Publikacje 2018

PUBLIKACJE 2018

Scenariusz Gry Fair Train

Scenariusz gry miejskiej Fair Train, składający się z zadań praktycznych i quizu teoretycznego nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju. Scenariusz gry został opracowany przez Fundację Otwarty Plan w ramach projektu pt. ”Poznajmy Cele Zrównoważonego Rozwoju 3! Gra miejska Fair Train w Katowicach w przeddzień COP24”

88x31

Scenariusz „Drugie życie naszych rzeczy-trash art.”

Scenariusz zajęć dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli (grupy „0”), dotyczący tematu TEG 2018 i problematyki związanej z szeroko pojętą ochroną środowiska. Scenariusz został opracowany przez Fundację Artykuł 25 w ramach projektu pt. „Spotkanie z Innym” – 4. edycja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur”

88x31

Scenariusz „Wyzwania współczesnego świata czytane ze zrozumieniem – problem głodu strukturalnego”

Scenariusz zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej, dotyczący zjawiska strukturalnego głodu. Zajęcia są oparte o książkę „Głód” M.Caparrosa oraz wykład „Niebezpieczeństwo jednej historii” Ch.Ngozi Adichie. Scenariusz został opracowany przez Fundację Artykuł 25 w ramach projektu pt. „Spotkanie z Innym” – 4. edycja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur”

88x31

Spot nt. odpowiedzialnego wolontariatu zagranicznego

Materiał video nt. odpowiedzialnego wolontariatu zagranicznego. Materiał został opracowany przez Fundację Go’n’Act .

88x31

Infografika „Etyczny wolontariat zagraniczny”

Infografika dotycząca zjawiska wolonturystyki. Materiał został opracowany przez Fundację Go’n’Act w ramach projektu pt. ”Zanim pomożesz – III edycja (ogólnopolska)”.

88x31

Infografika „Wolonturystyka”

Infografika dotycząca odpowiedzialnego wolontariatu zagranicznego. Materiał został opracowany przez Fundację Go’n’Act w ramach projektu pt. ”Zanim pomożesz – III edycja (ogólnopolska)”.

88x31

Scenariusz teatrzyku „Wakacyjne snurkowanie”

Scenariusz teatrzyku dla przedszkolaków. Materiał został opracowane przez Fundację Culture Lab w ramach projektu pt. ”Mały Obywatel Świata”

88x31

Scenariusz teatrzyku „Skatepark”

Scenariusz teatrzyku dla przedszkolaków. Materiał został opracowane przez Fundację Culture Lab w ramach projektu pt. ”Mały Obywatel Świata”

88x31

Prezentacje edukacyjne

8 prezentacji dotyczących różnych zagadnień z zakresu edukacji globalnej. Materiały zostały opracowane przez Fundację Instytut Edukacji Kreatywnej – INEK w ramach projektu pt. ”Twórczo i odpowiedzialnie – szkoła w zmieniającym się świecie”

88x31

Gry edukacyjne

9 gier edukacyjnych dotyczących różnych zagadnień z zakresu edukacji globalnej. Materiały zostały opracowane przez Fundację Instytut Edukacji Kreatywnej – INEK w ramach projektu pt. ”Twórczo i odpowiedzialnie – szkoła w zmieniającym się świecie”

88x31

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web