Fundusz Pomocowy – Konkurs Wiosna 2022 (ŚCIEŻKA W)

Projekty realizowane od maja 2022 do czerwca 2023

Konkurs wiosna 2022 - projekty realizowane od maja 2022 do czerwca 2023 (ŚCIEŻKA W)

Tym razem skupiliśmy się na wsparciu edukacji i rozwoju społecznym dzieci i młodzieży. W obszarach wsparcia pojawiły się zatem tematy związane ze zmniejszeniem strat edukacyjnych, działaniami profilaktycznymi na rzecz zdrowia psychicznego oraz funkcjonowaniem dzieci w społecznościach lokalnych.

Poniżej zobacz opisy projektów. W zakładce „na skróty” znajdziesz spis wszystkich organizacji, które zrealizowały projekty w ramach Funduszu Pomocowego. Kliknięcie w wybraną, przeniesie Cię do opisu przeprowadzonego projektu

FP-2022-W-01

 

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ,,Na krańcu tęczy”

“Damy radę!”

Wysokość dofinansowania: 39 980,00 zł

Celem projektu jest zmniejszenie strat edukacyjnych wywołanych pandemią wśród grupy 24 dzieci w wieku 3-10 lat, które są mieszkańcami wsi i wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych. Przeprowadzonych zostanie 360 godzin cyklicznych zajęć dla dzieci, podzielonych na trzy grupy składające się z 8 osób. Wszystkie dzieci do lat 6 zostaną poddane diagnozie rozwojowej i opracowany zostanie plan naprawczy mający na celu niwelowanie zaburzeń. Dzieci starsze otrzymają diagnozę potrzeb i analizę ich aktualnego stanu umiejętności szkolnych, a następnie zostanie wdrożony indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny. Wszystkie działania będą prowadzone w ścisłej współpracy z opiekunami dzieci, którzy będą zobowiązani do wypełniania kart pracy domowej. W działaniach pomogą wolontariusze.

FP-2022-W-02

 

Stowarzyszenie DROGA DO CELU

“Razem raźniej”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest odbudowa płaszczyzny porozumienia i zaufania uczniów z kl. 4-8 szkół Gminy Łubniany, rodziców i nauczycieli, co zapobiegnie dalszym i zniweluje obecne skutki pandemii COVID-19. Grupa 240 dzieci weźmie udział w warsztatach z radzenia sobie z emocjami, świadomej obecności w sieci i fonoholizmu oraz poprawiających koncentrację. 50 dzieci wypracuje alternatywne metody spędzania wolnego czasu w oparciu o aktywność fizyczną i pracę zespołową (gra terenowa), co pogłębi relacje koleżeńskie. Nauczyciele i rodzice wezmą udział w warsztatach ze skutecznej komunikacji i diagnozowania stanów i potrzeb psychicznych dzieci, co podniesie ich kompetencje by pomagać dzieciom. Projekt zakłada współpracę z partnerami: lokalnymi szkołami i Gminą Łubniany. 

Wsparcie instytucjonalne: stowarzyszenie przeszkoli drugiego diagnostę (udział w certyfikowanym kursie, dającym pełne uprawnienia diagnostyczne) i zakupi zestaw diagnostyczny do MFSR (Monachijska Funkcjonalna Skala Rozwojowa).

FP-2022-W-03

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski

“WSKOCZ W GRUPĘ!”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

W ramach projektu zrealizowano cykl treningu umiejętności społecznych. W zajęciach wzięły udział dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi m.in. ze specyficznymi zaburzeniami mowy i języka, z niedokształceniem mowy o typie afazji, autyzmem, niedosłuchem, zaburzeniami zachowania i emocji, wrodzonymi wadami, opóźnieniami rozwojowymi, a także dzieci pochodzące z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Wszyscy zostali dotknięci izolacją społeczną w wyniku COVID-19. W ramach TUS zastosowane zostały działania oparte na metodach uczenia się efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Po zakończeniu treningu u uczestników odnotowano wzrost kompetencji społeczno-emocjonalnych i poprawę ich funkcjonowania w grupie. Dzięki wdrożeniu wsparcia dla rodziców, również u nich zauważalny jest wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju emocjonalnego dziecka.

Wsparcie instytucjonalne: dostosowano warunki w poczekalni, korytarzu oraz sekretariacie poprzez zakup odpowiednich mebli (m.in. szafa, miejsca do siedzenia, biurka). Podniesiono kompetencje zespołu zarówno w pracy terapeutycznej jak i administracyjnej oraz poszerzono ofertę działalności poprzez udział w odpowiednich szkoleniach (m.in. współpraca z rodzicami, wdrażanie i realizacja projektów).

FP-2022-W-04

 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

“Społeczne Ogrody Edukacyjne – program redukcji skutków pandemii wśród dzieci i młodzieży”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Program Edukacyjnych Ogrodów Społecznych polegał na stworzeniu i prowadzeniu przez społeczności dwóch placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez naszą Fundację w Lublinie, dwóch ogrodów. Ogrody powstały w łatwych do aranżacji formach: zewnętrzny ogród skrzyniowy i ogród wertykalny. Dzięki zastosowaniu drewnianych skrzyń oraz systemu pionowego mocowania roślin ogrody nie zajmują wiele miejsca i w bardzo estetyczny sposób upiększają dzielnice, jednocześnie tworząc miejsca bezpiecznych interakcji społecznych.

W projekcie wzięło udział 30 dzieci i młodzieży oraz 20 ich rodziców. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniach planujących edukacyjne ogrody społeczne, następnie odbyły się działania polegające na ich tworzeniu i doglądaniu. Na zakończenie odbyły się dwa pikniki celebrujące wspólnotowy sukces. Pomysł metody Edukacyjnych Ogrodów Skrzyniowych został upowszechniony wśród szerokiego grona osób w całej Polsce poprzez profil na Facebooku i profesjonalnym blogu.

