All Posts by bartek

Wsparcie rodzin „Niebiańskiej sotni”

Celem projektu jest wsparcie finansowe rodzin „Niebiańskiej sotni”, medyków i dziennikarzy poległych na Wschodnie Ukrainy, oraz rodzin wielodzietnych, których żywiciel poległ na Wschodniej Ukrainy, a które mają nieuregulowaną sytuacją prawną (co uniemożliwia im staranie się o pomoc państwa).

Read More

Szkoła.PL – wsparcie dla edukacji polonijnej

Projekt jest kierowany do placówek edukacyjnych uczących języka polskiego i w języku polsku w wyżej wymienionych krajach UE/EFTA. Jego celem jest tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych w krajach wśród polskich środowisk na emigracji.

Read More

Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Celem projektu jest promowanie dwujęzyczności w środowiskach polskiej diaspory, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia oraz rodziców dzieci polskich. Poprzez promowanie walorów dwu- i wielojęzyczności chcemy wzmacniać więzi i kontakty Polaków mieszkających za granicą z ojczyzną oraz kształtować ich uczestnictwo w polskiej kulturze.

Read More

Kierunek Wschód

Czy 750 złotych to dużo czy mało? Co da się za to zorganizować? Czekamy na wasze pomysły tylko do 20 maja – trwa nabór zgłoszeń w konkursie na wydarzenie o wschodzie.

Read More

12
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web