Wyniki 2013

WYNIKI NABORÓW 2013

Wyniki konkursu ''Edukacja Globalna 2013. Regranting dla organizacji pozarządowych''

Komisja Selekcyjna Programu Edukacja Globalna zapoznała się dokumentacją 154 wniosków złożonych w otwartym konkursie grantowym „Edukacja Globalna 2013. Regranting dla organizacji pozarządowych” (106 wniosków w Ścieżce A oraz 48 wniosków w Ścieżce B) i wybrała do dofinansowania następujące projekty:

ŚCIEŻKA A:

 • EG-2013-A-/84

  Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Projekt pt. „Zrozum świat – przedszkola”, Wysokość dofinansowania: 22 515 PLN

 • EG-2013-A-/182

  Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej, Projekt pt. „Środowisko, ja i Ty”, Wysokość dofinansowania: 24 924 PLN

 • EG-2013-A-/191

  Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej, Projekt pt. „Pracownia Edukacji Globalnej”, Wysokość dofinansowania: 22 990 PLN

 • EG-2013-A-/178

  Stowarzyszenie Badawczo – Animacyjne „Flâneur”, Projekt pt. „Spotkania w dobrym klimacie”, Wysokość dofinansowania: 25 000    PLN

 • EG-2013-A-/209

  Fundacja dla Somalii, Projekt pt. „Wędrowna Globoteka”, Wysokość dofinansowania: 20 000 PLN

 • EG-2013-A-/214

  Polska Akcja Humanitarna, Projekt pt. „Edukacja globalna w wielkim formacie”, Wysokość dofinansowania: 20 060 PLN

 • EG-2013-A-/53

  Chrześcijańska Służba Charytatywna, Projekt pt. „Inkubator Edukacji Globalnej dla szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska”, Wysokość dofinansowania: 21 000 PLN

 • EG-2013-A-/70

  Fundacja Kultury Świata, Projekt pt.”Teatr dla Edukacji”, Wysokość dofinansowania: 25 000 PLN

 • EG-2013-A-/104

  Fundacja Partners Polska, Projekt pt. „Edukacyjny rozkład jazdy – krótkometrażowy film dokumentalny o systemie edukacji w Kenii.”, Wysokość dofinansowania: 25 000 PLN

 • EG-2013-A-/188

  Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, Projekt pt. „Globalnie – odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli”, Wysokość dofinansowania: 25 000 PLN

 • EG-2013-A-/142

  Stowarzyszenie Tkalnia, Projekt pt. „Wysokie koszty tanich zakupów.”, Wysokość dofinansowania: 23 820 PLN

 • EG-2013-A-/97

  Instytut Wschodnich Inicjatyw, Projekt pt. „W sieci globalnej. Rozwojowe wyzwania Azji Centralnej”, Wysokość dofinansowania: 20 220 PLN

 • EG-2013-A-/195

  Fundacja Obywatelska Perspektywa, Projekt pt. „Dom daleko od domu – komiks edukacyjny dla młodzieży”, Wysokość dofinansowania: 24 540 PLN

 • EG-2013-A-/65

  Inicjatywa Wolna Białoruś, Projekt pt. „Prawa człowieka w globalnej sieci – warsztaty edukacyjne dla gimnazjalistów”, Wysokość dofinansowania: 24 955 PLN

 • EG-2013-A-/158

  Fundacja Synergia, Projekt pt. „Planeta Kobieta, czyli Lankijki same o sobie”, Wysokość dofinansowania: 24 990 PLN

 • EG-2013-A-/111

  Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Projekt pt. „7/7. Działamy razem na rzecz Globalnego Południa”, Wysokość dofinansowania: 25 000 PLN

 • EG-2013-A-/64

  Stowarzyszenie Homo Faber, Projekt pt. „Etycznie na co dzień”, Wysokość dofinansowania: 20 100 PLN

ŚCIEŻKA B:

 • EG-2013-B-/205

  Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Projekt pt. „Skrojone na miarę – pilotażowy cykl 12 zajęć z edukacji globalnej dla dzieci ze szkół podstawowych”, Wysokość dofinansowania: 9 900 PLN

 • EG-2013-B-/131

  Fundacja Więcej Serca, Projekt pt. „Różnorodność”, Wysokość dofinansowania: 12 000 PLN

 • EG-2013-B-/83

  Stowarzyszenie Amnesty International, Projekt pt. „Edukacja dla Godności na Warmii i Mazurach”, Wysokość dofinansowania: 12 000 PLNł

 • EG-2013-B-/175

  Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina”, Projekt pt. „Dziecięcy przewodnik filmowy po edukacji globalnej”, Wysokość dofinansowania: 11 960 PLN

 • EG-2013-B-/81

  Stowarzyszenie Amnesty International, Projekt pt. „Zespół trenerski Edukacji dla godności”, Wysokość dofinansowania: 12 000 PLN

 • EG-2013-B-/120

  Fundacja Kultury Świata, Projekt pt. „Partnerstwo miast na rzecz zrównoważonego rozwoju”, Wysokość dofinansowania: 11 970 PLN

 • EG-2013-B-/82

  Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Projekt pt. „Nasi rówieśnicy z krajów Południa”, Wysokość dofinansowania: 10 300 PLN

 • EG-2013-B-/185

  Stowarzyszenie ON/OFF, Projekt pt. „Kto uszył Twój dress?”, Wysokość dofinansowania: 10 650 PLN

 • EG-2013-B-/199

  Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „Meritum”, Projekt pt. „Jestem zmianą, której chcę na Świecie”, Wysokość dofinansowania: 11 500 PLN

 • EG-2013-B-/123

  Fundacja Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE, Projekt pt. „Dni Edukacji Globalnej: Kierunek Afryka”, Wysokość dofinansowania: 5 185 PLN

 • EG-2013-B-/202

  Fundacja Rozwoju Inicjatyw Demokratycznych, Projekt pt. „Edukacja globalna w kinie – święto edukacji globalnej na Uniwersytecie”, Wysokość dofinansowania: 10 420 PLN

 • EG-2013-B-/146

  Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej, Projekt pt. „Globalnie– Odpowiedzialnie – Kreatywnie”, Wysokość dofinansowania: 11 900 PLN

Gratulujemy! 

Pobierz pełne listy rankingowe w formacie PDF:
Ścieżka A
Ścieżka B

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web