Zrealizowane projekty 2014 (otwarty konkurs)

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2014 (otwarty konkurs)

Projekty zrealizowane w 2014 roku (otwarty konkurs)

EG-2014-01

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

Mini Festiwale Edukacji Globalnej – edycja 2014

Wysokość dofinansowania: 23 600 zł, kwota wydatkowana: 23 600 zł

Projekt polegał na organizacji zajęć, wydarzeń otwartych, spotkań z 01-domy-swiatawolontariuszami oraz prezentacji wystaw w przedszkolach, szkołach i bibliotekach małych miejscowości gmin Raszyn i Lesznowola oraz Ruda Śląska i Kłodzko. Tematyka projektu odnosiła się do 2 pierwszych MCR. Projekt służył popularyzacji wiedzy na temat krajów Południa, ukazaniu kwestii związanych z życiem codziennym, nauką, pracą, dostępem do wody, warunkami życia oraz uwrażliwieniu na problemy tych obszarów. Odbiorcami działań było 525 dzieci w wieku 5-12 lat, w tym wychowankowie Ogniska i placówki dziennego wsparcia, oraz pracownicy instytucji oświatowych i kulturalnych. Pośrednio odbiorcami byli rodzice/opiekunowie uczniów oraz czytelnicy uczęszczający do bibliotek. Tematyka i formy działań dostosowane były do potrzeb i możliwości odbiorców – realizator opierał się na sprawdzonej, formule Mini Festiwali jaką zapoczątkował w 2012 r. Zaproponowane działania cieszyły się dużym zainteresowaniem placówek i uczestników działań.W ramach projektu powstała wystawa „Domy świata”, 4 tematyczne scenariusze zajęć oraz 6 tekstów popularnonaukowych. Materiały dostępne są na stronie www.miedzykulturowa.org.pl

EG-2014-02

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę – jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji

Wysokość dofinansowania: 21 610 zł, kwota wydatkowana: 21 610 zł

Projekt dotyczył wzmocnienia wiedzy 57 nauczycieli gimnazjów i szkół02-kupuj-odpowiedzialnie ponadgimnazjalnych na temat zależności pomiędzy krajami globalnej Północy i Południa w kontekście codziennych wyborów konsumenckich, na przykładzie tematyki odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji ubrań i elektroniki. Rozwinął ich umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć z tej tematyki oraz upowszechnił repozytorium pomocnych materiałów edukacyjnych. Projekt zrealizował też cel kształtowania postaw odpowiedzialności konsumenckiej, solidarności i zaangażowania wśród nauczycieli i uczniów. Działania objęły przeprowadzenie kursu na platformie e-learningowej, poszerzonego o dwa webinaria oraz cykl konsultacji merytorycznych i metodycznych. Finałem projektu były zajęcia, warsztaty, wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, prowadzone przez nauczycieli biorących udział w kursie dla 1688 uczniów ze szkół w miejscowościach poniżej 500 tys. mieszkańców.
Prezentacje z kursu e-learningowego dostępne są na stonie ekonsument.pl w zakładce „Materiały” > „Dla nauczycieli” w odpowiednich zakładkach tematycznych „odpowiedzialna konsumpcja”, „ubrania” i „elektronika”.

