Zrealizowane projekty 2005

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2005

Projekty zrealizowane w 2005 roku

EG 2005-01

Fundacja Polska Akcja Humanitarna, Warszawa

Pomost dla rozwoju

Dofinansowanie: 12 910 zł = 3 323 €

Źródło finansowania: Centrum Północ-Południe Rady Europy
Zasięg geograficzny: Polska
Odbiorcy: nauczyciele, uczniowie, studenci, działacze NGO

 • Przeszkolenie wolontariuszy GLEN – Global Education Network of Young Europeans w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edukacyjnych dla innych odbiorców (seminaria, wystawy, odczyty, artykuły prasowe, pokazy lokalnych rzemiosł z krajów Południa). Szkolenie umożliwiło im skuteczne przekazywanie wiedzy nt. krajów (Kenia, Uganda, Tanzania, Indie, Sri Lanka). Przeszkoleni wolontariusze zorganizowali przedsięwzięcia edukacyjne:
 • Prezentacja rzeczywistości w krajach Południa na przykładzie Indii, Zambii i Ghany – szkolenie nauczycieli w Sulejówku, 14.11.2005;
 • Dzień Południa – zajęcia dla uczniów Gimnazjum nr 25 i Szkoły Podstawowej nr 68 w Warszawie, 24.11.2005;
 • Rzeczywistość Krajów Południa – seminaria o edukacji globalnej dla nauczycieli w Krakowie (5.12.2005) i Łodzi (6.12.2005);
 • Dzień Południa – zajęcia dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Gdańsku, 8.12.2005;
 • „Afua, Nesta, Sayomi i inni nasi znajomi” – wystawa zdjęć w klubie Le Madame w Warszawie, 12-28.12.2005;
 • Wystawa zdjęć z krajów Południa podczas konferencji o Milenijnych Celach Rozwoju na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14-20.12.2005.

EG 2005-02

Federacja Inicjatyw Oświatowych, Warszawa

Edukacja globalna ponad Siecią – numer specjalny biuletynu Mała Szkoła

Dofinansowanie: 7 982 zł = 2 055 €

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zasięg geograficzny: Polska
Odbiorcy: mieszkańcy małych wsi, nauczyciele szkół wiejskich, NGO działające na wsi.
Opracowanie, wydanie i dystrybucja specjalnego numery biuletynu Mała Szkoła (nakład 1200 egz.) dotyczącego edukacji globalnej. W biuletynie: artykuły dotyczące rozwoju, ekologii, edukacji międzykulturowej; dwa scenariusze lekcyjne (dla najmłodszych klas szkół podst.) dotyczące problematyki globalnej; prezentacja pracy polskich NGO zajmujących się działaniami na rzecz krajów rozwijających się i edukacji globalnej; program Tygodnia Edukacji Globalnej; przewodnich po ciekawych stronach internetowych.

EG-2005-03

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA, Toruń

Opowieść o lepszym świecie

Dofinansowanie: 14 538 zł = 3 743 €

Źródło finansowania: Centrum Północ-Południe Rady Europy
Zasięg geograficzny: Toruń i okolice
Odbiorcy: Uczniowie liceów
Przeprowadzenie dwóch 4-dniowych warsztatów dla uczniów (samorząd uczniowski) ze szkół średnich. Warsztaty: I) sytuacja krajów rozwijających się, idea zrównoważonego rozwoju, MCR, dyskusje. II) warsztaty dziennikarskie i plastyczne, z których wiedza będzie wykorzystana w czasie tworzenia projektów nt. edukacji globalnej. Efekty warsztatów opublikowane w postaci broszury.

EG-2005-04

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „BONA FIDES”, Katowice

Ja – obywatel świata

Dofinansowanie: 8 610 zł = 2 217 €

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zasięg geograficzny: Katowice
Odbiorcy: Dzieci szkół podstawowych w wieku 7-12 lat.
Wydanie 2 numerów (listopad, grudzień) bezpłatnego czasopisma „Ty i Ja” (nakład: 1000 egz.) – tematyka artykułów: historia i kultura Śląska, rozmowy z ciekawymi ludźmi związanymi z regionem; prawa człowieka, kultura, życie i problemy ludzi w krajach Trzeciego Świata. Poza papierowym wydaniem czasopisma – założenie str. internetowej (tematyka jak wyżej). Poza tym: w filiach biblioteki katowickiej – warsztaty dla dzieci nt. życia i kultury wybranych krajów Trzeciego Świata. Organizacja konkursu plastycznego „Jeden świat” dla dzieci 7-13 lat.