FP-2022-W-05

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA

“Wspieramy przez sztukę”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym, objętych opieką instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem. W ramachprojektu prowadzone są zajęcia z animacji filmowej, podczas których młodzi tworzą animowane miniatury. Przygotowany zostanie też animowany spot informacyjny o sposobach uzyskania pomocy dla młodych w kryzysie psychicznym, z wykorzystaniem wykonanych miniatur. Uczestnicy podniosą swoje poczucie sprawstwa, własnej wartości, poczucie sukcesu. Działania zrealizowane są we współpracy ze Szpitalem im. Babińskiego w Łodzi, Fundacją Słonie na Balkonie i Szpitalem Psychiatrycznym w Warcie. 

Wsparcie instytucjonalne: zwiększenie kompetencji członków stowarzyszenia w obszarze arteterapii i zakup akcesoriów poprawiających jakość pracy z posiadanym sprzętem.

FP-2022-W-06

 

Fundacja Tobiaszki

“Praca psychologiczna i edukacyjna z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy Tobiaszki.”

Wysokość dofinansowania: 23 360,00 zł

Celem projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży w indywidualnym rozwoju, mając na uwadze przede wszystkim ich rozwój psychiczny i społeczny. Projekt dotyczy dzieci uczęszczających do placówki, dotkniętych negatywnymi skutkami izolacji domowej.

Planowanym działaniem jest współpraca dzieci i młodzieży z wykwalifikowanym psychologiem w zakresie psychoedukacji i pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą.

Przewidywaną zmianą jest umiejętność przezwyciężania trudnych sytuacji, takich jak wysoki poziom agresji wśród dzieci, fala zachowań przemocowych i zachowania autodestrukcyjne oraz podniesienie wiedzy w zakresie psychoedukacji. 

Wsparcie instytucjonalne: w zakresie wyposażenia w sprzęt komputerowy oraz szkolenia kadry.

FP-2022-W-07

 

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

“Fałszywe informacje, uzależnienia, cyberprzestępstwa – co czyha na nas w sieci?”

Wysokość dofinansowania: 37 994,00 zł

Celem projektu jest podniesienie świadomości młodzieży w wieku 13-19 lat z woj. małopolskiego na temat fałszywych informacji w sieci oraz podniesienie ich poziomu krytycznego myślenia i oceny czytanych/oglądanych treści. Podczas pandemii COVID-19 młodzież zaczęła spędzać przed komputerem jeszcze więcej czasu niż wcześniej, przenosząc do Internetu życie szkolne i towarzyskie. Z tego względu zaczęła być w jeszcze większym stopniu narażona na odbiór materiałów manipulujących rzeczywistością. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 50 warsztatów  dla  600 uczniów i dodatkowo przeszkolonych  36 nauczycieli w Małopolsce, dostarczając im wiedzy, w jaki sposób w sposób szukać treści wiarygodnych, jak weryfikować pozyskiwane informacje. 

Wsparcie instytucjonalne: m.in. na pozyskiwanie funduszy.

FP-2022-W-08

 

„BEZPIECZNE RYZYKO” Fundacja

“Warsztaty uważności dla dzieci i młodzieży”

Wysokość dofinansowania: 21 076,00 zł

W ramach projektu prowadzone są warsztaty uważności dla dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat. Program spotkań opracowany jest na podstawie doświadczeń trenerów fundacji, metodzie Eline Snel „Uwaga to działa!”, programie „Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo” i programie MindUP. Warsztaty uważności pomagają w redukowaniu stresu, w koncentracji, radzeniu sobie z emocjami, myślami, a także w budowaniu wartościowych relacji. Poprzez spotkania dzieci uczą się życzliwości, współczucia i cierpliwości w pokonywaniu codziennych przeciwności. Uważność (Mindfulness) to zdolność bycia tu i teraz. To spokój, zmniejszenie stresu i opanowanie emocji. Program opiera się na spotkaniach tematycznych, raz w tygodniu przez ok 45-60 min. 

Wsparcie instytucjonalne: m.in. podnoszenie wiedzy i kompetencji zespołu Fundacji.

FP-2022-W-09

 

Fundacja Gorąca Cegła

“Gotowi na przyszłość – lekcje wyciągnięte z pandemii pomagają nam budować lepsze jutro w świecie VUCA”

Wysokość dofinansowania: 33 836,00 zł

W ramach projektu przeprowadzona będzie seria spotkań odnoszących się do zdiagnozowanych potrzeb wynikających z pandemii, a działania na nich podejmowane będą miały „uzbroić” uczestników w wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości. Każde spotkanie prowadzone będzie w formie mini projektów w stałej grupie 20-30 osób. Uczestnicy będą ze sobą rywalizować w grupach. Każda z grup złożona będzie z osób pochodzących z różnych miejscowości, dodatkowo dając możliwość do integracji i budowania relacji międzyszkolnych.

Wsparcie instytucjonalne: wyposażenie studia nagraniowego, w którym fundacja produkować będzie materiały na social media, podcasty i wywiady.

FP-2022-W-10

 

Fundacja Parasol

“Mam tę moc”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt miał na celu podjęcie działań służących poprawie zdrowia psychofizycznego dzieci i młodzieży będącej pacjentami Całodobowego Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień. Byli oni głównymi odbiorcami działań. Zorganizowano dla nich warsztaty psychoterapeutyczne (3 w ośrodku i 2 na obozie), a także obóz letni, gdzie młodzież poprzez kontakt z przyrodą, warsztaty i zajęcia aktywizujące poprawiała swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Jednocześnie projekt miał na celu podniesienie kompetencji zespołu terapeutycznego pracującego z tą młodzieżą. Zorganizowano dla zespołu 3 warsztaty rozwoju osobistego, dając im, między innymi, możliwość odreagowania traum związanych z pandemią.