EG-2014-03

Fundacja Kultury Świata

Teatr dla Edukacji II

Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 25 000 zł

03-marafikiProjekt skierowany był do dzieci przedszkolnych, szczególnie 5- i 6-latków, ich rodziców oraz nauczycieli przedszkolnych. Główne działania projektowe oparte były o inscenizację teatrzyku kukiełkowego: „Mafariki – przyjaciele z Afryki”. Oprócz przedstawień dzieciom został zaoferowany zestaw edukacyjny: ilustrowane książeczki, ćwiczenia oraz audiobook z treścią przedstawienia, do wykorzystania w domu lub przedszkolu. Nauczyciele natomiast wzięli udział w szkoleniach wprowadzających, podczas których przekazano im informacje dotyczące edukacji globalnej oraz Tanzanii. W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej nauczyciele ze współpracujących placówek przeprowadzili zajęcia, w których tematem przewodnim była Tanzania. Ogłoszony został także konkurs ”Podziel się Edukacją”, dla dzieci i ich rodziców. Zadaniem konkursowym było przygotowanie pomocy dydaktycznych dla rówieśników z Tanzanii. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni a prace wysłane do tanzańskich przedszkoli. Projektem objętych zostało 621 dzieci i 62 nauczycielki z następujących miejscowości: Borzęcin, Radzików, Ożarów Mazowiecki, Garwolin, Sulbiny i Michałówka.
Książeczka, ćwiczenia i audiobook dostępne są na stronie www.teatrzyk.kulturyswiata.org

EG-2014-04

Fundacja Artykuł 25

”Inny to zwierciadło, w którym się przeglądam” – cykl działań edukacyjnych dla młodzieży

Wysokość dofinansowania: 20 250 zł, kwota wydatkowana: 20 250 zł

04-kartkaProjekt stanowił odpowiedź na polski deficyt społecznej postawy wrażliwości, szacunku i solidarności z ludźmi z innych obszarów geograficznych i kulturowych. Inspiracją projektu była twórczość Ryszarda Kapuścińskiego. W ramach projektu przygotowano scenariusz zajęć edukacyjnych „Spotkanie z Innym” budujący wiedzę nt. aktualnych problemów globalnych, wrażliwość i solidarność z innymi społeczeństwami oraz przełamujący stereotypy i uprzedzenia wobec innych społeczności. Na bazie scenariusza zrealizowano 21 spotkań edukacyjnych w szczecińskich liceach, połączonych z tzw. lekcją muzealną przeprowadzaną w Muzeum Narodowym w Szczecinie (Etnografia Afryki). Przeprowadzono również konkurs dla uczniów szczecińskich liceów na kartkę świąteczną promującą szacunek i solidarność względem innych kultur oraz społeczeństw zakończony produkcją i dystrybucją 1000 kartek świątecznych z przekazem globalnym. W projekcie wzięło udział w sumie 514 uczniów.
Scenariusz dostępny jest na stronie: http://www.artykul25.pl/?p=161

EG-2014-05

Stowarzyszenie Amnesty International

Edukacja dla Godności w województwie lubuskim

Wysokość dofinansowania: 19 930 zł, kwota wydatkowana: 16 885,8 zł

Projekt Edukacja dla Godności w województwie lubuskim był kontynuacją cyklu warsztatów „Edukacji dla Godności”. W tym roku szkolenia dla Edukatorek i Eduakatorów odbyły się w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Międzyrzeczu. W projekcie AI pracuje wykorzystując tzw. efekt multiplikacji, czyli wyposaża uczestników/czki w umiejętności podejmowania działania i dostarcza materiały edukacyjne, a uczestnicy/ki szkoleń multiplikują zdobytą wiedzę w swoich społecznościach, w grupach z którymi pracują. W tym roku do realizowanej tematyki dołączone zostały moduły dot. praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz prawa do zdrowia.
Efektem szkoleń przeprowadzonych w tym roku jest 30 zaangażowanych szkół, które przeprowadziły akcje, warsztaty, pokazy filmów, dyskusje związane z tematyką praw człowieka w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej. Łączna liczba odbiorców działań w czasie TEG przekroczyła 4100 osób.

EG-2014-06

Stowarzyszenie Amnesty International

Zespół aktywistów/ek Edukacji dla Godności

Wysokość dofinansowania: 15 540 zł, kwota wydatkowana: 13 569,60 zł

W ramach projektu „Zespół Aktywistów/ek Edukacji dla Godności”, zrekrutowano zespół, który został przeszkolony w zakresie związku ubóstwa z prawami człowieka oraz mobilizacji do działania. Pierwszym etapem projektu była organizacja Obozu Praw Człowieka, który odbył się w Teresinie koło Warszawy 13-16.09.2014, udział wzięło 15 osób. Następnie przeszkoleni/ne Aktywiści i Aktywistki prowadzili/ły w swoich miejscowościach – Koszalinie, Chełmie i Katowicach – zajęcia z zakresu edukacji globlanej dla kolejnych 46 osób, współpracując głownie ze szkołami.