EG-2005-05

Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tybetu, Warszawa

Wystawa fotografii współczesnego Tybetu autorstwa Tashi Wangdu

Dofinansowanie: 8 650 zł = 2 227 €

Źródło finansowania: Centrum Północ-Południe Rady Europy
Zasięg geograficzny: 10 największych miast i ośrodków uniwersyteckich w Polsce
Odbiorcy: Studenci, młodzież, media
Wystawa prezentowana w kilku miastach (Lublin, Rzeszów, Kraków, Warszawa, Olsztyn, Białystok, Hajnówka)- w domach kultury, galeriach i bibliotekach akademickich. Wystawa podzielona była na bloki tematyczne: ludzie, kultura, religia, środowisko naturalne, efekty chińskiej okupacji. Połączono ją z odczytami na temat aktualnej sytuacji Tybetu oraz podstawowych zagrożeń dla kultury i poszanowania praw człowieka narodu tybateńskiego. W czasie wystawy można było uzyskać informacje o działaniach praktycznych, które można podejmować na rzecz Tybetańczyków i poszanowania ich praw.

EG-2005-06

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Kraków

Twoje pieniądze kształtują świat – akcja informacyjna

Dofinansowanie: 13 400 zł = 3 450 €

Źródło finansowania: Centrum Północ-Południe Rady Europy
Zasięg geograficzny: Kraków i Warszawa
Odbiorcy: Młodzież akademicka Krakowa i Warszawy (bezpośrednio w projekcie wzięło udział ponad 10 tys. osób)
Akcja informacyjna dotycząca świadomego wyboru produktów firm społecznie odpowiedzialnych: zorganizowanie wystawy „To jest PYCHA”, happeningu „Wirus konsumpcji atakuje”, pokazu filmowego i panelu dyskusyjnego w Krakowie i Warszawie (lobbing konsumencki). W panelu wzięli udział przedstawiciele organizacji zajmujących się tematyką etycznej konsumpcji.

EG-2005-07

Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Lublin

Kupuj odpowiedzialnie – twoje pieniądze kształtują świat

Dofinansowanie: 10 000 zł = 2 574 €

Źródło finansowania: Centrum Północ-Południe Rady Europy
Zasięg geograficzny: miasta woj. lubelskiego
Odbiorcy: uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Zrealizowane działania:

 • Wystawa „Ziemia w koszyku – Twoje pieniądze kształtują świat” – prezentowana w wybranych miejscowościach woj. lubelskiego.
 • Warsztaty dla młodzieży nt. problemów Trzeciego Świata (po otwarciu wystawy).
 • Maraton Pisania Listów.
 • Spotkania Akademii Obywatelskiej – cykl otwartych spotkań dot. problemów Trzeciego Świata, pokaz filmu, warsztaty wyjazdowe.
 • Tydzień Edukacji Globalnej – przeglądy filmów (globalizacja, konsumpcja, prawa człowieka), spotkanie z gościem.

EG-2005-08

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”, Gdańsk

Edukacja globalna – wiedza i działanie. Wypracowanie modelu edukacji obywatelskiej na rzecz rozwoju edukacji obywatelskiej

Dofinansowanie: 14 955 zł = 3 850 €

Źródło finansowania: Centrum Północ-Południe Rady Europy
Zasięg geograficzny: woj. pomorskie
Odbiorcy: uczniowie i nauczyciele wszystkich poziomów szkół oraz środowiska lokalne tych szkół
Propagowanie wiedzy na temat edukacji globalnej za pomocą:

 • 16 godzinnych warsztatów (część teoretyczna i praktyczna) dla 25 nauczycieli woj. pomorskiego (liderów w środowisk lokalnych),
 • realizacja wypracowanych przedsięwzięć w swoich środowiskach lokalnych przez uczestników warsztatów. Projekty były realizowane podczas Tygodnia Edukacji Globalnej; były też nagłośnione w ramach kampanii medialnej.
 • praca wolontariuszy nad tłumaczeniem wybranych tekstów UNICEF, UNESCO, Amnesty International z jęz. angielskiego na jęz. polski.
 • stworzenie scenariuszy lekcji i zajęć pozalekcyjnych dotyczących Edukacji Globalnej, udostępnionych na stronie Towarzystwa (www.tewp.org.pl)

EG-2005-09

Fundacja „Odzew”, Leszno

Bociany

Dofinansowanie: 7 000 zł = 1 802 €

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zasięg geograficzny: Wielkopolska, Dolny Śląsk, Zambia (Afryka)
Odbiorcy: młodzież szkolna czterech szkół Wielkopolski
Projekt polegał na popularyzacji zagadnień EG wśród młodych ludzi, powstaniu 4 grup aktywnych liderów młodzieżowych(szkoły lokalne – Wielkopolska). Działania: spotkania szkoleniowe, spotkania edukacyjne, promowanie Tygodnia Edukacji Globalnej w szkołach. Nawiązanie kontaktu i współpracy z młodzieżą ze szkół średnich z Zambii (partner z Zambii: „Redemptoris Mater” Seminary Kitwe, Ksiądz Rektor Jacek Stępczak. Po zakończeniu projektu przewidziana jest dalsza współpraca – korespondencja, wymiana doświadczeń – pomiędzy uczestnikami programu. Jednym z elementów projektu była wycieczka edukacyjna do Warszawy – jako nagroda dla najaktywniejszych uczestników programu (23 uczniów) – wizyta w MSZ, spotkanie z pracownikami Dep. Azji i Afryki.

EG-2005-10

Centrum Edukacji Globalnej, Wrocław

To także Twój Świat

Dofinansowanie: 8 530 zł = 2 196 €

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zasięg geograficzny: województwo dolnośląskie
Odbiorcy: Uczniowie szkół średnich
4-dniowe seminarium z zakresu edukacji międzykulturowej i edukacji na rzecz rozwoju dla 24 uczniów. Tematyka seminarium: elementy zarządzania projektami, wypracowanie własnych projekty, które przeprowadzą we własnych szkołach podczas Tygodnia Edukacji Globalnej. Zakończeniem projektu będzie spotkanie ewaluacyjne. Projekt zakłada pomoc merytoryczną i finansową dla licealistów. Stworzono stronę internetową.

EG-2005-11

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, Poznań

Mistrzowie sportu, mistrzowie życia – czyli o tym, jak sport wpływa na rozwój społeczeństw

Dofinansowanie: 14 460 zł = 3 722 €

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zasięg geograficzny: Polska i świat (publikacje trafią do Polski i do inst. i org. na świecie)
Odbiorcy: Dziennikarze, NGO działające na rzecz rozwoju lokalnego i globalnego, PKOl, Ośrodek Informacji ONZ, oraz uczestnicy konkursu, słuchacze rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.
Opublikowanie wydawnictwa „Mistrzowie sportu, mistrzowie życia -czyli o tym, jak sport wpływa na rozwój społeczeństw”. Wydawnictwo zawiera przykłady działań lokalnych i globalnych oraz inicjatywy polskie w dziedzinie edukacji poprzez sport jako przykład edukacji globalnej, przedstawi sport i wychowanie fizyczne jako narzędzie w działaniach na rzecz pokoju, rozwoju i poprawy zdrowia społeczeństw. Konkurs „Mistrzowie sportu, mistrzowie życia” promuje autorytety w dziedzinie angażowania sportu w poprawę jakości życia społ. lokalnych oraz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych. Cykl radiowych reklam społecznych i wywiadów w ramach „Tygodnia Futbolu Przeciwko Rasizmowi w Europie” przybliżył problem dyskryminacji rasowej i społecznej. Twarzą projektu był Robert Korzeniowski – autor wstępu publikacji wydanej w ramach projektu.

