Publikacje 2017

PUBLIKACJE 2017

„Narzędziownik krytycznego/ej edukatora/ki – scenariusze”

Scenariusze zajęć dla szkół ponadpodstawowych, dotyczące radykalizacji poglądów, języka jako narzędzia kształtowania rzeczywistości oraz nieadekwatnych akcji pomocowych. Scenariusze opracowane przez Polską Akcję Humanitarną w ramach projektu „Narzędziownik krytycznego/ej edukatora/ki ”.

88x31

„Narzędziownik krytycznego/ej edukatora/ki – KARTY DYSKUSJI”.

5 kart dyskusji, stworzonych w celu prowadzenia zajęć w oparciu o wybrane filmy oraz wykłady TEDx. Karty dyskusji opracowane przez Polską Akcję Humanitarną w ramach projektu „Narzędziownik krytycznego/ej edukatora/ki ”.

88x31

„Narzędziownik krytycznego/ej edukatora/ki – KARTY REFLEKSJI”

Zestaw kart autorefleksji, stanowiących pomoc i wsparcie w przygotowywaniu i prowadzeniu działań z zakresu edukacji globalnej. Zawierają pytania do refleksji, ćwiczenia i zadania, jak również przekazują informacje. Karty refleksji opracowane przez Polską Akcję Humanitarną w ramach projektu „Narzędziownik krytycznego/ej edukatora/ki ”.

88x31

„Narzędziownik krytycznego/ej edukatora/ki – ULOTKA”

Ulotka wyjaśniająca w przystępny sposób czym jest Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dot. krajów Południa oraz jak stosować go w praktyce. Ulotka / hand-out opracowane przez Polską Akcję Humanitarną w ramach projektu „Narzędziownik krytycznego/ej edukatora/ki ”.

88x31

„Briefing merytoryczny”

Krótki tekst przeznaczony dla nauczycielek/li oraz edukatorek/ów, wyjaśniający dlaczego warto łączyć perspektywy antydyskryminacyjną i globalną w działaniach edukacyjnych. Publikacja opracowana przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w ramach projektu „Edukacja globalna tu i teraz. Perspektywa antydyskryminacyjna jako kryterium jakości edukacji globalnej.”.

88x31

„Scenariusze zajęć”

Pakiet scenariuszy zajęć, łączących perspektywę edukacji globalnej z edukacją antydyskryminacyjną. Scenariusze opracowane przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w ramach projektu „Edukacja globalna tu i teraz. Perspektywa antydyskryminacyjna jako kryterium jakości edukacji globalnej.”.

88x31

„Scenariusz gry miejskiej”

Scenariusz gry miejskiej, składający z opisów 12 stacji gry poruszającej problematykę Celów Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja opracowana przez Fundację Otwarty Plan w ramach projektu „Poznajmy Cele Zrównoważonego Rozwoju 2 ! Gra miejska Fair Train w Katowicach”.

88x31

„Broszura „Jak włączać edukację globalną do codziennej pracy szkoły?”

Publikacja: „Jak włączać edukację globalną do codziennej pracy szkoły? Propozycje zagadnień do zrealizowania na lekcjach przedmiotowych.” stanowi zestaw zagadnień z obszaru edukacji globalnej, wchodzących w zakres 10 przedmiotów realizowanych w klasach IV-VIII: języka polskiego, historii, WOS, języka obcego nowożytnego, geografii, przyrody, biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Publikacja opracowana przez Fundację Civis Polonus w ramach projektu „Uczymy (się) razem dla świata”.

88x31

„Perspektywa praw człowieka i suwerenność żywnościowa a Cele Zrównoważonego Rozwoju”

Publikacja merytoryczna mająca na celu przekazanie głębszej wiedzy dotyczącej tytułowych zagadnień odbiorcom takim jak studenci i kadra akademicka, pracownicy i wolontariusze NGOs, aktywiści oraz osoby prowadzące edukację globalną. Publikacja opracowana przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności w ramach projektu „Drobni rolnicy pokonują głód na świecie”.