Wsparcie instytucjonalne: zakupiono komputer i projektor, które wykorzystano już  trakcie realizacji projektu. Sprzęt ten również po zakończeniu projektu, da m.in. możliwość pracy online i prowadzenia zajęć w terenie.

FP-2022-W-11

 

Fundacja Małopolskie Centrum Hipoterapii „Zagroda Możliwości”

“”Świat w kolorach” – program wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt „”Świat w kolorach”” ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w sferze psychicznej dzieci i młodzieży, w pierwszej kolejności przez objęcie ich oraz ich rodzin opieką psychologiczną.

Działania obejmują przeprowadzenie czterech 1,5-godzinnych webinarów – są to warsztaty „Jak wspierać dziecko emocjonalnie podczas pandemii i sytuacji kryzysowych” prowadzone online w formie otwartej, przeznaczone dla rodziców, opiekunów, terapeutów czy kadry pedagogicznej. Odbyły się nastepujące webinary: “„Świat pełen emocji?” – nasza emocjonalność.”, 2. „Czy moje dziecko ma kryzys? – co powinno mnie zaniepokoić.”, 3. „Twoje emocje są dla mnie ważne” oraz „Świat pełen kolorów, świat pełen emocji – wiem jak Cię wesprzeć w kryzysie.”.
Ponadto przewidziano realizację cyklu trzech 1-godzinnych indywidualnych konsultacji psychologicznych dla poszczególnych rodzin, które umożliwią terapeucie zapoznanie się z sytuacją rodziny oraz zapewnienie indywidualnego wsparcia psychologicznego.

Nie przewidziano wsparcia instytucjonalnego.

FP-2022-W-12

 

Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. J.Korczaka

“Pomagamy z Uśmiechem”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt zakłada specjalistyczne wsparcie  uczniów SP2/ich rodziców w związku z kryzysem psychologicznym będącym skutkiem pandemii oraz przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym. W ramach zaplanowanych działań przeprowadzony zostanie cykl warsztatów psychologicznych, obejmujących działania profilaktyczne i integracyjne, dla wszystkich klas IV-VIII, warsztaty psychologiczne dla co najmniej 50 rodziców oraz 150 godzin warsztatów ceramicznych z udziałem 50 uczniów i 10 godz. warsztatów ceramicznych dla 50 dzieci/rodziców. Elementem projektu będzie też Forum Edukacyjne – impreza integracyjna skierowana do rodziców/nauczycieli/społeczności lokalnej poświęcona profilaktyce życia psychicznego.

FP-2022-W-13

 

Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „Support”

“Wsparcie dzieci i młodzieży doświadczających kryzysów.”

Wysokość dofinansowania: 28 910,00 zł

W ramach projektu stowarzyszenie, przy współpracy z Sopockimi Domami Sąsiedzkimi, prowadzi cyklicznie raz w tygodniu grupy:

  • Treningu umiejętności społecznych (36 spotkań po 2h oraz 12h na spotkania rekrutacyjne) Jest to cykl dwunastu spotkań w grupie zamkniętej do 4 dzieci. Zaplanowano 3 cykle. Trening prowadzony jest przez 2 certyfikowanych trenerów TUS.
  • Grupa wsparcia dla młodzieży doświadczającej kryzysu psychicznego (30 spotkań po 2h oraz 8h na spotkania rekrutacyjne). Grupa otwarta do 8 osób. Grupę prowadzi 1 osoba. 

Celem projektu jest wsparcie inicjatyw samopomocowych dzieci i młodzieży uczestniczących ww. grupach. Działania te pozwolą poprawić funkcjonowanie dzieci i młodzieży oraz zmniejszyć zjawisko izolacji i wykluczenia społecznego wśród osób młodych.

FP-2022-W-14

 

Stowarzyszenie Vox Humana

“Szkoła wielokulturowa”

Wysokość dofinansowania: 39 900,00 zł

Projekt był kontynuacją podejmowanych wcześniej działań i włączał nowe elementy skierowane do nauczycieli. W ramach projektu zrealizowano 3 działania: 1. zajęcia wyrównawcze dla 96 uczniów/uczennic z doświadczeniem migracji, 2. warsztaty integracyjne dla cudzoziemskich   i polskich uczniów -130h dla 80 uczniów z doświadczeniem migracji i 40 polskich, 3. szkolenia dla nauczycieli podnoszące umiejętności pracy z uczniami cudzoziemskimi w zakresie przygotowywania materiałów, pracy z uczniami wcale lub słabo znającymi język polski podczas obowiązkowych zajęć szkolnych. Przeprowadzono 10 czterogodzinnych szkoleń dla 84 nauczycieli z 7 szkół podstawowych. Działania skierowane do uczniów mają zasięg lokalny, skierowane do nauczycieli – ogólnopolski. Efektem będzie podniesienie kompetencji językowych uczniów i płynne funkcjonowanie w szkole oraz lepsza jakość pracy nauczycieli z uczniami cudzoziemskimi.

FP-2022-W-15

 

Fundacja Robinson Crusoe

“Letnia Akcja Robinsona”

Wysokość dofinansowania: 39 870,00 zł

W programie Letniej Akcji Robinsona wzięła udział młodzież z pieczy zastępczej w wieku 16-21 lat. Projekt zakładał zaangażowanie społeczne na rzecz wybranej grupy, społeczności przy wykorzystaniu metody Service Learning. Uczestnicy przy wsparciu tutorów zidentyfikowali potrzeby wybranej grupy i w odpowiedzi na nie podjęli działania społeczne. Stworzyli harmonogramy i budżety, podzieli się rolami w projekcie, a po przeprowadzonych działaniach dokonali ich ewaluacji i rozliczenia. Ważnym elementem było wyznaczanie sobie osobistych celów edukacyjnych oraz późniejsza refleksja nad ich realizacją. Młodzież z Łodzi wykonała drapaki i zabawki dla zwierząt, które przekazała do schroniska, młodzież z Zawiercia przygotowała imprezę andrzejkową dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, grupa z Gdańska zorganizowała spotkanie świąteczne dla seniorów, młodzi ludzie z Poznania przeprowadzili warsztaty dla dzieci w szpitalu, a grupa z Krakowa włączyła się w zbiórkę świąteczną.

