Wyniki 2008

WYNIKI NABORÓW 2008

Dotacje przyznane w 2008 roku

Zgodnie z zasadami konkursu określonymi przez MSZ, wnioski musiały dotyczyć co najmniej jednego z tematów priorytetowych:
Temat 1: Skala, przejawy, przyczyny i konsekwencje ubóstwa na świecie oraz stan realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
Temat 2: Zmiany klimatyczne na świecie, w szczególności w odniesieniu do krajów rozwijających się – przejawy, przyczyny i konsekwencje, sposoby przeciwdziałania.

Nadesłano 167 wniosków (46 w Ścieżce Wydawniczej, 37 w Szkoleniowej i 84 w Popularyzatorskiej) na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 2 731 430 zł.

Oceny wniosków dokonała Komisja Selekcyjna zatwierdzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dotacje przyznano następującym projektom:

Ścieżka szkoleniowa

 • ER-2008-01

  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie Sprawiedliwego handlu (dotacja 20 000)

 • ER-2008-02

  Fundacja Przestrzeń Kobiet, Gender w edukacji rozwojowej. Czy równość płci jest niezbędna do rozwoju? (dotacja 12 650)

 • ER-2008-03

  Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Warsztaty pt. Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju (dotacja 17 400)

 • ER-2008-04

  Lokalna Organizacja Turystyczna Brama na Bagna, Zmienia się klimat – zmieńmy się my! (dotacja 16 200)

 • ER-2008-05

  Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu, Wybrane problemy rozwoju na świecie w oparciu o Milenijne Cele Rozwoju. Szkolenia dla wolontariuszy (dotacja 20 000)

 • ER-2008-06

  Fundacja Komunikacji Społecznej, Profesjonalizacja marketingu społecznego z zakresu walki ze zmianami klimatycznymi na świecie (dotacja 18 800)

 • ER-2008-07

  Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa,  Edukacja Rozwojowa w szkołach – cykl szkoleń dla nauczycieli (dotacja 19 866)

 • ER-2008-08

  Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Młodzieżowe Inicjatywy Globalnej Odpowiedzialności (dotacja 16 395)

Ścieżka wydawnicza

 • ER-2008-09

  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Patrz i zmieniaj (dotacja 21 200)

 • ER-2008-10

  Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Teczka dla nauczyciela (dotacja 21 820)

 • ER-2008-11

  Polska Akcja Humanitarna, Publikacja przewodników „Modnie i etycznie” dla nauczycieli i studentów (dotacja 21 250)

 • ER-2008-12

  Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, “Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju zagrożone skutkami zmian klimatycznych!” (dotacja 9 489)

 • ER-2008-13

  Centrum Współpracy Rozwojowej, Droga do Rozwoju – gra planszowa dla edukacji rozwojowej w szkołach (dotacja 21 560)

 • ER-2008-14

  Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Książka „Globalne ocieplenie i kryzys żywnościowy” (dotacja 16 850)

 • ER-2008-15

  Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny, Publikacja folderu – komiksu nt. zmian klimatu skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat (18 000)

 • ER-2008-17

  Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu, Oddział we Wrocławiu, Opowieści znad rzeki Zambezi – publikacja książki z bajkami z Zambii (dotacja 22 000)

 • ER-2008-18

  Centrum Rozwiązań Systemowych, „Gra z klimatem” (dotacja 21 000)

 • ER-2008-19

  Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa, Zrównoważony rozwój od kuchni (dotacja dotacja 21 550)

 • ER-2008-20

  Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Poradnik „Jak rzetelnie informować o krajach Południa” (dotacja 17 586)

Ścieżka popularyzatorska

 • ER-2008-21

  Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Moja woda, wspólna woda (dotacja 14 940)

 • ER-2008-22

  Fundacja FilmGramm, AfryKamera – Jesienne Objazdówki z Filmami Afrykańskimi (dotacja 13 400)

 • ER-2008-23

  Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”, Wschodni dywan, czyli mistyczna sztuka i ciężka praca. O pracy dzieci w Azji. (dotacja 15 000)

 • ER-2008-24

  Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego Niedrzwicy Kościelnej Dziupla     Północ dla Południa. Edukacja rozwojowa na Lubelszczyźnie. (dotacja 15 000)

 • ER-2008-25

  Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA przy Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu, NIE PYTAJ, KOMU BIJE DZWON. BIJE ON TOBIE! (dotacja 14 891)

 • ER-2008-26

  Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”, Po drugiej stronie kuli (dotacja 9 515)

 • ER-2008-27

  Polska Akcja Humanitarna, Narysuj mi zrównoważony świat. Street art w służbie Milenijnych Celów Rozwoju (dotacja 14 800)

 • ER-2008-28

  Centrum Współpracy Rozwojowej, Daleko i blisko. Edukacja rozwojowa w kształceniu przedszkolnym (dotacja 14 910)

 • ER-2008-29

  Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemi”, „Problemy Azji a realizacja Milenijnych Celów Rozwoju, na przykładzie wybranych państw” (dotacja 14 980)

 • ER-2008-30

  Stowarzyszenie Polites, Włącz się! (dotacja 5 632)

 • ER-2008-31

  Fundacja Aeris Futuro, BLIŻEJ AFRYKI – globalne zmiany klimatyczne a lokalne działania mieszkańców Polski i Burkina Faso (dotacja 13 990)

 • ER-2008-32

  Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu, Zobacz, dotknij, poczuj – warsztaty poświęcone problematyce rozwojowej w Ameryce (dotacja 14 800)

 • ER-2008-33

  Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu, Tydzień Edukacji Globalnej w Krakowie (dotacja 15 000)

 • ER-2008-34

  Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa, eFTe twoŻy Nowe Horyzonty (dotacja 14 790)

 • ER-2008-35

  Stowarzyszenie Harcerskie, My i inni w globalnym świecie (dotacja 9 830)

 • ER-2008-16

  Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu, Oddział we Wrocławiu, Tydzień Edukacji Globalnej we Wrocławiu (dotacja 15 000)

 • ER-2008-36

  Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Festiwal Edukacji Globalnej (dotacja 15 000)

Łączna kwota dofinansowania dla 36 projektów wyniosła 585 092 zł

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web