wyniki – granty 2005

Wyniki - granty 2005

Na posiedzeniu Komisji Selekcyjnej w dniu 22.09.2005, członkowie Komisji po zapoznaniu się z nadesłanymi wnioskami wybrali do dofinansowania następujące projekty:

 • Pomost dla rozwoju (12 910 zł), Fundacja Polska Akcja Humanitarna, Warszawa
 • Edukacja globalna ponad Siecią – numer specjalny biuletynu Mała Szkoła (7 982 zł), Federacja Inicjatyw Oświatowych, Warszawa
 • Opowieść o lepszym świecie (14 538 zł), Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA, Toruń
 • Ja – obywatel świata (8 610 zł), Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „BONA FIDES”, Katowice
 • Wystawa fotografii współczesnego Tybetu autorstwa Tashi Wanadu (8 650 zł), Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tybetu, Warszawa
 • Twoje pieniądze kształtują świat – akcja informacyjna (13 400 zł), Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Kraków
 • Kupuj odpowiedzialnie – twoje pieniądze kształtują świat (10 000 zł), Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Lublin
 • Edukacja globalna – wiedza i działanie. Wypracowanie modelu edukacji obywatelskiej na rzecz rozwoju edukacji obywatelskiej     (14 955 zł), Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”, Gdańsk
 • Bociany (7 000 zł), Fundacja „Odzew”,    Leszno
 • To także Twój Świat (8 530 zł),    Centrum Edukacji Globalnej, Wrocław
 • Mistrzowie sportu, mistrzowie życia -czyli o tym, jak sport wpływa na rozwój społeczeństw (14 460 zł), Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, Poznań
 • Graj fair, czyli rzecz o odpowiedzialnej konsumpcji (8 940 zł), Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław
 • Islam – edukacja międzykulturowa (11 640 zł),    Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa
 • Problemy globalne – nie bądź obojętny!    (11 210 zł), Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Świętochłowice
 • Globalna zmiana – szkolenie dla pracowników młodzieżowych i trenerów edukacji nieformalnej (13 530 zł), Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Wrocław
 • Konkurs na najlepszą inicjatywę w dziedzinie edukacji globalnej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich ponadgimnazjalnych (14 870 zł), Towarzystwo Demokratyczne Wschód, Warszawa
 • Wolni od Stereotypów    (7 000 zł), Stowarzyszenie Porozumienie dla Zielonki, Zielonka
 • Afryka jak kamień i aksamit (6 000 zł),    Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, Lublin
 • Tydzień Edukacji Globalnej (8 512 zł),    Fundacja U siebie, Sokołów Podlaski

REZERWA

 • Afryka i my (7 320 zł), Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni, Ostrów Wielkopolski
 • Make Use of Your Tongue (13 464), Europejskie Forum Studentów

 

Sponsorzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Centrum Północ-Południe Rady Europy zatwierdzili projekty do sfinansowania z przyznanych przez nich środków. MSZ sfinansowało 10 projektów, ze środków Centrum Północ-Południe sfinansowano 11 projektów.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web