EG-2014-07

Fundacja Synergia

Planeta Kobieta, czyli Lankijki same o sobie – kontynuacja

Wysokość dofinansowania: 21 370 zł, kwota wydatkowana: 21 330,93 zł

07-kalendarzW projektu stanowiącego kontynuację działań rozpoczętych w 2013 roku, odbyło się 10 warsztatów dla 121 kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich, podczas których za pomocą już dostępnych plansz edukacyjnych z wywiadami i filmu panie zapoznawały się z historiami kobiet żyjących na Sri Lance i uczyły się gotować potrawę lankijską. Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej odbył się warsztat z batiku dla 11 pań z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stalowej Woli, a ich prace zostały pokazane 60 uczestnikom otwartego spotkania wokół życia kobiet ze Sri Lanki. W ramach projektu powstał kalendarz „Globalnie kulinarnie, czyli Sri Lanka od kuchni”, który zawiera przepisy i ciekawostki dotyczące kuchni lankijskiej. W projekcie stworzone zostały scenariusze pomocnicze do pracy z planszami i filmem, dzięki którym osoby pracujące z młodzieżą szkolną, studentami i studentkami, seniorkami, paniami w Klubach Mam mogą prowadzić samodzielnie zajęcia w oparciu o nie.
Kalendarz i scenariusze są dostępne na blogu:www.srilankakobiecymglosem.blogspot.com

EG-2014-08

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Nauczyciele zmienią świat, czyli edukacja globalna w ośrodkach akademickich

Wysokość dofinansowania: 24 480 zł, kwota wydatkowana: 22 294,87 zł

08-us-debataProjekt polegał na intensywnej, trzymiesięcznej współpracy z wykładowczyniami oraz studentami i studentkami z dwóch ośrodków akademickich: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzone przez IGO działania miały na celu wsparcie merytoryczne oraz administracyjne konkretnych wykładowców zainteresowanych edukacją globalną czy edukacją dla zrównoważonego rozwoju i pomagały poszerzyć ich obszar badawczy (poprzez debaty akademickie oraz teksty naukowe). Oferta dydaktyczna każdego z ośrodków została wzbogacona poprzez zmiany w sylabusach czy rozszerzenie listy lektur – wykładowcy otrzymali łącznie 25 książek, które dostępne są w miejscowych bibliotekach. Jednocześnie działania projektu skierowane do studentów były okazją do zapoznania się z tematyką EG poprzez zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe szkolenia z EG metodą dociekań filozoficznych.
Zostały przeprowadzone dwie debaty akademickie, powstały 3 artykuły naukowe dostępne na stronie IGO.

EG-2014-09

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Hakuna Matata – z edukacją globalną przez przedszkolne lata

Wysokość dofinansowania: 24 205 zł, kwota wydatkowana: 24 157,30 zł

09-hakuna-matataW ramach projektu wydane zostały trzy numery gazetki edukacyjnej dla piecioletnich uczniów przedszkoli, ich rodziców i nauczycieli oraz przeprowadzony został konkurs dla przedszkoli uczestniczących w projekcie na przygotowanie inicjatywy edukacyjnej poświęconej wybranemu zagadnieniu z gazetki. Trzy kolejne numery gazetki edukacyjnej poświęcone zostały następującym tematom: dostęp do edukacji w Afryce, dostęp do opieki medycznej w Afryce oraz dostęp do wody pitnej w Afryce. Gazetki, w nakładzie 1500 egzemplarzy, zostały rozesłane do przedszkoli w małych miejscowościach i na terenach wiejskich województwa mazowieckiego. Integralną częścią każej gazetki był scenariusz zajęć do przeprowadzenia lekcji z wykorzystaniem gazetki. W konkursie dla przedszkoli udział wzięło 5 przedszkoli. Łącznie w przygotowanie inicjatyw włączyło się 7 nauczycieli i 115 uczniów, efekty ich pracy obejrzało ponad 350 przedszkolaków.
Wszystkie numery gazetek wraz ze scenariuszami zajęć dostępne są na: http://www.uslyszecafryke.org/