88x31

„ZROZUMIEĆ ŚWIAT TO PODSTAWA . Wątki edukacji globalnej w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej”

Opracowanie dotyczące edukacji globalnej w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego na poziomie szkoły podstawowej, zawierające m.in. analizę podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej – z wyróżnieniem poszczególnych aspektów edukacji min. polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, informatycznej itd oraz edukacji w klasach IV-VIII z podziałem na poszczególne przedmioty. Publikacja opracowana przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności w ramach projektu „Edukacja globalna po reformie, czyli jak włączać edukację globalną do nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych.”.

88x31

„ZROZUMIEĆ ŚWIAT TO PODSTAWA – pakiet scenariuszy”

Pakiet 13 scenariuszy 45-minutowych zajęć, podzielonych na 3 bloki tematyczne: „Książki, które pomagają zmieniać świat” – scenariusze bazujące na lekturach szkolnych, „Zdrowo jedz” – powiązane z uczniowskim eksperymentem wspólnej uprawy sadzonek oraz „Świat w internecie” – włączające tematykę nowych technologii. Publikacja opracowana przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności w ramach projektu „Edukacja globalna po reformie, czyli jak włączać edukację globalną do nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych.”.

88x31

„Otwórz się na Cele Zrównoważonego Rozwoju – ESCAPE ROOM”

Gra w konwencji escape room, przygotowana w formie scenariusza i mająca na celu pokazanie współodpowiedzialności za realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz konieczność współpracy w osiąganiu tych celów. Scenariusz gry opracowany przez Polską Akcję Humanitarną w ramach projektu „Otwórz się na Cele Zrównoważonego Rozwoju”.

88x31

„Otwórz się na Cele Zrównoważonego Rozwoju – SCENARIUSZE”

Pakiet składający się z 1 scenariusza warsztatu i 2 scenariuszy lekcji przedstawiających globalne wyzwania przez pryzmat Celów Zrównoważonego Rozwoju. Scenariusze opracowane przez Polską Akcję Humanitarną w ramach projektu „Otwórz się na Cele Zrównoważonego Rozwoju”.

88x31

„Wędrówki szlakiem roślin …” – ARTYKUŁY”

3 teksty popularnonaukowe przybliżające tematykę procesów związanych z uprawą roślin i jej wpływem na życie mieszkańców i ekologię: „O znaczeniu roślin”, „Statki na pustyni – jak katastrofa ekologiczna stała się atrakcją dla turystów” oraz „Kawa, chleb nasz powszedni”. Artykuły opracowane przez Fundację Edukacji Międzykulturowej w ramach projektu „Wędrówki szlakiem roślin …”.

88x31

„Wędrówki szlakiem roślin …” – GRA PLANSZOWA”

Gra planszowa w formie mapy świata z instrukcją dla 2 grup wiekowych (dzieci młodsze i starsze). Dzieci grając w nią poza przemieszczaniem się na mapie, zbierają informacje dot. roślin, sposobu ich uprawy, transportu itp. Scenariusz opracowany przez Fundację Edukacji Międzykulturowej w ramach projektu „Wędrówki szlakiem roślin …”.

88x31

„Wędrówki szlakiem roślin …” – SCENARIUSZ ZAJĘĆ”

Scenariusz zajęć nt. wybranych roślin jadalnych, przygotowany w 2 wariantach, dla 2 różnych grup wiekowych: 5-7 lat oraz 8-10 lat. Scenariusz opracowany przez Fundację Edukacji Międzykulturowej w ramach projektu „Wędrówki szlakiem roślin …”.

88x31

„GRA EDUKACYJNA”

Gra edukacyjna, która swoją tematyką nawiązuje do problemów poruszanych w przygotowanych w ramach projektu filmach. Gra składa się z 50 dwustronnych kart, na każdej karcie umieszczone jest hasło, które należy odgadnąć, na odwrocie zaś znajdują się ciekawostki związane z treścią filmów i z tematami dotyczącymi krajów globalnego Południa. Gra opracowana przez Fundację „Kultury Świata” w ramach projektu „Innowatorzy społeczni a problemy globalne – Edycja II”.

88x31

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web