Zrealizowane projekty 2015 (otwarty konkurs)

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2015

Projekty zrealizowane w 2015 roku (otwarty konkurs)

EG-2015-01

Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera

Globalnie, czyli odpowiedzialnie

Wysokość dofinansowania: 24 850 zł, kwota wydatkowana: 24 850 zł

Projekt rozwijał istniejącą już w organizacji propozycję programową „Ekonomia jest kobietą” i rozszerzał jej działania wokół jednej z tematyk edukacji globalnej – odpowiedzialnej konsumpcji. W ramach projektu powstały materiałów dla instruktorów (8 scenariuszy zajęć i poradnik merytoryczny), ułatwiające pracę z zagadnieniami odpowiedzialnej konsumpcji w 4 grupach wiekowych harcerek i harcerzy. Upowszechniając dorobek projektowy przeprowadzono liczne warsztaty podczas wakacyjnych obozów i biwaków harcerskich (łącznie 74 h warsztatowe, 372 uczestników), a także budując bazę ekspertów – szkolenia dla instruktorek i instruktorów harcerskich (łącznie 9 szkoleń, 124 uczestników). Opracowane scenariusze: grupa 6-9 lat: Czy wszystkie zabawki są zabawne?; Zasada 3R; grupa 10-12 lat: Kto wyprodukował moje zabawki?; Czym jest Sprawiedliwy Handel; grupa 13-15 lat: Skąd się wziął mój telefon?; Upcycling i inne sposoby na radzenie sobie ze „śmieciami”; grupa 16-25 lat: Gdzie podziały się lasy?; Odpowiedzialna elektronika oraz kosmetyki.

EG-2015-02

Polska Akcja Humanitarna

Nauka to potęgi klucz – terenowa gra edukacyjna

Wysokość dofinansowania: 22 340 zł, kwota wydatkowana: 20 706,68 zł.

Projekt miał na celu stworzenie gry terenowej przybliżającej młodzieży kwestię dostępu do edukacji w krajach globalnego Południa i udostępnienie jej szkołom do wykorzystywania oraz rozwijania. W ramach projektu została wyszkolona grupa jedenastu edukatorek-wolontariuszek edukacji globalnej, które brały udział w przygotowaniu, ale również część z nich prowadziła grę w toruńskich szkołach i szkoliła 61 uczniów i uczennic (oraz 5 nauczycielek) z jej organizowania. Wspólnie z uczniami i uczennicami udoskonalili grę, która następnie została zrealizowana w trzech szkołach w trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej oraz w jednej pod koniec listopada (łącznie: 160 uczestników). Projekt w dużym zakresie bazował na doświadczeniu stażystów/ek programu GLEN z krajów globalnego Południa. Produktem projektu jest instruktaż prowadzenia gry.

EG-2015-03

Klub Inteligencji Katolickiej

Post-turysta.pl – warsztaty świadomej, odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki II

Wysokość dofinansowania: 24 950 zł, kwota wydatkowana: 24 950 zł.

Przeprowadzono 14 ośmiogodzinnych szkoleń poświęconych procesom i zjawiskom – ekonomicznym, społecznym, kulturowym, psychologicznym, ekologicznym – które składają się na najistotniejsze aspekty świadomej i zrównoważonej turystyki i podróżowania po krajach globalnego Południa. Szkolenia te odbyły się w Szczecinie, Piotrkowie Trybunalskim, Rudzie Śląskiej, Giżycku, Żorach, Pruszkowie, Milanówku, Górze, Łochowie, Iławie, Katowicach, Kolbuszowej i Lublinie. W szkoleniach wzięły udział 302 osoby. Średnia ocena wystawiona przez uczestników to 4,9 (na max. 5). Projekt szkoleń powstał przy merytorycznej współpracy z najwybitniejszymi polskimi badaczami turystyki (z: UW, SGH, UJ, UAM, UG oraz AWF), a warsztaty prowadzone były przez dwoje doświadczonych trenerów: Marysię Złonkiewicz i Pawła Cywińskiego. Zapleczem szkoleń jest wirtualny przewodnik po ideach podróży – post-turysta.pl – zawierający 50 wysokiej jakości esejów poświęconych różnorodnym aspektom świadomej turystyki i podróżowania.