FP-2022-W-16

 

Fundacja na rzecz dzieci i rodziców Cała Wioska

“Równe szanse – lepszy start.”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych 15 dzieci z małych miejscowości poprzez udział w cyklicznych zajęciach dodatkowych. Grupa docelową są dzieci nie uczęszczające do przedszkola, spełniające obowiązek szkolny poza szkołą, oraz uchodźcy z Ukrainy. 

Działania to cykliczne bezpłatne zajęcia dla dzieci: muzykoterapia, język angielski, rękodzieło, wyprawy leśne, warsztaty o emocjach dla dzieci (Program Poruszające bajki o emocjach). Zmiana do jakiej będzie prowadził projekt zwiększenie oferty edukacyjnej oraz poprawa kondycji psychicznej dzieci. 

Wsparcie instytucjonalne: podniesieniu wiedzy i kompetencji zespołu organizacji, poprzez udział szkoleniu z Efektywnego uczenia i robienia notatek.

FP-2022-W-17

 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

“Odrodzenie”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt „Odrodzenie” dotyczy odzyskiwania sił psychofizycznych po pandemii, przez uczestników i kadrę Świetlicy. Jego celem jest wzmocnienie odporności psychicznej uczestników, zwiększenie dostępności pomocy psychopedagogicznej, wzrost aktywności fizycznej, poprawa integracji i jakości współpracy grupowej dzieci i młodzieży, a także wzrost zasobów zawodowych i osobistych kadry, jako profilaktyka wypalenia zawodowego. 

W ramach projektu odbędą się zajęcia socjoterapeutyczne, arteterapeutyczne, sportowe, trening rozwoju zainteresowań.

Szkolenia kadry obejmować będą tematy takie jak: sposoby interwencji kryzysowej, budowanie poczucia bezpieczeństwa, integracji i reintegracji zespołu po przerwie, metody radzenia sobie ze stresem i obciążeniem.

Wsparcia instytucjonalnego nie przewidziano.

FP-2022-W-18

 

Fundacja „ANIMUS”

“Rodzina na PLUS”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej rodziców/opiekunów, dzieci i młodzieży, którzy w związku z pandemią doświadczają m.in. trudności: w relacjach ze swoimi dziećmi, izolacją, napięciami.

Zaplanowane działania obejmują: 

-119 godz. warsztatów kompetencji psychospołecznych,wsparcia konsultacyjno-informacyjnego dla rodziców/opiekunów, dzieci i młodzieży

– 56 godz. dyżuru telefonicznego edukatora.

Zmianą będzie nauka 70 rodziców/opiekunów m.in. poprawnego kształtowania relacji i więzi emocjonalnej z dzieckiem oraz przekazanie 60 osobom tj. dzieciom i młodzieży umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W realizację projektu będą zaangażowani partnerzy. 

Wsparcie instytucjonalne: studium interwencji kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu dla pracownika fundacji oraz pokrycie opłat za czynsz biura fundacji.

FP-2022-W-19

 

Fundacja Polska Gościnność

“Poza klasami 3”

Wysokość dofinansowania: 39 850,00 zł

Zrealizowany projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych przez FPG od 2017 roku. Prowadzony przez fundację program wsparcia edukacyjnego dzieci uchodźczych polega na indywidualnych korepetycjach, których udzielają wolontariusze spotykający się z dziećmi 2 razy w tygodniu w ciągu roku szkolnego. Program działa również w okresie wakacyjnym, kiedy dzieciom organizowana jest letnia nauka i wypoczynek. W ramach niniejszego projektu wsparciem korepetycyjnym zostało objętych łącznie 139 dzieci uchodźczych mieszkających w Warszawie i okolicach. W czasie wakacji 7 ósmoklasistów wzięło udział w grupowych zajęciach przygotowujących do egzaminów z j. angielskiego i matematyki, a grupa 4 nastolatków i nastolatek brała udział w kursie j. polskiego jako obcego. Zrealizowano rekrutację i przeszkolenie 42 nowych wolontariuszy i wolontariuszek. Praca osób w wolontariacie była wspierana przez koordynatorkę programu oraz dwie mentorki. Wszyscy uczestnicy projektu mogli korzystać z pomocy psychologów.

FP-2022-W-20

 

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna II Oddział we Wrocławiu

“Unplugged Afternoon”

Wysokość dofinansowania: 39 960,00 zł

Celem tego projektu jest zaproponowanie alternatywy dla samotnego spędzania czasu oraz pomoc w budowaniu dobrych relacji z rówieśnikami. Zaplanowane w ramach projektu warsztaty stwarzają możliwość spotkania na żywo i zaproponowanie rozwojowej rozrywki (w postaci rozbudowanych gier planszowych) oraz rozwój kompetencji społecznych (poprzez szkolenia i warsztaty ze specjalistami). 

Uczestnicy rozwiną swoje umiejętności społeczne, wzmocni się ich samoocena, zdobędą umiejętności mogące pomóc im pozytywnie oddziaływać na swoje środowisko. Ponadto będą mieli możliwość poznania innych osób co znacząco wzmocni tzw. siatkę wsparcia społecznego niezbędną do walki z samotnością i stanami obniżonego  nastroju. 

