Publikacje 2019

PUBLIKACJE 2019

Scenariusze_Post-turysta_follow-up

EG-2019-01_Scenariusze_Post-turysta_follow-up

3 scenariusze zajęć dotyczących odpowiedzialnej turystyki. Scenariusze zostały opracowane w ramach projektu „Post-turysta 2019”, realizowanego przez Klub Inteligencji Katolickiej..

88x31

Pakiet_Pomocnik_PAH

EG-2019-02_Pakiet_Pomocnik_PAH.

Pakiet “Pomocnik PAH” to zestaw publikacji poświęconych radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w pracy edukatora/ki globalnego/ej, składający się z 4 publikacji („Moderowanie dyskusji – zasady i wskazówki”, „Reagowanie na dyskryminujące słowa”, „Wyjaśnianie pojęć edukacji globalnej”, „Reagowanie na częste argumenty”). Materiały zostały opracowane przez Polską Akcję Humanitarną w ramach projektu „Zmień perspektywę – narzędziownik edukatora/ki globalnego/ej”.

88x31

Pakiet_Zmien_perspektywe

EG-2019-02_Pakiet_Zmien_perspektywe

Pakiet “Zmień Perspektywę” składający się z 3 tematycznych publikacji: „Zmień perspektywę”, „Mą-dra pomoc” oraz „Wojna i pokój” (każda zawiera 4 plakaty informacyjne i 2 plakaty do cichej dyskusji – w sumie 18 plakatów). Materiały zostały opracowane przez Polską Akcję Humanitarną w ramach projektu „Zmień perspektywę – narzędziownik edukatora/ki globalnego/ej”.

88x31

Scenariusze_zajec_i_plansze

EG-2019-03_Scenariusze_zajec_i_plansze

Zestaw 4 scenariuszy zajęć: scenariusz bazowy do projektu, który wprowadza uczniów w zagadnienia Celów Zrównoważonego Rozwoju i globalnych współzależności oraz 3 scenariusze do 3 ścieżek tematycznych: gospodarczej, środowiskowej oraz społecznej. Scenariuszom towarzyszy komplet plansz, poświęconych poszczególnym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Materiały opracowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „Ścieżki do celów”

88x31

Przewodnik_dla_mlodziezy

EG-2019-03_Przewodnik_dla_mlodziezy

Przewodnik po projektach młodzieżowych zawierający praktyczne wskazówki na temat budowania grupy, planowania działań i ich promocji oraz przykłady kampanii, które mogą zostać przeprowadzone i są inspiracją dla działań młodzieży. Przewodnik powstał w ramach projektu „Ścieżki do celów” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

88x31

EG-2018-06_Broszura_dla_nauczycieli

EG-2018-06_Broszura_dla_nauczycieli

Broszura zawierająca zagadnienia z zakresu edukacji globalnej do włączenia na lekcjach przedmiotowych w szkołach ponadpodstawowych. Są to zwięźle opisane wątki tematycznie ściśle powiązane z treściami nowej podstawy programowej dla liceum i technikum. Broszura została opracowana przez Fundację Civis Polonus w ramach projektu „Uczymy (się) razem dla rozwoju”.

88x31

EG-2018-06_Scenariusz_projektu_DEBATA

EG-2018-06_Scenariusz_projektu_DEBATA

Scenariusz mający na celu popularyzowania celów zrównoważonego rozwoju, a także wzbudzenia w społeczności szkolnej refleksji o tym jak szkoła jako instytucja publiczna może sama funkcjonować w sposób zrównoważony. Scenariusz zakłada przygotowanie i przeprowadzenie debaty poświęconej wypracowaniu zaleceń dla organów szkoły, które mają pomóc w uczynieniu szkoły zrównoważonej. Materiał powstał w ramach projektu „Uczymy (się) razem dla rozwoju” realizowanego przez Fundację Civis Polonus.

88x31

dlaczego-dziewczyny-ocala-planete

EG-2019-07_Pakiet_dla nauczycieli

Materiały merytoryczne dla nauczycieli: “Przewodnik po programie. Część merytoryczna” – materiał wprowadzający w tematykę zmiany klimatu z zaznaczeniem pozycji/perspektywy kobiet; Narzędziownik – materiał dotyczący narzędzi internetowych i aplikacji, wprowadzający nauczycieli w wykorzystywanie nowych technologii, jak i proponowanie ich uczniom i uczennicom; Materiał pomocniczy do prowadzenia projektów uczniowskich – przewodnik po kampaniach; Materiał pedagogiczny na wzmacniające warsztaty dla dziewcząt „Dlaczego dziewczyny ocalą Planetę?” – Materiał umożliwia pedagogom (również chętnym wychowawcom) przeprowadzenie spotkania warsztatowego z grupą dziewcząt. Opracowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „Klimat to temat”.

88x31

1

EG-2019-07_Materiały_dodatkowe

Materiały na zajęcia lekcyjne w szkole – 3 prezentacje o tematach: Zmiana klimatu i perspektywa kobiet, Zmiana klimatu i Globalne współzależności; Kalendarz wyzwań “Miesiąc dla klimatu”; Mapa ukazująca skutki zmiany klimatu; Karty memory o Celach Zrównoważonego Rozwoju; Karty Piotruś przedstawiające aktywistki działające na rzecz klimatu; Heksy edukacyjne dotyczące globalnych współzależności w zmianie klimatu; Gra “Gaz łupkowy na Twoim podwórku”. Opracowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „Klimat to temat”.
88x31

EG-2019-07_Ebook_Klimat_to_temat

Ebook “Klimat to temat! Perspektywa kobiet”, stanowiący repozytorium wiedzy i praktycznych wskazówek dot. zagadnienia zmiany klimatu, perspektywy równości płci oraz sposobów realizacji projektów młodzieżowych. Ebook składa się z 4 modułów i został opracowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu „Klimat to temat!”.

