Fundusz Pomocowy: dofinansowane projekty

Konkurs w 2020 roku – projekty zrealizowane od września 2020 do czerwca 2021

PIerwszy konkurs grantowy miał charakter interwencyjny. Jego zadaniem było szybko i elastycznie przekazać środki organizacjom pozarządowym, których funkcjonowanie zaburzyła pandemia COVID-19. Wspieraliśmy zatem przystosowanie się organizacji do pracy zdalnej, rozwój mechanizmów ułatwiających bezpieczne utrzymanie kontaktu z odbiorcami, a także zakup wyposażenia i narzędzi, w tym internetowych. W ścieżce tej sfinansowaliśmy również przekazywanie polskich doświadczeń krajom Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu Południowego. Chcieliśmy wesprzeć wschodnich partnerów polskich organizacji i zadbać o to, aby wieloletnie partnerstwa międzynarodowe były kontynuowane. Ważnym elementem było również wsparcie instytucjonalne. Organizacje w uzasadnionych przypadkach mogły wnioskować o wsparcie utrzymania organizacji np pokrycie kosztów czynszu i mediów. 

Konkurs w 2021 roku – projekty realizowane od czerwca 2021 do września 2022

Pandemia w 2021 roku przyniosła kolejne ograniczenia w kontaktach społecznych. Przedłużała się szkolna edukacja zdalna i hybrydowa. Wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacja Wolności widzieliśmy konieczność rozszerzenia pomocy dla inicjatyw wyrównujących szanse edukacyjne i podnoszących jakość edukacji w czasie pandemii. Wspieraliśmy dalej społeczności lokalne w przełamywaniu izolacji społecznej będącej skutkiem konieczności zachowania dystansu i ograniczenia kontaktów. W konkursie tym pojawił się obszar wsparcia działań na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży. Badania pokazały bowiem wyraźnie pogarszającą się kondycję młodego pokolenia. Nie zapomnieliśmy też o wsparciu instytucjonalnym, zwiększając kwotę na nie przeznaczoną do 7 000 zł, aby budować odporność organizacji na przyszłość.

Konkurs wiosna 2022 – projekty realizowane od maja 2022 do czerwca 2023

Ten i kolejny konkurs realizowane były w drugiej edycji programu Fundusz Pomocowy. Ewaluacja projektów z lat 2020-21 podjętych w ramach Funduszu Pomocowego  pokazała, że działania interwencyjne sprawdziły się. Wzmocniły zarówno organizacje jak i ich odbiorców. Mimo, że pandemia powoli ustępowała, to jej wpływ na dzieci i młodzież okazał się ogromny. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zdecydowała się na ufundowanie nowej edycji Programu. Tym razem skupiliśmy się na wsparciu edukacji i rozwoju społecznym dzieci i młodzieży. W obszarach wsparcia pojawiły się zatem tematy związane ze zmniejszeniem strat edukacyjnych, działaniami profilaktycznymi na rzecz zdrowia psychicznego oraz funkcjonowaniem dzieci w społecznościach lokalnych. W tej ścieżce wyjątkowo pojawił się obszar związany z finansowaniem badań, których wyniki mogły pomóc w niwelowaniu skutków pandemii. Zwiększyliśmy możliwość pokrycia kosztów wspierających rozwój instytucjonalny organizacji do 8 000 zł

Konkurs jesień 2022 – projekty od grudnia 2022 do września 2023

Jesienny konkurs w tej edycji programu wspierał działania w trzech obszarach. Wszystkie nakierowane były na wsparcie dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości lub środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w przełamywaniu skutków pandemii, to jest przede wszystkim zmniejszaniu strat edukacyjnych, przełamywaniu izolacji społecznej i wsparciu zdrowia psychicznego i kondycji młodych. W konkursie ponownie pojawiła się możliwość wyodrębnienia środków na wsparcie instytucjonalne organizacji, np. poprzez niezbędne zakupy lub szkolenia rozwojowe dla członków zespołu.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web