EG-2015-04

Stowarzyszenie Amnesty International

Szanuj moje prawa, szanuj moją godność. Prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka

Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 23 256,16 zł

Działania w ramach projektu koncentrowały się na wydaniu w 1000 egz. i rozpowszechnianiu publikacji „Szanuj moje prawa, szanuj moją godność. Prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka” przeznaczonej dla osób pracujących z młodzieżą, która zawiera scenariusze warsztatów i obszerne rozdziały z niezbędnymi informacjami i wskazówkami dla osób prowadzących. Publikacja została stworzona przez międzynarodową grupę roboczą składającą się z ekspertów/ek Amnesty International z krajów globalnej Północy i globalnego Południa. W ramach projektu dokonano konsultacji merytorycznej z ekspertami/kami z Polski, by dostosować ją do polskich odbiorów/czyń. Rozpowszechnianie publikacji odbywało się poprzez organizację seminarium dla 21 nauczycieli/ek, którzy następnie prowadzili warsztaty w swoich placówkach, oraz wysłanie publikacji do osób pracujących z młodzieżą zainteresowanych działaniami w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej i po nim.

EG-2015-05

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych “Qdowa”

Lokalnie = Globalnie na ziemi kłodzkiej

Wysokość dofinansowania: 24 250 zł, kwota wydatkowana: 24 236,25 zł

W ramach projektu odbywały się działania edukacyjne organizowane we współpracy z 8 gimnazjami z powiatu kłodzkiego. Celem działań było zaznajomienie nauczycieli gimnazjów z problematyką edukacji globalnej i przekazanie im praktycznych narzędzi (scenariuszy zajęć, publikacji itd.) pomocnych w pracy z młodzieżą. Projekt miał 3 elementy: 1. Ogólne szkolenie/warsztat w czasie rad pedagogicznych 2. Spotkania tematyczne z nauczycielami 3. Wsparcie organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej w szkołach. Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem – we wszystkich szkołach przeprowadzono szkolenie podczas rad pedagogicznych (123 nauczycieli), ponad 30 nauczycieli uczestniczyło w pogłębionych spotkaniach tematycznych a Tydzień Edukacji Globalnej zawitał do 7 placówek – w warsztatach dla 30 klas uczestniczyło prawie 500 uczniów. Na potrzeby TEG szkołom przekazano plansze edukacyjne.

EG-2015-06

Fundacja Artykuł 25

”Spotkanie z Innym” – kontynuacja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur, wpisującego się w Tydzień Edukacji Globalnej, skierowanego do dzieci i młodzieży w gminie Szczecin

Wysokość dofinansowania: 24 000 zł, kwota wydatkowana: 24 000 zł

Celem projektu było umożliwienie szczecińskim uczniom w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) zdobycia wiedzy oraz pobudzenia w nich postaw wrażliwości, zrozumienia oraz solidarności z innymi społeczeństwami, sprzyjających stawianiu czoła aktualnym problemom globalnym i przełamywaniu stereotypów oraz uprzedzeń wobec innych społeczności. W ramach projektu przeprowadzono 27 spotkań edukacyjnych w szczecińskich liceach i gimnazjach dla w sumie 609 uczniów. Spotkania połączono z lekcją muzealną przeprowadzaną w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Fundacja zorganizowała również 10 seansów filmowych połączonych z dyskusjami i warsztatami dla 1000 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. W sumie w projekcie wzięło udział ponad 1600 osób.