EG-2014-10

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie

Afryka – odkrywamy nowy świat

Wysokość dofinansowania: 24 005 zł, kwota wydatkowana: 21 659,07 zł

10-warsztatyProjekt kierowany był do 25 dzieci z niepełnosprawnością umysłową – uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w woj. lubuskim. Na projekt składały się zajęcia edukacyjne – wprowadzające do tematyki globalnej i międzykulturowej i taneczne – przygotowujące do udziału w Wojewódzkich Spotkaniach Artystycznych Osób Niepełnosprawnych pt.„Tajemniczy barwny świat”. Dzieci wzięły także udział w wyjazdowych 4-dniowych warsztatach „Bliżej Afryki” w Warszawie, których program zawierał: warsztaty w Fundacji Usłyszeć Afrykę, warsztaty w Centrum Kultur Świata, warsztaty plastyczne „Tingatinga” w Muzeum Etnograficznym oraz zwiedzanie wystawy z eksponatami afrykańskimi. Pod koniec projektu odbyły się działani, w które włączeni zostali także rodzice dzieci – warsztaty kulinarne oraz podsumowanie projektu z występem artystycznym uczniów i prezentacją multimedialną.

EG-2014-11

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Bliżej świata

Wysokość dofinansowania: 23 448 zł, kwota wydatkowana: 23 100,97 zł

11-tosiaProjekt wzmocnił kompetencje kadry pedagogicznej 5 przedszkoli we wprowadzaniu elementów wysokiej jakości edukacji globalnej 2 innowacyjnymi metodami – dociekania filozoficzne z dziećmi i pedagogika przygody. Umożliwiło to dzieciom zapoznanie się z wątkami globalnymi np. zrównoważonym rozwojem czy współzależnościami globalnymi przy jednoczesnym kształtowaniu ich czynności myślowych (argumentowania, aktywnego słuchania) i wspieraniu ich rozwoju psychospołecznego (rozumienia pojęć sprawiedliwość i współpraca, wczuwaniu się w sytuację innych). Nauczycielki wzięły udział w 2 szkoleniach poświęconych metodom proponowanym w projekcie. Otrzymały pakiet materiałów: bajkę „Tosia odkrywa czekoladę”, pudło z materiałami edukacyjnymi, 10 historii opisujących dzień z życia drobnych wytwórców z różnych krajów, 6 scenariuszy oraz wsparcie merytoryczne: konsultacje, zajęcia pokazowe w przedszkolu i możliwość zaproszenia gości. Przedszkola włączyły się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej, wzięło w nich udział 250 dzieci z Zielonki, Wołomina, Buku, Zielonej Góry i Mysłowic.
Materiały będące rezultatami projektu dostępne są na stronie IGO. Pobierz: Bajka || Scenariusze || Historie „Dzień z życia”

