Webinaria i spotkania dla wnioskodawców

Zapraszamy wnioskodawców przygotowujących wnioski do otwartego konkursu grantowego 2021 w ramach Funduszu Pomocowego 2020 do udziału w spotkaniu informacyjnym oraz webinariach tematycznych.

W trakcie spotkania informacyjnego opowiemy o celu konkursu i działaniach, które można dofinansować w ramach grantów. Omówimy również zapisy Regulaminu otwartego konkursu grantowego 2021.

W trakcie webinariów tematycznych opowiemy dokładniej o celach i zakresie konkursu w odniesieniu do każdego z obszarów objętych wsparciem w ramach konkursu grantowego.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web