Wyniki 2016

WYNIKI NABORÓW 2016

Wyniki konkursu ''Edukacja Globalna 2016 r. Regranting dla organizacji pozarządowych''

Komisja Selekcyjna, powołana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, zapoznała się z dokumentacją 35 wniosków złożonych w ścieżce A otwartego konkursu grantowego „Edukacja Globalna 2016 r. Regranting dla organizacji pozarządowych” i wybrała do dofinansowania następujące projekty:

 • EG2016/A/208642

  Polska Akcja Humanitarna, projekt pt. „Out of the box”, Wysokość dofinansowania: 35000 zł

 • EG2016/A/208629

  Instytut Globalnej Odpowiedzialności, projekt pt. „Lokalni/e liderzy/liderki globalnej odpowiedzialności”, Wysokość dofinansowania: 34650 zł

 • EG2016/A/208654

  Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera, projekt pt. „Światozmieniacze”, Wysokość dofinansowania: 34886,54 zł

 • EG2016/A/208643

  Polska Akcja Humanitarna, projekt pt. „Link z Globalnym Południem”, Wysokość dofinansowania: 35000 zł

 • EG2016/A/208628

  Instytut Globalnej Odpowiedzialności, projekt pt. „Zrozumieć świat”, Wysokość dofinansowania: 34990 zł

 • EG2016/A/208607

  Fundacja Artykuł 25, projekt pt. „”Spotkanie z Innym” – 3. edycja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur, wpisującego się w Tydzień Edukacji Globalnej, skierowanego do dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców w gminie Szczecin.”, Wysokość dofinansowania: 30790 zł

 • EG2016/A/208601

  Klub Inteligencji Katolickiej, projekt pt. „Post-turysta.pl – 2016”, Wysokość dofinansowania: 34990 zł

 • EG2016/A/208566

  Fundacja „Kultury Świata”, projekt pt. „Innowatorzy społeczni a problemy globalne”, Wysokość dofinansowania: 35000 zł

 • EG2016/A/208586

  Fundacja Otwarty Plan, projekt pt. „Poznajmy Cele Zrównoważonego Rozwoju! Gra miejska Fair Train w Katowicach”, Wysokość dofinansowania: 29440 zł

 • EG2016/A/208624

  Fundacja EkoRozwoju, projekt pt. „Laboratorium Edukacji Globalnej”, Wysokość dofinansowania: 35000 zł

 • EG2016/A/208610

  Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej – INEK, projekt pt. „Ogarnij świat – edukacja globalna kluczem do współczesności”, Wysokość dofinansowania: 20680 zł

 • EG2016/A/208617

  Fundacja na Rzecz Tolerancji Poprzez Międzykulturowe Zrozumienie, projekt pt. „Warsztaty i lekcje w gminie Dragacz i w Grudziądzu: dialog globalnego Południa z Północą”, Wysokość dofinansowania: 29332 zł

 • EG2016/A/208554

  Fundacja Civis Polonus, projekt pt. „Uczymy (się) razem dla pokoju”, Wysokość dofinansowania: 34800 zł

Małe granty

Komisja Selekcyjna zapoznała się z dokumentacją 59 wniosków złożonych w ścieżce B otwartego konkursu grantowego „Edukacja Globalna 2016 r. Regranting dla organizacji pozarządowych” i wybrała do dofinansowania następujące projekty:

 • EG2016/B/208588

  Fundacja Go’n’Act, projekt pt. „Zanim pomożesz… (czyli odpowiedzialny wolontariat zagraniczny)”, Wysokość dofinansowania: 7944 zł

 • EG2016/B/208596

  Fundacja ”Edukacja dla nas”, projekt pt. „Różni i równi. Warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.”, Wysokość dofinansowania: 7950 zł

 • EG2016/B/208650

  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek, projekt pt. „Tacy inni -tacy sami”, Wysokość dofinansowania: 8000 zł

 • EG2016/B/208581

  Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, projekt pt. „Moja podróż”, Wysokość dofinansowania: 8000 zł

 • EG2016/B/208590

  Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła, projekt pt. „Akademia Dzieci Świata w gminie Oborniki Śląskie”, Wysokość dofinansowania: 8000 zł

 • EG2016/B/208631

  Stowarzyszenie Licealista, projekt pt. „Działamy lokalnie, myślimy globalnie!”, Wysokość dofinansowania: 6370 zł

 • EG2016/B/208594

  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja, Akademia Edukacji Globalnej – edukatorzy i edukatorki dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie, 7 996 zł (organizacja zrezygnowała z realizacji projektu przed podpisaniem umowy dotacji).

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web