EG-2005-12

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław

Graj fair, czyli rzecz o odpowiedzialnej konsumpcji

Dofinansowanie: 8 940 zł = 2 301 €

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zasięg geograficzny: Dolny Śląsk
Odbiorcy: młodzież w wieku 16-26 lat (studenci)
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Wystawa plakatów grupy Adbusters prezentująca krytyczny stosunek do działań komercyjnych wielkich korporacji.
 • Ekojarmark na Solnym (coroczna impreza Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju) – Punkt Sprawiedliwych Zakupów. W Punkcie – publikacje nt. odpowiedzialnej konsumpcji, ruchu Fair Trade.
 • Panel dyskusyjny „Sprawiedliwy Handel – utopia czy konieczność?” (kwestie odpowiedzialnego biznesu, świadomej konsumpcji).

EG-2005-13

Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa

Islam – edukacja międzykulturowa

Dofinansowanie: 11 640 zł = 2 997 €

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zasięg geograficzny: Polska
Odbiorcy: młodzi działający w NGO realizujący projekty dotyczące pomocy rozwojowej.
Dla wsparcia działań organizacji pozarządowych, które realizują projekty dotyczące edukacji globalnej zostało wydane vademecum podstawowych informacji o islamie i krajach islamskich (70 stron, nakład: 1000 egz.). Vademecum ma podnieść i wiedzę i poziom świadomości nt. islamu, jego wyznawców w Polsce i krajach islamskich. Informator został rozesłany do organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą uchodźcom i imigrantom, edukacją międzykulturową i budowaniem otwartego, tolerancyjnego społeczeństwa, oraz został rozdany młodym ludziom, którzy pracują jako wolontariusze w organizacjach pozarządowych.

EG-2005-14

Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Świętochłowice

Problemy globalne – nie bądź obojętny!

Dofinansowanie: 11 210 zł = 2 886 €

Źródło finansowania: Centrum Północ-Południe Rady Europy
Zasięg geograficzny: Świętochłowice, też mieszkańcy innych miast, gł. woj. śląskiego
Odbiorcy: Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.
Celem projektu było uwrażliwienie społecznie młodzież na problemy ludzi w krajach Trzeciego Świata i przekonanie ich, że mogą również wpłynąć swoim zaangażowaniem i swoją pracą na poprawę ich losu oraz upowszechnienie idei wolontariatu misyjnego.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • 2 konferencje dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 • produkcja spotu reklamowego zachęcającego do wolontariatu;
 • wydanie broszury informacyjnej dotyczącej wolontariatu misyjnego;
 • wydanie plakatu promującego wolontariat.

EG-2005-15

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Wrocław

Globalna zmiana – szkolenie dla pracowników młodzieżowych i trenerów edukacji nieformalnej

Dofinansowanie: 13 530 zł = 3 483 €

Źródło finansowania: Centrum Północ-Południe Rady Europy
Zasięg geograficzny: Dolny Śląsk
Odbiorcy: liderzy ngo
W ramach projektu przeprowadzono tygodniowe szkolenie pn. „Globalna Zmiana” z zakresu praw człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz edukacji pokojowej dla 19 pracowników i liderów młodzieżowych organizacji pozarządowych. Pakiet edukacyjny dotyczący szkolenia został zapisany na CD i rozesłany do uczestników.

EG-2005-16

Towarzystwo Demokratyczne Wschód, Warszawa

Konkurs na najlepszą inicjatywę w dziedzinie edukacji globalnej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich ponadgimnazjalnych

Dofinansowanie: 14 870 zł = 3 828 €

Źródło finansowania: Centrum Północ-Południe Rady Europy
Zasięg geograficzny: ogólnopolski
Odbiorcy: nauczyciele, młodzież szkolna
Celem konkursu jest upowszechnienie idei edukacji globalnej w szkołach. Projekt został zorganizowany w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. W konkursie wzięły udział szkoły, klasy i nauczyciele (poziom podstawowy, gimnazjalny i ponadgimnazjalny) z całej Polski. W szkołach, które się zgłosiły, przeprowadzono zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub projekty z zakresu edukacji globalnej. Do udziału w konkursie wpłynęło 117 zgłoszeń.

