Konkursy grantowe 2020-2023

W ramach Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych zrealizowano w latach 2020-2023 przeprowadzono 4 konkursy grantowe, w których wyłoniono 200 projektów do dofinansowania.

1. edycja 2020 r.

2. edycja 2021 r.

3. edycja 2022 (wiosna)

4. edycja 2022 (jesień)

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web