EG-2014-12

Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej INEK

Połącz to! Świat zależy od nas – my zależymy od świata

Wysokość dofinansowania: 21 400 zł, kwota wydatkowana: 20 341,83 zł

12-inek-warsztatyW projekcie zrealizowano działania z zakresu edukacji globalnej w 3 szkołach średnich na terenie Siedlec: warsztaty dla 10 nauczycieli, warsztaty dla uczniów (3 grupy z 3 siedleckich szkół średnich – łącznie 45 osób) oraz wydarzenia edukacyjno-kulturalne dla społeczności szkolnych organizowane przez przeszkolonych uczniów i nauczycieli w 2 szkołach. W ramach projektu zrealizowano dokumentalny film podsumowujący i utrwalający efekty realizowanych działań. Celem projektu było zapewnienie transferu wiedzy nt. edukacji globalnej oraz twórcze zagospodarowanie pomysłów grup zaangażowanych w realizację działań. Uczestnicy i społeczności ich szkół zyskali wiedzę przekładalną na konkretne postawy i zachowania, m.in. w sferze odpowiedzialnych wyborów konsumenckich, radzenia sobie z różnicami kulturowymi, dbania o środowisko i zasoby naturalne (w tym rozsądne gospodarowanie żywnością).

EG-2014-13

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

SPOZA – Festiwal Wolontariatu i Edukacji Globalnej

Wysokość dofinansowania: 24 995 zł, kwota wydatkowana: 19 990,78 zł

13-spozaFestiwal to trzydniowe wydarzenie realizowane w dn. 14-16.11.2014 r. w przestrzeni Europejskiego Centrum Solidarności skierowane do mieszkańców Gdańska i okolic. W ramach Festiwalu uczestnicy mogli poszerzyć swoje wiadomości na temat globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami, odpowiedzialności za rozwój międzynarodowy i możliwości osobistego z zaangażowania i świadomego działania. Kluczowe było ukazanie pokazanie tych zagadnień przez pryzmat działań wolontariuszy, którzy powrócili z projektów realizowanych poza UE. Festiwalowi towarzyszyły projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych.

EG-2014-14

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego”

Zrównoważony rozwój. Akcja: animacja!

Wysokość dofinansowania: 21 990 zł, kwota wydatkowana: 21 990 zł

14-globfestW toku projektu pomyślnie zrealizowano działania, które były nastawione na efekt multiplikacji wiedzy z zakresu edukacji globalnej bądź bezpośrednie jej przekazanie za pomocą różnorodnych form. 16 pedagodów z Trójmiasta i okolicznych miejscowości wzięło udział w Akademii Animatorów Zrównoważonego Rozwoju, a następnie przeprowadziło zajęcia dla niemalże 400 młodych osób. Akademia, kształcąc kompetencje niezbędne do pracy nad trwałą zmianą postaw młodzieży, została przez uczestników oceniona jako niezwykle przydatna.
Teksty kultury, teatr, metody dramy, warsztaty z pisarzami i filmy stanowiły narzędzia zmiany postaw podczas festiwalu GlobFest – Tygodnia Edukacji Globalnej. Ważny punkt wśród wydarzeń stanowiła sztuka Błękitna Planeta, której wystawienie przez gimnazjalną młodzież z Helu było możliwe dzięki 3-miesięcznej pracy warsztatowo-animacyjnej. Bezpośrednimi odbiorcami wszystkich wydarzeń projektu były w sumie 703 osoby.

EG-2014-15

Stowarzyszenie „Projekt Orient”

Globalne Południe w handlu międzynarodowym. Kodeks wiedzy i etyki dla przyszłych handlowców

Wysokość dofinansowania: 23 550 zł, kwota wydatkowana: 23 249,39 zł

15-kodeksProjekt był skierowany do studentów kierunków ekonomicznych śląskich uczelni. Celem było przekazanie wiedzy na temat specyfiki krajów rozwijających się, rozwój umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych z tymi krajami, rozbudzenie świadomości wyzwań i wrażliwości na problemy ich mieszkańców. Dzięki późniejszym działaniom zawodowym absolwentów pozwoli na budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa. Projekt koncentrował się na przeprowadzeniu warsztatów „Jak handlować z Globalnym Południem?”, których głównym celem było zapoznanie 115 słuchaczy z problematyką rozwojową krajów Afryki i Azji, a szczególnie w tym kontekście wyzwaniami natury komunikacyjnej i etycznej stojących wobec osób podejmujących się wymiany handlowej, ich integralną częścią były materiały szkoleniowe „Kodeks wiedzy i etyki handlu z krajami Globalnego Południa” wydane w formie broszury.
Broszura wraz z recenzjami dostępna jest na stronie eg.edudemo.org.pl.