EG-2005-17

Stowarzyszenie Porozumienie dla Zielonki, Zielonka

Wolni od Stereotypów

Dofinansowanie: 7 000 zł = 1 802 €

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zasięg geograficzny: Powiat Wołomiński
Odbiorcy: młodzież szkolna
Projekt mający zaangażować młodzież w budowanie wolnego od przyzwyczajeń i stereotypów świata. Zrealizowano następujące działania:

 • wystawa fotograficzna „Wielobarwność Indii”;
 • szkolne sympozjum międzykulturowe – prelekcje młodzieży o innych kulturach w Zespole Szkół im. I. Mościckiego w Zielonce;
 • spotkanie i multimedialny pokaz slajdów i muzyki o Indiach;
 • „O świecie Iranu i islamu” – spotkanie dyskusyjne i multimedialny pokaz slajdów;
 • „Daleki Wschód – Rosja – Jakucja” – spotkanie dyskusyjne i multimedialny pokaz slajdów;
 • spotkanie z uczestnika mi uniwersytetu III wieku nt. wystawy o Indiach;
 • wystawa etnograficzno-fotograficzna o Afryce;
 • spotkanie „W Środkowej Afryce” – prelegent: Kazimierz Szałata.

EG-2005-18

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, Lublin

Afryka jak kamień i aksamit

Dofinansowanie: 6 000 zł = 1 545 €

Źródło finansowania: Centrum Północ-Południe Rady Europy
Zasięg geograficzny: woj. lubelskie
Odbiorcy: młodzież gimnazjalna i licealna
Cykl 10 spotkań dla młodzieży szkolnej. Spotkania (25 minutowy film ukazujący realia życia w Ghanie, wystawa, pamiątki z Afryki, prezentacja muzyki wraz z krótkimi warsztatami bębniarskimi, wydanie plakatów i folderów) ukazujących piękno i problemy krajów trzeciego świata. Stworzenie bazy danych osób zainteresowanych tematyką rozwojową, która ma służyć tworzeniu młodzieżowych klubów zainteresowań. Spotkania przeprowadzono w szkołach województwa lubelskiego i samym Lublinie.

EG-2005-19

Fundacja U siebie, Sokołów Podlaski

Tydzień Edukacji Globalnej

Dofinansowanie: 8 512 zł = 2 191 €

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zasięg geograficzny: Sokołów Podlaski (powiat)
Odbiorcy: 30 uczniów
Pięciodniowe warsztaty dla 23 uczniów następnie wystawa i pokaz filmów dot. praw człowieka, konsumpcjonizmu, sprawiedliwego handlu dla mieszkańców z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej.

EG-2005-20

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni, Ostrów Wielkopolski

Afryka i my

Dofinansowanie: 7 320 zł = 1 884 €

Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zasięg geograficzny: Ostrów Wielkopolski
Odbiorcy: społeczność lokalna
Pozyskanie informacji o życiu ludzi, kulturze kontynentu afrykańskiego (kontakt z misjonarzami w Namibii, spotkanie z misjonarzem z Namibii). Etap zrealizowany przez młodzież z klubów europejskiego i biblioteczno-multimedialnego lokalnej szkoły. Zapoznanie z życiem i kulturą ludzi w Afryce przedstawicieli instytucji działających na terenie osiedla (warsztaty dla członków władz lokalnych nt. krajów rozwijających się). Wydanie informatora o życiu ludzi z Afryki.

EG-2005-21

Europejskie Forum Studentów, Kraków

Make Use of Your Tongue (zrób użytek ze swojego języka)

Dofinansowanie: 13 464 zł = 3 466 €

Źródło finansowania: Centrum Północ-Południe Rady Europy
Zasięg geograficzny: Kraków i okolice
Odbiorcy: Licealiści i studenci Krakowa

Organizacja warsztatów, spotkań, filmów, konkursów, kursów językowych w ramach European Day of Language (24.11). Ma to służyć propagowaniu kultury i tradycji narodów poprzez poznawanie języków obcych. W ramach projektu odbyły się:

 • Konferencja naukowa „Język drogą do zrozumienia” (miejsce: sala konferencyjna Biblioteki Jagiellońskiej).
 • Language Village – Wioska językowa.
 • Maraton Filmowy – prezentacja filmów w oryginalnych wersjach językowych.
 • Warsztaty kaligrafii chińskiej, prezentacja tajników metody Callana i Sita.
 • Pokaz tańców narodowych.
 • Wyjazd ewaluacyjny dla uczestników projektów – udział 52 osób.
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web