Publikacje 2020

PUBLIKACJE 2020

EG-2020-01 Wyzwania i dociekania edukatorów/ek globalnych Polska Akcja Humanitarna

Pakiet “Pomocnik PAH” to zestaw publikacji poświęconych radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w pracy edukatora/ki, składający się z 4 publikacji („Moderowanie dyskusji”, „Pojęcia edukacji globalnej”, „Reagowanie na częste argumenty”, „Reagowanie na dyskryminujące słowa”). Materiały zostały zaktualizowane przez Polską Akcję Humanitarną w ramach projektu „Wyzwania i dociekania edukatorów/ek globalnych”.

88x31

EG-2020-02 Historie i fakty o migracjach na XXI wiek Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Pakiet materiałów edukacyjnych dotyczących zagadnienia migracji, w skład którego wchodzą: 2 scenariusze, 4 ćwiczenia, przewodnik dla wychowawców, przewodnik dla młodzieży). Materiały zostały opracowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”.

88x31

EG-2020-03 Zdalna edukacja globalna Polska Akcja Humanitarna

Pakiet składający się z 3 broszur: „Europocentryzm – czy Europa jest pępkiem świata”, „Pomoc humanitarna – jak daleko sięga Twoja chęć pomocy” oraz „Rasizm – bardziej w nas czy wokół nas” opracowany w ramach projektu „Zdalna edukacja globalna” realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną.

88x31

EG-2020-05 SPOTKANIE Z INNYM – 6. edycja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur Fundacja Artykuł 25

Scenariusz zajęć pt. „Inny. Nie znam, boję się, zwalczam. O mechanizmie dyskryminacji, który jest nam do niczego niepotrzebny i różnicach, które … nie istnieją” adresowany do uczniów szkół średnich, opracowany przed Fundację Artykuł 25 w ramach projektu „SPOTKANIE Z INNYM – 6. edycja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur”.

88x31

EG-2020-06 (Lokalne) organizacje (globalnie) świadome w zakresie praw dziecka Fundacja Go’n’Act

Publikacja „Codzienne działania a prawa dziecka w ujęciu globalnym. Poradnik dla organizacji pozarządowych” powstała w ramach projektu „(Lokalne) organizacje (globalnie) świadome w zakresie praw dziecka” realizowanego przez Fundację Go’n’Act. Materiał porusza takie tematy jak: nasze codzienne wybory a poszanowanie praw dzieci z krajów globalnego Południa, wykorzystanie wizerunku dziecka (prawo do prywatności i ochrony wizerunku), standardy ochrony praw dziecka– przykłady dokumentów oraz przykłady dobrych praktyk.

88x31

EG-2020-07 Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole Fundacja Civis Polonus

Publikacja „Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole” to przewodnik adresowany do nauczycieli, zawierający opis projektu i opis metodologii prowadzenia działań krok po kroku. Materiał został opracowany przez Fundację Civis Polonus w ramach projektu „Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole”.

88x31

EG-2020-08 Myślenie wizualne w edukacji globalnej Fundacja „Kultury Świata”

Pakiet materiałów, składający się z publikacji „Myślenie wizualne w edukacji globalnej”, zestawu ikon oraz zestawu kart opowieści. Materiały zostały opracowane w ramach projektu „Myślenie wizualne w edukacji globalnej” realizowanego przez Fundację „Kultury Świata”.

88x31

EG-2020-09 1Planet4All – Razem dla klimatu Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Pakiet materiałów edukacyjnych dotyczących zagadnienia migracji, w skład którego wchodzą 3 przewodniki oraz 3 scenariusze zajęć dotyczące zagadnień klimatycznych. Materiały zostały opracowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „1Planet4All – Razem dla klimatu”.

88x31

EG-2020-10 Uczymy się razem dla siebie i dla świata Fundacja Civis Polonus

Pakiet materiałów zawierający kwestionariusz planu wdrażania EG w szkole oraz 3 scenariusze zajęć. Materiały opracowała Fundacja Civis Polonus w ramach projektu „Uczymy się razem dla siebie i dla świata”.

88x31

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web