FP-2022-W-21

 

Fundacja SYNAPSIS

“Droga do integracji”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt zakładał  przeprowadzenie webinariów, wyprodukowanie podcastów oraz przetłumaczenie na j. ukraiński materiałów do pracy z osobami w spektrum autyzmu.

W ramach projektu zrealizowane zostały:

– webinarium o charakterze edukacyjnym dla nauczycieli i rodziców osób z ASD dotyczące edukacji włączającej, dostosowań do potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami oraz współpracy z rodziną i środowiskiem;

– 3 webinaria prawne dla nauczycieli i rodziców osób z ASD, dotyczące m.in. nowych regulacji prawnych w edukacji i zmian w prawie dot. kształcenia uczniów z ASD;

– pakiet przetłumaczonych na j. ukraiński materiałów do pracy z osobami z ASD;

– 3 podcasty nt. spektrum autyzmu: https://synapsis.org.pl/podcasty – odcinki 18, 19 i 20.

Takie formy działań umożliwiły dotarcie do szerokiego grona odbiorców z całej Polski, zwiększając poziom wiedzy nt. specyfiki edukacji uczniów z ASD. 

FP-2022-W-22

 

Fundacja Na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci Oraz Integracji Społecznej Futurum

“Akcja – Twórcza Integracja!”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz dzieci i młodzieży wiejskiej zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej mieszkańców  miejscowości Orla i Narewka. Zaplanowano cykl warsztatów rozwojowych i twórczych skierowanych do dzieci i młodzieży angażujących także wielokulturowa społeczność lokalną. Podniosą one poziom wiedzy uczestników na temat: komunikacji, pracy w zespole, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pozytywnego myślenia, dbania o zdrowie i prowadzenia debat oksfordzkich. Projekt zakłada też włączenie młodzieży do działań o charakterze społecznym. Działania realizowane będą w partnerstwie z instytucjami i organizacjami z Gminy Orla i Gminy Narewka. 

Wsparcie instytucjonalne: doposażenie fundacji w zestaw gier szkoleniowych w celu podniesienie poziomu realizacji tego projektu oraz przyszłych działań kierowanych do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich woj. Podlaskiego.

FP-2022-W-23

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Bochni

“Razem można lepiej”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest jakościowa poprawa psychospołecznego funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnościami, poprzez kształtowanie postawy otwartej na współpracę oraz umiejętności wykonywania działań wymagających współpracy z innymi osobami. Aby osiągnąć założone cele zaplanowano zorganizowanie 2 wycieczek  rekreacyjnych połączonych z programem terapeutycznym dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami, ich rodziców i nauczycieli. Udział w projekcie pozwoli odbudować więzi społeczne  i  budować satysfakcjonującą współpracę w triadzie koledzy – nauczyciele – rodzice. 

Wsparcie instytucjonalne: zakup urządzenia nagłaśniającego, środków ochrony osobistej (stacja do dezynfekcji rąk, płyn odkażający, maseczki), pokrycie opłat za media.

FP-2022-W-24

 

Fundacja Żywa Przestrzeń

“AKCJA – JA – ŚWIAT – INTEGRACJA”

Wysokość dofinansowania: 34 600,00 zł

AKCJA – JA – ŚWIAT – INTEGRACJA to projekt animacyjno badawczy, który umożliwi opracowanie diagnozy środowiska lokalnego dzieci i młodziezy, a zarazem pobudzi dzieci i młodzież do działania, do wzięcia udziału w niezwykłej podróży do poznania siebie, swojego otoczenia, swojej okolicy. Działania mają na celu “oderwanie” dzieci i młodzieży od ekranu komputera i w ramach cyklu 10 warsztatów: animacyjnych, rękodzielniczych, integracyjnych,  turystycznych, filmowych dowiedzienie się, jakie są ich marzenia, dążenia i problemy i co wspólnie możemy z tym zrobić. Projekt zostanie zwieńczony uroczystą konferencją organizowaną przez dzieci i młodzież objętą projektem, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnej władzy, wszystkich lokalnych instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą, grantodawców. Na konferencji zostanie zaprezentowana diagnoza środowiska lokalnego dzieci i młodzieży

FP-2022-W-25

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki

“PoMOCni”

Wysokość dofinansowania: 34 600,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu odbiorców do pomocy psychologicznej, podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, zwiększenia kompetencji psychologicznych nauczycieli. Działania zaplanowane w ramach projektu to uruchomienie punktu konsultacyjnego, stworzenie bazy danych o instytucjach pomocowychl organizacja warsztatów, przeprowadzenie kampanii na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, współpraca z  organizacjami działającymi na rzecz wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży. 

Wsparcie instytucjonalne: zwiększenie kompetencji członków stowarzyszenia poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, wyposażenie punktu poradnictwa w komputer z oprogramowaniem.

FP-2022-W-26

 

Stowarzyszenie Mieszkanców i Przyjaciół Prusinowic

“Znowu razem!”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt dotyczy przede wszystkim reintegracji środowiska – zarówno szkolnego, jak i stowarzyszeniowego po okresie izolacji. Pandemia wpłynęła negatywnie zarówno na stan emocjonalny i rozwój społeczny uczniów oraz  na działalność organizacji. Realizacja działań projektowych ma na celu przeciwdziałać skutkom izolacji społecznej i wspierać rozwój uczniów. W ramach projektu zostaną dla nich zorganizowane zajęcia sportowo- rekreacyjne (w tym wyjście na basen i do parku linowego), informatyczne (m.in. przy wykorzystaniu drukarki 3D), teatralno-artystyczne (w tym warsztaty wyjazdowe w jednym z łódzkich teatrów oraz wspólne obejrzenie spektaklu). Dla kadry nauczycielskiej zorganizowane zostaną  warsztaty informatyczne dotyczące obsługi drukarki 3D

Wsparcie instytucjonalne: zakup sprzętu na potrzeby działalności stowarzyszenia, przeprowadzenie bieżącego remontu siedziby stowarzyszenia, a także organizacja warsztatów plastyczno-integracyjnych dla członków stowarzyszenia.

