Młodzież promuje zmianę – zgłoś się do projektu

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń dla edukatorów i edukatorek pracujących z młodzieżą, realizowanym w ramach projektu Młodzież promuje zmianę.

Jeśli:

  • działasz w lokalnej organizacji pozarządowej,
  • pracujesz z młodzieżą i wspierasz młode osoby w realizacji własnych inicjatyw obywatelskich i wolontariackich,
  • chcesz rozwinąć swoje umiejętności, a następnie budować je u młodych osób, z którymi pracujesz,
  • w twojej organizacji jest jeszcze jedna osoba, która razem z tobą chce rozwijać swoje umiejętności,

– zgłoś się do programu “Młodzież promuje zmianę”!

Co daje program?

W ramach programu weźmiesz udział w cyklu szkoleń prowadzonym przez trenerów i trenerki Fundacji Edukacja dla Demokracji. Planowane tematy i terminy warsztatów to:

  • Przywództwo i praca w zespole (17-18 maja 2022)
  • Komunikacja i praca z konfliktem (8-9 czerwca 2022)
  • Planowanie i realizacja inicjatyw (6-7 lipca 2022)

 

Warsztaty odbędą się w Warszawie. Udział w nich jest bezpłatny – organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów. Konieczny jest udział w całym programie szkoleniowym (nie ma możliwości udziału tylko w jednym warsztacie).

Dzięki udziałowi w szkoleniach, rozwiniesz swoje kompetencje i będziesz mógł/mogła przekazać zdobytą wiedzę i umiejętności młodym osobom, z którymi pracujesz.

To jednak nie wszystko!

W ramach programu zorganizujemy też cykl inspirujących spotkań dla młodzieży, z którą pracuje Twoja organizacja, a także dofinansujemy ich inicjatywy społeczne (priorytetowo będą traktowane następujące tematy: ochrona środowiska/przeciwdziałanie zmianom klimatu, prawa człowieka, włączanie grup marginalizowanych). Każda inicjatywa będzie mogła otrzymać dofinansowanie do 1600 zł.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w programie, wypełnij ankietę zgłoszeniową w terminie do 27 kwietnia 2022 roku. Z każdej organizacji zapraszamy do udziału dwie osoby – prosimy o wspólne zgłoszenie i wpisanie danych obu osób w jednym formularzu. Przyjmujemy zgłoszenia od osób powyżej 18 r.ż.

Dodatkowe informacje

Program “Młodzież promuje zmianę” jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji przy wsparciu Ambasady USA w Warszawie.

W razie wszelkich pytań dotyczących programu prosimy o kontakt z Natalią Kertyczak: natalia.kertyczak@fed.org.pl, tel. 721 660 313.

 

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Warszawie.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web