Wyniki 2017

WYNIKI NABORÓW 2017

Wyniki konkursu ''Edukacja Globalna 2017 r. Regranting dla organizacji pozarządowych''

Komisja Selekcyjna, powołana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, zapoznała się z dokumentacją 39 wniosków złożonych w ścieżce A otwartego konkursu grantowego „Edukacja Globalna 2017 r. Regranting dla organizacji pozarządowych” i wybrała do dofinansowania następujące projekty:

 • EG2017/A/208986

  Polska Akcja Humanitarna, projekt pt. „Narzędziownik krytycznego/ej edukatora/ki”, Wysokość dofinansowania: 35 000 zł

 • EG2017/A/208992

  Fundacja Otwarty Plan, projekt pt. „Smog i edukacja globalna – dlaczego nie!”, Wysokość dofinansowania: 32 200 zł

 • EG2017/A/208954

  Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, projekt pt. „Edukacja globalna tu i teraz. Perspektywa antydyskryminacyjna jako kryterium jakości edukacji globalnej.”, Wysokość dofinansowania: 30 140 zł

 • EG2017/A/208938

  Fundacja Otwarty Plan, projekt pt. „Poznajmy Cele Zrównoważonego Rozwoju 2! Gra miejska Fair Train w Katowicach”, Wysokość dofinansowania: 34 210 zł

 • EG2017/A/208941

  Fundacja Civis Polonus, projekt pt. „Uczymy (się) razem dla świata”, Wysokość dofinansowania: 34 610 zł

 • EG2017/A/208958

  Instytut Globalnej Odpowiedzialności, projekt pt. „Drobni rolnicy pokonują głód na świecie”, Wysokość dofinansowania: 34 650 zł

 • EG2017/A/208973

  Klub Inteligencji Katolickiej, projekt pt. „Post-turysta.pl – 2017”, Wysokość dofinansowania: 34 967 zł

 • EG2017/A/208953

  Instytut Globalnej Odpowiedzialności, projekt pt. „Edukacja globalna po reformie, czyli jak włączać edukację globalną do nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych.”, Wysokość dofinansowania: 34 935 zł

 • EG2017/A/208991

  Polska Akcja Humanitarna, projekt pt. „Otwórz się na Cele Zrównoważonego Rozwoju”, Wysokość dofinansowania: 35 000 zł

 • EG2017/A/208917

  Fundacja Edukacji Międzykulturowej, projekt pt. „Wędrówki szlakiem roślin ….”, Wysokość dofinansowania: 27 660 zł

 • EG2017/A/208980

  Stowarzyszenie „Jeden Świat”, projekt pt. „Globalna – lokalna – wspólna. Edukacja globalna w Wielkopolsce.”, Wysokość dofinansowania: 30 896 zł

 • EG2017/A/208949

  Fundacja „Kultury Świata”, projekt pt. „Innowatorzy społeczni a problemy globalne – Edycja II”, Wysokość dofinansowania: 35 000 zł, Uwaga: do negocjacji budżet projektu (Działanie 4), możliwa korekta sumy dofinansowania.

 • EG2017/A/208974

  Przestrzeń Wspólna, projekt pt. „Uchodźcy.info: kampania edukacyjna”, Wysokość dofinansowania: 28 505 zł

 • EG2017/A/208969

  Fundacja Polskie Forum Migracyjne, projekt pt. „Tyle świata w naszym mieście”, Wysokość dofinansowania: 34 870 zł

Małe granty

Komisja Selekcyjna zapoznała się z dokumentacją 32 wniosków złożonych w ścieżce B otwartego konkursu grantowego „Edukacja Globalna 2017 r. Regranting dla organizacji pozarządowych” i wybrała do dofinansowania następujące projekty:

 • EG2017/B/208920

  Fundacja Go’n’Act, projekt pt. „Gorzka czekolada”, Wysokość dofinansowania: 7 967 zł

 • EG2017/B/208936

  Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, projekt pt. „W świecie kobiet”, Wysokość dofinansowania: 8 000 zł

 • EG2017/B/208961

  Fundacja Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, projekt pt. „Globalne Południe w naszych smartfonach!”, Wysokość dofinansowania: 7 970 zł

 • EG2017/B/208919

  Fundacja Go’n’Act, projekt pt. „Zanim pomożesz, czyli o odpowiedzialnym wolontariacie zagranicznym (edycja 2; rozszerzona)”, Wysokość dofinansowania:  7 986 zł

 • EG2017/B/208918

  Spotkania z Filmem Górskim, projekt pt. „Prawa człowieka w górach – prawa dzieci w Nepalu”, Wysokość dofinansowania:  8 000 zł

 • EG2017/B/208955

  Fundacja SolidarityFilmDoc, projekt pt. „Warsztaty nt. odpowiedzialnego wolontariatu z przedstawicielami Globalnego Południa”, Wysokość dofinansowania:  7 890 zł

 • EG2017/B/208947

  Fundacja ”Edukacja dla nas”, projekt pt. „Różni i równi. Warsztaty dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych – edycja 2.”, Wysokość dofinansowania: 7 970 zł

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web