FP-2022-W-27

 

Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”

“Małymi krokami do przodu – edycja II”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt zakłada realizację działań w pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą, spotkania psychoedukacyjne dla rodziców oraz rozwój kompetencji członków zespołu merytorycznego w zakresie rozumienia podstawowych mechanizmów przemocy domowej i rówieśniczej, rozumienia sytuacji kryzysowych oraz znajdowania przestrzeni do rozwoju i kreatywności na trudnych doświadczeniach z ostatnich miesięcy.

Głównym celem jest wypracowanie pozytywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz poprawa stanu emocjonalnego dzieci i młodzieży korzystających z zajęć w Świetlicy Socjoterapeutycznej i Młodzieżowym Klubie Wspierania Rozwoju Osobistego. Pomoże w tym podniesienie kompetencji zespołu, poprzez udział w szkoleniu i wypracowanie polityki chronienia dzieci przed krzywdzeniem. Rodzice otrzymają wsparcie w rozwijaniu umiejętności pozytywnego przeformułowania, co wpłynie na złagodzenie konsekwencji pandemii. Planowane jest przeprowadzenie 8 spotkań z rodzicami (2 godziny miesięcznie) oraz 8 spotkań z dziećmi (2 godziny miesięcznie x 3 grupy wiekowe).

Wsparcie instytucjonalne: opłaty związane z prowadzeniem księgowości.

FP-2022-W-28

 

Fundacja na Rzecz Rodziny i Rozwoju Osobistego

“Dzieciństwo i rodzicielstwo w świecie cyfrowym – przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.”

Wysokość dofinansowania: 39 900,00 zł

Projekt dotyczy podwyższania kompetencji, świadomości,  oraz uwrażliwienia osób pracujących z dziećmi, opiekunów na potrzeby, bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży wobec negatywnego wpływu pandemii COVID-19.  Celem projektu jest rozpowszechnienie informacji wśród dorosłych, dzieci i młodzieży w jaki sposób i gdzie mogą skorzystać z pomocy psychologicznej,  oraz podwyższenie kompetencji i wiedzy opiekunów dzieci i osób pracujących z dziećmi w  celu zminimalizowania  ryzyka uzależnień cyfrowych. Dzieci podwyższą kompetencje społeczne, zwiększą wiedzę w zakresie uzależnień cyfrowych, poznają sposoby zarządzania emocjami. 

Wsparcie instytucjonalne: wynajem lokalu.

FP-2022-W-29

 

Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „TULIPAN”

“TULIPAN” w sieci”

Wysokość dofinansowania: 39 100,00 zł

Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie działań edukacyjno – prewencyjnych w formie warsztatów, z udziałem byłych skazanych (przestępców internetowych). Spotkania będą dot. wybranych aspektów zagrożeń w sieci, w tym cyberprzemocy i agresji w sieci. Działaniem zostanie objętych co najmniej 150 osób młodych w wieku od 13-18 lat. Będą to podopieczni ośrodków opiekuńczo–wychowawczych, domów dziecka i inne, w których występuje potrzeba przeprowadzenia spotkania (opinia dyrektora/pedagoga/wychowawcy). Wsparcie instytucjonalne: organizacja szkoleń dla pracowników, wolontariuszy, w celu pogłębienia i utrwalenia wiedzy dot. zagrożeń w sieci, aby móc w przyszłości prowadzić podobne szkolenia na rzecz innych grup (pedagogów, pracowników socjalnych, inne).

FP-2022-W-30

 

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek

“Ta Szansa na Wsparcie 2.0”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

W ramach projektu działaniami objęto dzieci i młodzież z terenów warszwskiego Targówka i Pragi. Stanowią oni grupę, którą organizacja wspiera cyklicznie swoimi działaniami, a także grupę, która dotkliwie doświadczyła pandemii szczególnie w wymiarze emocjonalno-społecznym. Wsparcie dotyczyło przede wszystkim obszaru radzenia sobie z emocjami oraz funkcjonowania w grupie, jak również edukacji i wyrównywania zaległości w materiale szkolnym. Z działań skorzystało łącznie 212 osób.

Zrealizowano 77 godzin warsztatów w 7 klasach szkolnych, w tym team-building, 30 godzin w ramach 2 cykli warsztatów arteterapeutycznych „Masz tę Moc”, 2 rajdy wakacyjne, 40 godzin korepetycji z nauk ścisłych.

Wsparcie instytucjonalne: szkolenie dla zespołu realizatorów z zakresu narzędzi przydatnych do pracy z osobami w kryzysie, w tym szczególnie z traumą, elementy interwencji kryzysowej i/lub doświadczeniem migracji.

FP-2022-W-31

 

Fundacja TAKI DOM

“”IZOLATORY – KATALIZATORY” – przeciwdziałanie izolacji społecznej wśród młodzieży.”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Celem projektu jest wsparcie 20 osób w wieku 13-18 lat w rozbudowaniu swoich zasobów poprzez udział w różnorodnych zajęciach rozwojowych, kulturalnych oraz integracyjnych. 

Projekt jest realizowany wielopoziomowo, obejmując przekazywanie wiedzy, umiejętności oraz postawy. Zorganizowanych zostanie 11 twórczych spotkań w ciągu 10 m-cy realizacji projektu, do udziału w których zapraszeni będą także rodzice i rodzeństwo.