EG-2015-07

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce

Odpowiedzialny konsument. Moje codzienne wybory-nasza wspólna sprawa

Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 25 000 zł

W projekcie uczestniczyło 16 przedstawicieli małopolskich NGO (głównych beneficjentów projektu) oraz prawie 350 osób, które wzięły udział w 17 spotkaniach edukacyjnych i dowiedziały się czym jest edukacja globalna, usłyszały o współzależnościach jakie występują we współczesnym świecie, o sprawiedliwym handlu, odpowiedzialnym kupowaniu i ochronie zasobów naturalnych. 16 edukatorów przygotowało się do samodzielnego przeprowadzenia spotkań edukacyjnych poprzez udział w dwóch 2-dniowych szkoleniach: pierwszym wprowadzającym w zagadnienia EG oraz odpowiedzialnej konsumpcji, drugim – metodologicznym, uczącym jak prowadzić takie zajęcia, jak najlepiej przekazywać słuchaczom informacje i wartości EG. Przygotowane scenariusze autorskich spotkań konsultowali z doradcą, który pomógł dobrać narzędzia i materiały odpowiednie do tematu i odbiorców. Na potrzeby projektu opracowano niewielkie materiały edukacyjne.

EG-2015-08

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Zobacz prawa człowieka – konkurs

Wysokość dofinansowania: 24 700 zł, kwota wydatkowana: 23 948,85 zł

Projekt miał za zadanie angażować uczniów ze szkół znajdujących się w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców, obudzić ich zainteresowanie, poszerzyć wiedzę i dawać możliwość samodzielnego działania w obszarze praw człowieka we współczesnym świecie. 22 trzyosobowe zespoły, które zgłosiły się do udziału w konkursie, miały możliwość skorzystania z zebranych na platformie e-learningowej materiałów edukacyjnych. Następnie przygotowywały działania projektowe w konsultacji z ekspertem HFPC i realizowały je samodzielnie w swoich szkołach lub środowiskach lokalnych. Ostatecznie na konkurs wpłynęło 14 projektów, które przybrały różnorodną formę (sonda, lekcje, prezentacje, filmy, manifestacje, kalendarz) i obejmowały bardzo szeroki zakres tematyczny – od prawa do życia, przez prawo do edukacji, do kwestii przemocy. Osiem zespołów zostało laureatami konkursu oraz otrzymało nagrody książkowe, siedem z nich wzięło udział w 3-dniowych warsztatach w Warszawie.

EG-2015-09

Klub Inteligencji Katolickiej

Post-turysta.pl – 17 nowych esejów

Wysokość dofinansowania: 20 900 zł, kwota wydatkowana: 20 900 zł

W ramach projektu opublikowane zostało 17 esejów poświęconych świadomemu i odpowiedzialnemu podróżowaniu. Eseje te – razem z powstałymi w ubiegłych latach 33 esejami – stworzyły komplementarny Przewodnik po ideach podróżowania, zawierający wysokiej jakości 50 esejów dostępnych dla każdego użytkownika internetu. Łączy on świat podróżników ze światem myśli naukowej oraz ukazuje, czym jest globalna turystyka i kim jest sam turysta. Eseje dostępne są na stronie www.post-turysta.pl W ramach projektu powstały następujące tytuły:

1.    Alicja Nowaczyk: Egzotyczne zwierzęta – gdy atrakcja turystyczna spływa krwią.
2.    Paweł Cywiński: Co to jest egzotyka?
3.    Ewa Malchrowicz: Na szlaku sacrum, czyli duchowość na sprzedaż.
4.    Aleksandra Gutowska: Wycieczki po slumsach, czyli gdzie się podziała podmiotowość i sprawczość mieszkańców.
5.    Paweł Cywiński: Jak zostać Travelbrytą? Przewodnik krytyczny.
6.    dr Natalia Bloch: Kłopoty z UNESCO, czyli martwe zabytki a żywe dziedzictwo.
7.    prof. Marcin Florian Gawrycki: Jak czytać literaturę podróżniczą? Poradnik krytyczny.
8.    Artur Wieczorek: Policzmy swój ślad, czyli w jaki sposób podróżować.
9.    Izabela Poliszuk: Kokosy wyciekające z rajskiej plaży.
10.    Paweł Cywiński: Fenomen dzielnic turystycznych w krajach Globalnego Południa.
11.    Dagmara Tarka: Żargon polskich podróżników, czyli czym się różni trip od ekspedycji.
12.    Jarosław Ziółkowski: Górska przygoda, czyli tragarze niosący nasze ego.
13.    Izabela Poliszuk: Idea fair trade tourism, czyli sprawiedliwie na wakacjach.
14.    Paweł Cywiński: Seks na wakacjach, czyli kto z nas jest seksturystą?
15.    Prof. Anna Wieczorkiewicz: Przygodność mapy w globalnym świecie.
16.    Paulina Goch-Kenawy: Ludzie blogi piszą.
17.    Marysia Złonkiewicz: Sknera na wakacjach, czyli nie każde oszczędzanie to cnota.

