projekty

Szkoła.PL – wsparcie dla edukacji polonijnej

Projekt jest kierowany do placówek edukacyjnych uczących języka polskiego i w języku polsku w wyżej wymienionych krajach UE/EFTA. Jego celem jest tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych w krajach wśród polskich środowisk na emigracji.

Read More

Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Celem projektu jest promowanie dwujęzyczności w środowiskach polskiej diaspory, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia oraz rodziców dzieci polskich. Poprzez promowanie walorów dwu- i wielojęzyczności chcemy wzmacniać więzi i kontakty Polaków mieszkających za granicą z ojczyzną oraz kształtować ich uczestnictwo w polskiej kulturze.

Read More

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web