Fundusz Pomocowy – działania sieciujące

Zapraszamy do udziału w działaniach sieciujących w ramach programu Fundusz Pomocowy!

Dla kogo?

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji, które realizują bądź realizowały projekty przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wśród dzieci i młodzieży w obszarach wyrównywania strat edukacyjnych oraz rozwoju społecznego.

Co?

Poniżej znajdują się informacje o zrealizowanych i planowanych wydarzeniach dla Realizatorów projektów, które pomogą w poznawaniu się organizacji i wymianie doświadczeń.

Regionalne spotkania sieciujące
Webinaria sieciujące

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web