Odbędzie się 6 warsztatów pracy z emocjami dla młodzieży „”Emotions in the block””, 3 rodzinne wyjazdy do kina terapeutycznego oraz 2 rodzinne wyjścia do restauracji ze zdrową żywnością. Dzięki realizacji projektu poprawi się inteligencja emocjonalna uczestników, atmosfera i więzi rodzinne. W realizację projektu będzie zaangażowany MOPS, lokalny Urząd Miasta oraz instytucje kulturalne – kino  lokalne restauracje.

FP-2022-W-33

 

Fundacja Ortus

Razem stawimy czoło pandemii

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Realizacja projektu pozwoli na dotarcie z pomocą psychologiczną do szerszej grupy dzieci i młodzieży doświadczającej kryzysu zdrowia psychicznego. Zajęcia grupowe p.t.: „”Techniki szybkiego i efektywnego uczenia się i zapamiętywania”” mają zaś na celu usprawnienie procesu przyswajania wiedzy przez uczniów, u których widoczne jest nasilenie trudności edukacyjnych i frustracji związanej z natłokiem obowiązków szkolnych. Z kolei podczas warsztatów rodzice będą mieli szansę poszerzyć swoją świadomość i zwiększyć kompetencje w zakresie umiejętności wychowawczych, komunikacji w rodzinie, pielęgnowania bliskich więzi z dziećmi oraz rozpoznawania niepokojących sygnałów i interwencji w kryzysach zdrowia psychicznego u swoich dzieci. 

Wsparcie instytucjonalne: 

FP-2022-W-32

 

Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia

“Grupa samopomocowa dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych „Kompetentni społecznie”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Działania zakładają zwiększenie kompetencji  dzieci, młodzieży oraz rodziców w zakresie funkcjonowania społecznego, które zostały wyraźnie obniżone przez pandemie. Zaplanowano prowadzenie grup samopomocowych, zwiększających kompetencje społeczne dla dzieci i młodzieży,  rodziców oraz udzielanie poradnictwa rodzinnego. W ramach proponowanych w projekcie działań promowane będzie zaangażowanie dzieci i młodzież w działania społeczne nastawione na pomoc osobom potrzebującym. 

Wsparcia instytucjonalnego: stworzenie długoterminowego planu działania, strategii komunikacji oraz promocji działań. 

FP-2022-W-34

 

Fundacja Pomerdało mi się

“Pomerdana Farma – spotkania integrująco-resetujące dla dzieci z małych miejscowości.”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu 20 spotkań integrująco-resetujących dla dzieci z małych miejscowości. 4 spotkań integracyjnych dzieci z młodzieżą w spektrum oraz wyjazdu dzieci do siedziby Klubu Świadomej Młodzieży do Łodzi.

W/w założenia będą realizowane poprzez integracje i kontakt z naturą. Są one niezbędne do prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Otoczenie przyrody pozwala wypocząć, odstresować się, ukoić nerwy, zwiększyć odporność fizyczną i psychiczną. Obcowanie ze zwierzętami złagodzi napięcie i wywoła optymizm i wzrost empatii dzieci jaki i młodzieży w spektrum. Poprawią się relacje rówieśnicze. Dzieci poznają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, młodzież w spektrum potrzeby młodszych neurotypowych kolegów. 

Wsparcie instytucjonalne: zakup agregatu prądotwórczego

FP-2022-W-35

 

Fundacja Platynowa Drużyna

“Pan Kufer na tropie…”

Wysokość dofinansowania: 39 990,00 zł

Projekt ma na celu wyrównanie deficytów w zakresie kompetencji społeczno-edukacyjnych wśród dzieci o specjalnych potrzebach. Wezmą one udział w programie edukacyjnym – cykl zajęć grupowych (4-6 dzieci w grupie + 2 prowadzących), poruszających wątki edukacyjne z różnych dziedzin z wykorzystaniem narzędzi dopasowanych do potrzeb dzieci. Program zakłada wykorzystanie elementów kilku metod dedykowanych pracy z dziećmi różnosprawnymi: treningu umiejętności społecznych, metody Attention Autism, Reggio Emilia i M-terapii (wykorzystującej innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami, znoszący bariery w edukacji). 

Wsparcie instytucjonalne: zakupy sprzętowe (lampy UV montowanych na stałe w pomieszczeniach, oczyszczacze powietrza) oraz stworzenie kącików sanitarnych w 3 salach (umywalka, bateria, dozowniki mdła, płynu, papieru).

FP-2022-W-36

 

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

“Kryzysowa Szkoła Międzykulturowa – edycja 2022”

Wysokość dofinansowania: 39 990,00 zł

Projekt stanowi kontynuację części działań realizowanych w ramach „Kryzysowej Szkoły Międzykulturowej” w latach 2020/21 z Funduszu Pomocowego 2020 i jest skierowany na wsparcie szkół okołowarszawskich i ich cudzoziemskich uczniów w warunkach pandemii, a także kryzysu migracyjnego związanego z wojną na Ukrainie. Oferts kierowana jest do uczniów i rodziców migranckich oraz nauczycieli. Projekt obejmuje: 1) wsparcie udzielane przez asystentki międzykulturowe, 2) szkolenia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych nt. komunikacji międzykulturowej i funkcjonowania migrantów i dzieci z doświadczeniem migracji w społeczeństwie/szkole, 3) warsztaty kompetencji międzykulturowych dla uczniów szkół podstawowych. 

Wsparcia instytucjonalnego nie przewidziano.