88x31

EG-2019-09_Maly_Obywatel_Swiata_ksiazka-1

EG-2019-09_Maly_Obywatel_Swiata

Książka, będąca kontynuacją przygód Toli, Poli i Urwisa wydanych w 2018 roku. Pełna humoru i zwrotów akcji publikacja dedykowana jest najmłodszym. Bohaterowie książki: pies, kot i sówka, odwiedzając przyjaciół zamieszkujących odległe regiony, poznają największe wyzwania środowiskowe i społeczne współczesnego świata. Tym razem bohaterowie wybiorą się do Amazonii, Pakistanu, Tanzanii, Indonezji i Czech. Publikacja powstała w ramach projektu „Mały Obywatel Świata cz.II”, realizowanego przez Fundację CultureLab.

88x31

EG-2019-09_Maly_Obywatel_Swiata_gry_i_zabawy-1

EG-2019-09_Maly_Obywatel_Swiata_gry_i_zabawy

20 gier i zabaw nawiązujących tematycznie do książki Mały Obywatel Świata. Zadania podzielone są na 5 kategorii tematycznych: energia odnawialna, susza i brak wody, bioróżnorodność i zachowanie lesistości, równość płci, odpowiedzialna konsumpcja. Nauczyciele znajdą tu karty pracy jak i pomysły na zadania plastyczne, ruchowe i eksperymenty. Materiały powstały w ramach projektu „Mały Obywatel Świata cz.II”, realizowanego przez Fundację CultureLab.

88x31

EG-2019-11_Scenariusz-zajec_Badania_DNA_w_walce_ze_stereotypami-1

EG-2019-11_Scenariusz zajec_Badania_DNA_w_walce_ze_stereotypami

Scenariusz zajęć adresowany do uczniów szkół średnich. Wyjaśnia, jak dzięki genetyce możemy obalać stereotypy dotyczące naszego pochodzenia, narodowości czy koloru skóry, jednocześnie pokazując jak niewiele wiemy o sobie i swoim pochodzeniu, a z jaką łatwością szufladkujemy innych tylko dlatego, że różnią się od nas wyglądem czy pochodzeniem. Scenariusz pokazuje również mechanizmy leżące u podłoża rasizmu, faszyzmu czy apartheidu. Opracowany w ramach projektu Fundacji Artykuł 25 pt. „Spotkanie z Innym – 5. edycja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur”.

88x31

EG-2019-11_Scenariusz-zajec_Ostatni-dzwonek-dla-klimatu-1

EG-2019-11_Scenariusz zajec_Ostatni dzwonek dla klimatu

Scenariusz zajęć dotyczący tematu TEG 2019, skierowany do uczniów szkół podstawowych. Celem scenariusza jest przybliżenie problematyki związanej z szeroko pojętą ochroną środowiska. Scenariusz pokazuje jaki wpływ mają nasze decyzje na otaczający nas świat, uświadamiając odpowiedzialność za własne działania, których efekty mogą być odczuwalne na drugim końcu świata. Scenariusz prezentuje także sylwetki dziecięcych i młodzieżowych aktywistów klimatycznych takich jak: Greta Thunberg, Autumn Peltier, Xiye Bastida, pokazując, że każdy z nas bez względu na wiek może działać na rzecz lepszej przyszłości. Scenariusz opracowany w ramach projektu Fundacji Artykuł 25 pt. „Spotkanie z Innym – 5. edycja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur”.

88x31

smieciowe-ubrania

EG-2019-12_Pakiet poradnikow

Pakiet 4 poradników konsumenckich opracowanych w formie krótkich publikacji (8 stron) w atrakcyjnej formie graficznej, zawierających merytoryczne informacje i praktyczne wskazówki dla młodych konsumentów w 4 tematach: odpowiedzialność firm, materiały, certyfikaty i zero waste. Kupuj odpowiedzialnie ubrania! – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji odzieży i butów. Materiały zostały zaktualizowane w ramach projektu „Kupuj odpowiedzialnie ubrania! – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji odzieży i butów.” realizowanego przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie.

88x31

EG-2019-12_Gra_Kupuj_Odpowiedzialnie

Materiały do przeprowadzenia gry zespołowej „Kupuj odpowiedzialnie”. Gra została zaktualizowana o bieżące treści merytoryczne, jej format uległ też przeróbce, tak by łatwiej można ją była realizować na wydarzeniach masowych. Gra pozwala poznać zagadnienia związane z odpowiedzialną produkcją i konsumpcją i pokazuje zależności między decyzjami konsumenckimi i działaniem globalnych firm, a sytuacją społeczności w krajach globalnego Południa. Materiały zostały zaktualizowane w ramach projektu „Kupuj odpowiedzialnie ubrania! – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji odzieży i butów.” realizowanego przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie.

88x31

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web