EG-2015-10

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Młodzieżowe rady razem dla edukacji globalnej

Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 24 091,30 zł

Projekt był adresowany do młodzieży z 3 gmin województwa małopolskiego (Ryglice, Gnojnik i Wielka Wieś) i 3 gmin z województwa świętokrzyskiego (Kunów, Sadowie i Bałtów). Działania zostały realizowane w oparciu o funkcjonujące młodzieżowe rady gmin, współpracujące z Fundacją. Celem projektu było zwiększenie wiedzy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na temat krajów Globalnego Południa, problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, z jakimi się borykają, a także uzmysłowienie uczestnikom, jak ich codzienne działania (w tym w szczególności zakupy) mogą wpływać na poprawę życia mieszkańców krajów rozwijających się. W ramach projektu odbyły się warsztaty edukacji globalnej w 6 gminach, konkurs na reportaż młodzieżowy, kampanie informacyjne na temat odpowiedzialnej konsumpcji zrealizowane przez młodzież oraz warsztaty podsumowujące, będące okazją do wymiany doświadczeń i planowania kolejnych działań.

EG-2015-11

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Młodzież, Technologie, Rozwój – projektujemy rozwiązania dla wyzwań współczesności

Wysokość dofinansowania: 24 950 zł, kwota wydatkowana: 24 950 zł

Celem projektu było zaangażowanie młodzieży i nauczycieli w działania edukacyjne dot. wyzwań globalnych i w dyskusję o roli technologii w zrównoważonym rozwoju świata. Łącznie 77 osób (62 uczniów, 15 nauczycieli) wzięło udział w spotkaniu na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas tego spotkania grupy prezentowały swoje projekty edukacyjne. W efekcie wyłoniliśmy 5 dobrych praktyk uczniowskich. Zostały one opisane w publikacji „Wzór na dobrą praktykę”. Publikacja ta wraz z zestawem gier „Gra o rozwój” stanowiła pakiet edukacyjny, który proponowaliśmy szkołom do wykorzystania podczas TEG. Pakiet ten pobrało 568 osób. Z tej grupy 108 nauczycieli zadeklarowało, że planują te materiały wykorzystać podczas Tygodnia Edukacji Globalnej w swojej szkole. Na podstawie wywiadów z nauczycielami i młodzieżą powstał również tekst ekspercki, podsumowujący rekomendacje w zakresie włączania wątków globalnych do nauki przedmiotów ścisłych.

EG-2015-12

Fundacja Civis Polonus

Uczymy (się) edukacji globalnej

Wysokość dofinansowania: 24 260 zł, kwota wydatkowana: 23 576,55 zł

W ramach projektu zostały opracowane materiały dydaktyczne dla nauczycieli (scenariusze lekcji i projektów edukacyjnych przeznaczone dla szkoły podstawowej i gimnazjum). Materiały otrzymały pozytywną opinię metodyka z WCIES. Kolejny etap działań stanowiło zrekrutowanie 17 nauczycieli i przeprowadzenie dla nich szkolenia z zakresu rozwijania edukacji globalnej w ich szkołach. Po szkoleniu pedagodzy przeprowadzili lekcje i zrealizowali projekty edukacyjne inspirowane opracowanymi scenariuszami zajęć. Prezentacja projektów odbyła się podczas Tygodnia Edukacji Globalnej.