FP-2022-W-37

 

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

“#Outdoor na start!_część druga”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Outdoor na start!_część druga to kontynuacja projektu realizowanego w 2021. Projekt powstał w oparciu o doświadczenie i wnioski płynące z poprzedniej edycji projektu oraz wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach edukacji nieformalnej. W ramach działania zrealizowano 6 dwudniowych wyjazdów outdoorowych dla 60 dzieci i i młodzieży w wieku 10-17 lat (udział wzięli wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Żabowie.) Outdoor education to edukacja nieformalna kształtująca umiejętności miękkie, bazująca na zasobach młodych ludzi, nastawiona na pracę i proces grupowy. Podczas zajęć wykorzystuje się aktywności outdoorowe – np. zajęcia wspinaczkowe, linowe, kajakowe, żeglarskie, survivalowe, wędrówki, zadania grupowe – zakończone zawsze podsumowaniem i omówieniem, które nakierowuje, pomaga wyciągnąć wnioski. Zajęcia (20h dydaktycznych na każdą grupę)  miały na celu wzmocnienie mocnych stron podopiecznych, pokazanie im alternatywy na spędzanie czasu wolnego.

Wsparcia instytucjonalnego nie przewidziano.

FP-2022-W-38

 

Fundacja MultiOcalenie

“Edukacja i poMOC”

Wysokość dofinansowania: 39 920,00 zł

Projekt to kompleksowa propozycja zajęć prowadzonych głównie w okresie wakacyjnym, które skomponowane zostały tak, aby stanowić spójny blok edukacyjno – rozwojowy dla cudzoziemskich dzieci. Działaniami objęto grupę 81 dzieci cudzoziemców z krajów: Ukraina, Czeczenia, Gruzja, Irak i Algieria. Dzieci i młodzież uczestniczyli w zajęciach z arteterapii, w kursach komputerowych (podstawy programowania) i w warsztatach filmowych. Udział w tych aktywnościach pozwolił dzieciom cudzoziemcom odbudować nadwątlone w okresie pandemii więzi rówieśnicze, nawiązać nowe relacje, czasem nawet przyjaźnie, odbudować poczucie własnej wartości i sprawczości. Niezwykle istotnym elementem projektu był wakacyjny kurs języka polskiego, który pozwolił uczestnikom projektu nie tylko nabywać nowe umiejętności językowe, ale także odświeżyć znajomość polskiego po prawie dwóch latach nauki zdalnej i przebywaniu w domach, w których wiodącym językiem jest z reguły język kraju pochodzenia rodziców. Nasi podopieczni brali również udział w zajęciach wyrównawczych (angielski, polski, matematyka, fizyka, chemia), dzięki którym mają szansę zmniejszyć dystans dzielący ich od polskich rówieśników.

Wsparcia instytucjonalnego nie przewidziano.

FP-2022-W-39

 

Stowarzyszenie „WAGA”

“Podwórkowa Szkoła”

Wysokość dofinansowania: 40 000,00 zł

Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w latach ubiegłych, jest to III edycja Podwórkowej Szkoły (Weekendowej Szkoły),  realizowana tradycyjnie na terenie Biskupiej Górki (dzielnica Gdyni). Celem było stworzenia dla dzieci bezpiecznego, przyjaznego miejsca, gdzie mogą przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych narzędzi uczyć się świata oraz nadrabiać zaległości w nauce, które powstały w wyniku pandemii Covid19.  Proponowane aktywności łączyły zabawę z nauką. Zaproszono ciekawe i inspirujące osoby, pasjonatów i pasjonatki takich jak: polarnika, twórcę neonów, aktora, tancerza, biolożkę, kucharza, doradczynię podatkową itp. Poprzez doświadczenie, dzieci uczyły się przykładowo fizyki, matematyki, biologii czy też historii. Poprzednie edycje pokazały jak wartościowa i skuteczna jest edukacja rówieśnicza. Dlatego też Animatorami, osobami wspierającymi były osoby młode. 

Wsparcia instytucjonalnego nie przewidziano.

FP-2022-W-40

 

Stowarzyszenie Centrum Dobrego Wychowania

“Ekstremalnie skuteczna młodzież – cykl treningów kompetencyjnych dla młodzieży zmniejszający straty edukacyjne po czasie pandemii”

Wysokość dofinansowania: 39 960,00 zł

Projekt “Ekstremalnie skuteczna młodzież” to cykl treningów kompetencji dla uczniów klas IV – VIII sześciu szkół z gminy Konopnica. Treningi obejmują trzy obszary tematyczne: 

  1. Zarządzanie czasem i sobą w czasie
  2. Rozumienie i kontrola emocji
  3. Skuteczne metody nauki 

Każdy trening to 4 godziny dydaktyczne zajęć (łącznie 12 godzin dyd.). Treningi są zaplanowane na udział w nich całych klas, co wzmocni integrację uczniów i odbywać się będą w każdej szkole, dla każdej klasy osobno. Treningi będą miały charakter warsztatowy, w myśl zasady maksimum praktyki przy minimum teorii. Zastosowane zostaną metody edukacji pozaformalnej (np.  scenki, uczenie przez doświadczenie, symulacje itp.) oraz narzędzi TIK. 

Wsparcia instytucjonalnego nie przewidziano.

FP-2022-W-41

 

Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA

“Moja nieMOC. Badanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży.”

Wysokość dofinansowania: 39 975,00 zł

Celem projektu jest stworzenie narzędzia badawczego umożliwiającego diagnozowanie u dzieci i młodzieży poziomu odporności psychicznej, (obniżonego m.in. w wyniku COVID-19) a także stworzenie materiałów rozwojowych i/lub terapeutyzujących, dostępnych  za pośrednictwem stworzonej platformy internetowej, będących odpowiedzią na przeprowadzone badanie na grupie 250 osób. 

Zaplanowane działania zakładają stworzenie narzędzia diagnostycznegi, przeprowadzenie badań pilotażowych, a także stworzenie bazy narzędzi terapeutyzujacych i /lub rozwojowych. Projekt prowadzi do rozwoju poziomu odporności psychicznej i   będzie realizowany w zespole Fundacji, przy wsparciu zewnętrznych ekspertów.

Wsparcie instytucjonalne: rozszerzenie kompetencji zespołu, a także wsparcie w zakresie kosztu mediów. 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web