Pomoc dla Ukrainy – edukacja

Dla wszystkich osób wspierających uchodźców przybywających z Ukrainy przygotowaliśmy kolejny zestaw informacji – tym razem w obszarze edukacji. Jest to przegląd podstawowych i najbardziej przydatnych materiałów, który będziemy stopniowo rozbudowywać.

Wszystkim, którzy pragną wspierać Ukrainę i osoby uciekające z terenów objętych wojną, polecamy korzystanie z listy rekomendowanych zbiórek i akcji pomocowych. Zapraszamy też do korzystania z listy materiałów na temat pobytu uchodźców, kwestii związanych z transportem, opieką psychologiczną i medyczną oraz tłumaczeniami.

Podstawowe informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Informacja przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. Materiał przygotowany w języku polskim i ukraińskim zawiera praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach.
Link

Porównanie systemów oświaty PL-UA

Materiał wykorzystywany przez FED przy prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z Polski i Ukrainy, przygotowujących się do organizacji wymiany międzynarodowej. Porównanie systemów w obu krajach, kalendarzy roku szkolnego, omówienie ukraińskiej reformy oświaty.
Link

Rekomendacje dotyczące integracji dzieci-uchodźców

Raport przygotowany przez Transatlantic Future Leaders Forum dla Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Rekomendacje systemowe dotyczące integracji dzieci-uchodźców z Ukrainy”.
Link

Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli polskich – kurs online

Kurs przygotowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, którego celem jest ułatwienie nawiązania podstawowego kontaktu z uczniami z Ukrainy.
Link

Zbiór informacji i materiałów dla nauczycieli i rodziców na stronie Urzędu m.st. Warszawy

Materiały dla nauczycieli, uczniów i rodziców w języku polskim i ukraińskim, w tym informacje o wsparciu udzielanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne dzieciom i rodzicom cudzoziemskim.
Link

Wspieranie uczniów z doświadczeniem migracyjnym

Opracowanie pt. Uczeń i uczennica z doświadczeniem migracyjnym w szkole – materiały o tym, jak ich wspierać przygotowane przez Sylwię Żmijewską-Kwiręg z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Link

SOS dla Ukrainy

Wybór materiałów dotyczących m.in. historii i kultury Ukrainy, języka ukraińskiego, lektur dla dzieci i dorosłych, szkoły wielokulturowej oraz rozmów z dziećmi i młodzieżą na temat wojny.
Link

Materiały Centrum Edukacji Obywatelskiej

Zbiór artykułów, scenariuszy lekcji oraz przewodników przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i pogrupowanych w pięciu obszarach:
– nauczanie o wojnie i jej konsekwencjach – edukacja globalna i medialna​;
– integracja grup, klas i szkół; wsparcie międzykulturowe;
– adaptacja i wsparcie psychologiczne osób z Ukrainy;
– wyzwania językowe;
– wsparcie systemowe szkoły.
Link

Materiały „Szkoły z Klasą”

Zestaw materiałów przygotowany przez Fundację „Szkoła z Klasą”. Zawiera m.in. nagrania z webinarów na temat dezinformacji oraz wspierania siebie i dzieci w sytuacji wojny.
Link

Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Materiał Ministerstwa Edukacji i Nauki skierowany do rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad dziećmi z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawiera także informacje skierowane do dyrektorów polskich jednostek systemu oświaty oraz wzór wniosku o wydanie orzeczenia (wersja polska, ukraińska i rosyjska).
Link

Biblioteki dla Ukrainy

Inicjatywa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspierająca biblioteki – informacje praktyczne, materiały edukacyjne, w tym do nauki języka ukraińskiego, materiały z zakresu nowych technologii, prawa, walki z dezinformacją, przykłady inicjatyw podejmowanych przez biblioteki.
Link

Książki dziecięce

Dostęp do bezpłatnych książek dziecięcych, które można wykorzystywać w trakcie zajęć. Oprócz książek dostępne są tu również kolorowanki i kreatywne karty pracy. Zestawienie zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.
Link

Materiały edukacyjne WCIES dotyczące Ukrainy

Wskazówki metodyczne, pakiety powitalne dla uczniów i rodziców, materiały od edukatorów muzealnych oraz poradniki dotyczące rozmów o emocjach w kryzysie, wojnie, migracjach. Zestawienie przygotowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Link

ORE: jak rozmawiać z dziećmi o wojnie

Materiały Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęcone zadaniom nauczycieli, wychowawców i rodziców w obecnej sytuacji – rekomendacje i opracowania przydatne przy rozmowach i zajęciach m.in. na temat wojny, migracji, wielokulturowości.
Link

Szkoła Edukacji PAFW i UW: ukraińscy uczniowie w naszej szkole

Zestaw poradników dla nauczycieli opisujący różnice między polską a ukraińską podstawą programową wraz z propozycjami zadań i aktywności pomocnych w integracji dzieci uchodźczych.
Link

Uniwersytet Dzieci: jak przygotować klasę na przyjęcie uczniów z Ukrainy

Zestaw materiałów dla nauczycieli przygotowanych przez Fundację Uniwersytet Dzieci pomocnych przy integrowaniu uczniów, budowaniu atmosfery życzliwości i szacunku oraz pracy z emocjami.
Link

Materiały ukraińskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki

Informacja o projekcie „Nauka bez granic” uruchomionym przez ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej we współpracy z telewizją i internetowymi platformami telewizyjnymi. Informacja opublikowana jest w języku ukraińskim i angielskim. Zadaniem projektu jest umożliwienie kontynuowania realizacji programu nauczania z wykorzystaniem narzędzi zdalnych.
Link
Oprócz tego Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy opublikowało plan zajęć dla poszczególnych klas wraz z materiałami edukacyjnymi w formie filmów lub podręczników.
Link

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

12 marca 2022 w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Część jej przepisów dotyczy sytuacji nauczycieli i uczniów dlatego rekomendujemy lekturę artykułu na temat zatrudniania nauczycieli i tworzenia oddziałów przygotowawczych oraz udostępniamy link do opublikowanej ustawy.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web