Konkurs na działania interwencyjne tzw. „szybka ścieżka”

 

———-> wyniki konkursu  <———-

Konkurs grantowy finansowany częściowo ze środków programu RITA. Do konkursu w ramach tzw. „ścieżki ukraińskiej” ogłoszonego w marcu 2022 wpłynęły aż 422 wnioski. Biorąc pod uwagę tak ogromne potrzeby podjęto decyzję o zwiększeniu finansowania tej ścieżki grantowej o kwotę  1 mln zł ze środków nowopowstałego programu Wspieramy Ukrainę. Kwota ta pozwoli na dofinansowanie znacznie większej liczby działań interwencyjnych i szybką realizację projektów.

Działania w ramach tej ścieżki służyć będą m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa ludności cywilnej tj. wsparciu ewakuacji ludności cywilnej, zaopatrzeniu w środki medyczne oraz higieny osobistej, wyposażenie i dostosowanie miejsc pozwalające na funkcjonowanie w sytuacji wojny (np. zakup łóżek polowych, koców, zasobów komunikacji, generatorów itp.), a także na działania wspierające uchodźców z Ukrainy w Polsce;

harmonogram konkursu:

15 marca  – zakończenie konkursu.

19 kwietnia – ogłoszenie wyników konkursu.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web