EG-2014-16

Klub Inteligencji Katolickiej

Post-turysta.pl – warsztaty świadomej, odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki

Wysokość dofinansowania: 24 996 zł, kwota wydatkowana: 24 996 zł

16-postturystaProjekt zakładał wsparcie młodzieży z województwa podlaskiego w świadomym i krytycznym myśleniu o procesach istniejących na świecie, ich przyczynach i skutkach. Jego celem było podniesienie w młodych ludziach umiejętności trafnego wyciągania wniosków i przetwarzania informacji dotyczących działań skierowanych do globalnego Południa. Przygotowywał również młodzież do udziału w projekcie międzynarodowym, gdzie jednym z kluczowych elementów będzie wybór najbardziej wartościowego projektu rozwojowego, który młodzież poprze i zareklamuje swoją pracą wolontariacką. Podczas realizacji projektu odbyły się spotkania z młodzieżą w 7 miejscowościach dotyczących tematów związanych z edukacją globalną oraz promocji TEG (łącznie ponad 100 osób). Zorganizowano również 3-dniowe warsztaty z tego tematu dla 25 młodych ludzi i 5 opiekunów.

EG-2014-17

Fundacja Partners Polska

LOKALNIE-GLOBALNIE-MULTIMEDIALNIE: Formy filmowe narządziem nauczania edukacji globalnej

Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 23 894,81 zł

17-makutanoCelem realizatorów projektu było podniesienie jakości zajęć szkolnych z edukacji globalnej dzięki pokazaniu nauczycielom, jak można uczyć zagadnień globalnych wykorzystując wiedzę o mediach wizualnych. Projekt skierowany był do osób z miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców w woj. mazowieckim i lubelskim. Przeszkolonych zostało 21 nauczycieli/ek i 11studentów/ek – osoby poczatkujące zostały wprowadzone do nauczania edukacji globalnej i a osoby zaawansowane – przygotowane do prowadzenia szkoleń dla kolejnych pedagogów. Dla 79 uczniów i uczennic zorganizowano debaty – oksfordzką dot. wpływu na życie ludzi z krajów Globalnego Południa i parlamentarną nt. wyzwań klimatycznych. Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej miał miejsce Festiwal Filmów Globalnego Południa, w którym wzięło udział ok. 300 widzów (filmy wyświetlane były w centrach kultury w Otwocku, Piasecznie i na YouTube).
E-publikacja “Multimedia narzędziem nauczania edukacji globalnej” wydana w ramach projektu zawiera scenariusze zajęć z edukacji globalnej z wykorzystaniem filmów.

EG-2014-18

Polska Akcja Humanitarna

Edukację globalną zaczynamy od zabawy

Wysokość dofinansowania: 22 500 zł, kwota wydatkowana: 22 017,27 zł

18-pah-memoryProjekt miał na celu zainteresowanie społeczności szkół podstawowych w Toruniu tematem edukacji globalnej oraz wsparcie ich poprzez zajęcia prowadzone przez edukatorów przy wykorzystaniu wytworzonych innowacyjnych materiałów edukacyjnych. Podczas realizacji projektu został stworzony scenariusz warsztatu dla klas 4-6, oparty na infografikach „1 dzień z życia”, które przedstawiają życie mieszkańców Kenii i Tanzanii oraz specjalnych „Kostkach z wyobraźnią”. Warsztatom w szkołach towarzyszyły Strefy Zabaw, w których ponad 300 uczniów mogło zapoznać się z kreatywnymi materiałami edukacyjnymi: infografiką: „Skąd się biorą rzeczy na moim stole?”, opowiadającą proces powstania herbaty, mapą „Świat pełen wyzwań i zasobów”, tablicą do gry „Afrykańskie memory” oraz układanką-przesuwanką „Rozsypany obraz z globalnego Południa”. Aktywności w Strefie Zabaw prowadziły przeszkolone w projekcie wolontariuszki.

