Fundusz Pomocowy: webinaria tematyczne

Zapraszamy do udziału w cyklu webinariów tematycznych, adresowanych do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji  zainteresowanych udziałem w naborze wniosków w pierwszym otwartym konkursie grantowym w ramach programu „Fundusz Pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-2023”. Webinaria mają na celu przybliżenie obszarów tematycznych określonych w konkursie i merytoryczne wsparcie organizacji w przygotowaniu projektów

      1. Webinarium tematyczne “Bezpieczeństwo oraz zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży”


Webinarium odbędzie się 22 lutego 2022 r. w godz. 13.30-15.00. Spotkanie poprowadzą Marta Puciłowska oraz Michał Szeląg z Fundacji Szkoła z Klasą.

Spotkanie będzie miało formę interaktywnego wystąpienia, będzie okazja do rozmowy i zadawania pytań prowadzącym. W trakcie webinarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • jak pandemia wpłynęła na kondycję i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży;
 • jak zachować uważność na potrzeby młodych ludzi w swoim środowisku lokalnym;
 • jakie działania prowadzi Fundacja Szkoła z Klasą, aby odpowiedzieć na pojawiające się problemy – przykłady programów, badań i raportów wokół kondycji i zdrowia psychicznego uczniów i uczennic przeprowadzonych przez Fundację Szkoła z Klasą;
 • przykładowe działania możliwe do dofinansowania w omawianym obszarze.


Zgłoszenia do udziału w webinarium przyjmujemy do 20 lutego 2022 r.  poprzez
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PREZENTACJA Z WEBINARIUM: Młodzi ludzie, to przede wszystkim ludzie     

2. Webinarium tematyczne “Zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży powstałych w wyniku pandemii COVID-19”

Webinarium odbędzie się 24 lutego 2022 r. w godz. 15.00-16.00. Spotkanie poprowadzi Michał Romanowski z programu “Równać Szanse”.

W trakcie webinarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • wynikające z pandemii potrzeby dzieci i młodzieży, sposoby ich diagnozowania, źródła użytecznych danych i ich weryfikacji;
 • opisywanie problemów, na które ma odpowiedzieć planowany projekt;
 • działania sprawdzone w pracy ekspertów i możliwe do zrealizowania w pandemii;
 • poszukiwanie sprzymierzeńców w niwelowaniu strat edukacyjnych;
 • przykładowe działania możliwe do dofinansowania w omawianym obszarze.


Zgłoszenia do udziału w webinarium przyjmujemy do 22 lutego 2022 r.  poprzez
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PREZENTACJA Z WEBINARIUM: Zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży

     

3. Webinarium tematyczne “Zwiększanie skuteczności uczenia się i nauczania uczniów w formie zdalnej, hybrydowej oraz stacjonarnej”

Webinarium odbędzie się 28 lutego 2022 r. w godz. 14.30-16.00. Spotkanie poprowadzą Sylwia Żmijewska-Kwiręg oraz Michał Tragarz z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W trakcie webinarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • jak dostosować nasze stałe działania do specyfiki edukacji zdalnej, hybrydowej i co z tego zostanie z nami także po powrocie do nauki stacjonarnej;
 • edukacja zdalna jako źródło nowych tematów, obszarów wsparcia, ale też rozwijania naszej dotychczasowej ekspertyzy z uwzględnieniem nowych wyzwań /potrzeb;
 • co się sprawdza w pracy ze szkołami i jej aktorami (metody, narzędzia, rozwiązania techniczne itp.);
 • skąd czerpać wiedzę o potrzebach szkół w zakresie formułowanego wsparcia, co mówią badania dot. doświadczeń edukacji zdalnej;
 • przykładowe działania możliwe do dofinansowania w omawianym obszarze.


Zgłoszenia do udziału w webinarium przyjmujemy do 26 lutego 2022 r.  poprzez
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

PREZENTACJA Z WEBINARIUM: Uczenie się i nauczanie


 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web