Wyniki 2010

WYNIKI NABORÓW 2010

Wyniki konkursu grantowego 2010

Komisja Selekcyjna Programu Edukacja Rozwojowa zapoznała się dokumentacją 186 wniosków złożonych w otwartym konkursie grantowym „Edukacja Rozwojowa – 2010” i wybrała do dofinansowania następujące projekty:

 • ER/2010/10

  Polski Instytut Antropologii, Warszawa, Dialog: naukowcy i praktycy na rzecz edukacji o rozwoju (seminaria, warsztaty). Wysokość dotacji: 26 090 zł

 • ER/2010/21

  Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego, Warszawa, Wiedza w działaniu. Wysokość dotacji: 22 350 zł

 • ER/2010/26

  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, Zwiększenie znaczenia edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej. Wysokość dotacji: 29 585 zł

 • ER/2010/29

  Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST, Rzeszów, Edukacja rozwojowa w środowisku osób niesłyszących. Wysokość dotacji: 13 000 zł

 • ER/2010/32

  Fundacja Ubik, Kraków, Bliżej Globalnego Południa – Alternate Reality Game. Wysokość dotacji: 12 300 zł

 • ER/2010/40

  Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Warszawa, „Pojazdy znane i nieznane” – książka edukacyjna o warunkach życia na świecie, Wysokość dotacji: 30 000 zł

 • ER/2010/47

  Stowarzyszenie Global Development Research Group, Warszawa, Multimedia w edukacji rozwojowej dla dorosłych, Warszawa. Wysokość dotacji: 29 990 zł

 • ER/2010/56

  Polska Akcja Humanitarna, Warszawa, Metoda projektu w edukacji globalnej. Wysokość dotacji: 30 000 zł

 • ER/2010/67

  Stowarzyszenie „Jeden Świat”, Poznań, Twórczość i edukacja – Tydzień Edukacji Globalnej 2010 w Poznaniu. Wysokość dotacji: 12 860 zł

 • ER/2010/83

  Fundacja FilmGramm, Warszawa, AfryKamera 2010: Element edukacyjny. Wysokość dotacji: 13 000 zł

 • ER/2010/111

  Fundacja Nowe Media, Warszawa, Globalnie-Multimedialnie. Wysokość dotacji: 12 860 zł

 • ER/2010/121

  Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź, Źródłem każdego działania jest myśl. Wysokość dotacji: 21 742 zł

 • ER/2010/139

  Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”, Gdańsk, Osiem kroków do lepszego życia, czyli Milenijne Cele Rozwoju. Wysokość dotacji: 13 000 zł

 • ER/2010/142

  Koalicja KARAT, Warszawa, Her story – kobiety i rozwój. Wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat ekonomicznej i społecznej sytuacji kobiet w krajach rozwijających się. Wysokość dotacji: 8 550 zł

 • ER/2010/143

  SALTROM Salezjański Ruch Troski o Młodzież, Kraków, jaKO imigrant. Wysokość dotacji: 19 325 zł

 • ER/2010/144

  Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Kraków, Globalnie – odpowiedzialnie. Wydarzenia otwarte w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Wysokość dotacji: 10 540 zł

 • ER/2010/167

  Stowarzyszenie „U Siemachy”, Kraków, Millenimacje – młodzieżowe animacje dotyczące Milenijnych Celów Rozwoju. Wysokość dotacji: 13 000 zł

 • ER/2010/175

  Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu, Kraków, Edukacja rozwojowa w szkole. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu edukacji w kontekście nowej podstawy programowej. Wysokość dotacji: 29 790 zł

 • ER/2010/192

  Fundacja „Partners” Polska, Warszawa, Szkoła w slumsie. Wysokość dotacji: 30 000 zł

 • ER/2010/193

  Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Warszawa, Pomoc Rozwojowa. Wysokość dotacji: 19 970 zł

 • ER/2010/200

  Fundacja „Partners” Polska, Warszawa, Rozwiń edukację rozwojową – cykl szkoleń doskonalących z edukacji rozwojowej. Wysokość dotacji: 28 995 zł

 • ER/2010/210

  Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin, Kierunek południowy – wsparcie osób pracujących w tematyce edukacji globalnej. Wysokość dotacji: 13 810 zł

 • ER/2010/213

  Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Poznań, Wygraj globalny rozwój – w zrównoważony sposób. Wysokość dotacji: 11 180 zł

Wyniki zamkniętego konkursu grantowego 2010

Komisja Selekcyjna Programu Edukacja Rozwojowa zapoznała się dokumentacją 10 wniosków złożonych w zamkniętym konkursie grantowym „Edukacja Rozwojowa – 2010” i wybrała do dofinansowania następujące projekty:

 • ER2/2010/09

  KIERUNEK: GLOBALNE POŁUDNIE – Warsztaty dziennikarskie

 • ER2/2010/08

  Mamy prawo! – czyli rzecz o prawach człowieka w krajach rozwijających się.

 • ER2/2010/07

  Edukacja rozwojowa drogą do zrozumienia globalnych zależności

 • ER2/2010/04

  Dzieci świata

 • ER2/2010/15

  Warsztaty pt. „Edukacja rozwojowa w kontekście krajów arabskich”

 • ER2/2010/14

  Poznaj sąsiada

 • ER2/2010/13

  Wszystkim wystarczy miejsca pod wielkim dachem nieba

 • ER2/2010/12

  Etyczne zabawki

 • ER2/2010/11

  LANGUAGE CAFE – edukacja rozwojowa

 • ER2/2010/01

  Kampania informacyjna – Sytuacja dzieci w Rwandzie w kontekście milenijnych celów rozwoju a w szczególności walki z analfabetyzmem i zapewnieniu wszystkim dzieciom edukacji podstawowej

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web