EG-2014-19

Fundacja „Ocalenie”

Edukacja Globalna w Łomży II

Wysokość dofinansowania: 19 900 zł, kwota wydatkowana: 19 900 zł

19-ocalenie-tegGłównym zrealizowanym założeniem projektu było przeprowadzanie warsztatów dotyczących edukacji globalnej w łomżyńskich szkołach i uczelniach. Zwieńczeniem projektu był Drugi Łomżyński Tydzień Edukacji Globalnej, którego punktem kulminacyjnym była debata „Wszystkie wojny Putina” – dotycząca konfliktów w Ukrainie, Czeczenii i Gruzji, w której udział wzięło ok. 200 osób. W ramach działań poruszana była tematyka uchodźstwa, sytuacji ekonomicznej i społecznej w krajach Globalnego Południa, obszarów nędzy (fawele), możliwości działań i aktywności społecznej.Osobami prowadzącymi warsztaty byli cudzoziemcy i cudzoziemki, uchodźcy, uchodźczynie, reprezentanci i reprezentantki wybranych krajów globalnego południa oraz osoby od lat bezpośrednio zaangażowane w pracę na rzecz uchodźców, wyrównywania szans czy współpracy międzykulturowej. Zwiększało to zaangażowanie osób uczestniczących i ich motywację do zrozumienia problemów wyzwań krajów globalnego południa oraz godnościowego spojrzenia ( a nie stygmatyzującego) na ich mieszkańców. W warsztatach wzięło udział łącznie 729 osób.

EG-2014-20

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”

Nie! dla handlu ludźmi w Podkarpackiem

Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 23 183,85 zł

Projekt miał na celu uświadomienie społeczności lokalnej województwa podkarpackiego na temat występującego również w tym regionie globalnego problemu, jakim jest handel ludźmi. Grupą docelową zadania byli studenci, nauczyciele szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i kadra akademicka oraz pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych z województwa. Zadanie przewidywało organizację 2-dniowych szkoleń wyjazdowych dla każdej grupy docelowej, podczas których beneficjenci mięli szanse poszerzenia wiedzy w zakresie identyfikacji zjawiska handlu ludźmi i kontaktu z ofiarą, poznania systemu zwalczania handlu ludźmi na świecie oraz sposobach przeciwdziałaniu temu zjawisku. Szkolenia prowadzone były w języku angielskim poprzez doświadczonego trenera, reprezentanta organizacji partnerskiej z Rumunii. Podczas szkolenia przewidziane było również wsparcie logistyczne oraz językowe, które zapewnił asystent trenera – wolontariusz – reprezentant Stowarzyszenie INPRO. W projekcie wzięły udział łącznie 44 osoby.

EG-2014-21

Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu

3 x TAK dla edukacji globalnej

Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 25 000 zł

Projekt skierowany był przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, jego uczestnikami byli też dorośli, np. słuchacze BUTW; łącznie uczestniczyło w nim ponad 1000 błoniaków. Od września do listopada odbyło się wiele działań warsztatowych i teatralnych o tematyce globalnej zachęcających do odkrywania świata i zaangażowania w pozytywne działania społeczne, w tym m.in. Globalna Noc. Zorganizowany został konkurs międzyklasowy o tytuł Globalnej Klasy, w ramach którego dzieci wykonywały, np. prezentacje dotyczące krajów Globalnego Południa lub realizowały działania promujące solidarność globalną i postawy świadomej konsumpcji.
Głównym elementem projektu były błońskie obchody TEG; w ciągu 5 dni odbyło się 36 warsztatów, prezentacji, koncertów. TEG realizowany był we współpracy z wieloma instytucjami, np. Muzeum Etnograficznym. Podsumowaniem TEG był spektakl w wykonaniu kl. I/II pt. „Dzieci świata”, rozdano też nagrody za konkurs lit. i plast. „Różne oblicza świata”.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web