EG-2015-13

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Zagrajmy w szkołę

Wysokość dofinansowania: 22 676 zł, kwota wydatkowana: 22 661,38 zł

Projekt polegał na przygotowaniu podłogowej gry edukacyjnej poświęconej edukacji w wybranych krajach afrykańskich, dostosowanej do możliwości percepcyjnych dzieci słabo widzących. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to grupa, która ma szczególnie utrudniony dostęp do treści z edukacji globalnej. Realizacja projektu pozwoliła na wyposażenie nauczycieli w konkretne narzędzie edukacyjne, które umożliwiło przeprowadzenie interaktywnych lekcji w środowisku dzieci z dysfunkcją wzroku, a po odpowiednich modyfikacjach również z dziećmi niewidomymi. Gra została rozesłana do 30 wyłonionych w procesie rekrutacji placówek edukacyjnych, w których przeprowadzono lekcje na podstawie dołączonych do niej scenariuszy zajęć. W 6 wybranych placówkach zostały dodatkowo przeprowadzone lekcje pokazowe dla szerszej społeczności szkolnej. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i został bardzo przychylnie oceniony przez nauczycieli, którzy uczestniczyli w jego realizacji. Grę można pobrać ze strony FUA.

EG-2015-14

Fundacja „Kultury Świata”

Świat oczami naszych birmańskich rówieśników. Siedem opowieści ze Złotej Krainy

Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 24 207,83 zł

Celem projektu było m.in. przybliżenie młodzieży perspektywy mieszkańców globalnego Południa poprzez wykorzystanie opowiadań autorstwa młodzieży z Birmy. W ramach projektu wydano publikację „Drzewo Tamaryndowca. Siedem opowieści ze Złotej Krainy” zawierającą opowiadania napisane przez młodych Birmańczyków wraz z oryginalnymi ilustracjami. Przygotowano stronę z ćwiczeniami do opowiadań opracowanymi zgodnie z zasadami edukacji globalnej, wzbogacone o materiały audiowizualne. Publikację rozesłano do 100 szkół i bibliotek, głównie w woj. dolnośląskim, pomorskim i mazowieckim. W konkursie na opowiadanie inspirowane naszą publikacją wzięli udział gimnazjaliści z całej Polski. Najlepsi otrzymali oryginalne nagrody prosto z Birmy. W Gdańsku zorganizowano spotkanie „Birma dla małych i dużych” z udziałem pracowników polskich organizacji pozarządowych pracujących w Birmie.

EG-2015-15

Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej

Edukatornia na rzecz Rozwoju

Wysokość dofinansowania: 24 610 zł, kwota wydatkowana: 24 610 zł

Projekt obejmował organizację wydarzeń otwartych skoncentrowanych wokół tematyki edukacji globalnej i promujących Europejski Rok na Rzecz Rozwoju. Działania realizowane w ramach projektu takie jak warsztaty, stworzenie muralu, stworzenie gry terenowej na temat edukacji globalnej, przygotowywał zespół młodych wolontariuszy. Wolontariusze uczestniczyli w warsztatach tematycznych obejmujących zagadnienia związane z edukacją globalną, następnie nad okiem animatora przygotowali wydarzenia dla lokalnej społeczności, które popularyzowały wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, pomocy rozwojowej, krajów globalnego Południa.

EG-2015-16

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ

Wybierać świadomie

Wysokość dofinansowania: 24 900 zł, kwota wydatkowana: 24 784,28 zł

Projekt zakładał wsparcie młodzieży z województwa podlaskiego w świadomym i krytycznym myśleniu o procesach istniejących na świecie, ich przyczynach i skutkach. Jego celem było podniesienie w młodych ludziach umiejętności trafnego wyciągania wniosków i przetwarzania informacji dotyczących działań skierowanych do globalnego Południa. Przygotowywał również młodzież do udziału w projekcie międzynarodowym, gdzie jednym z kluczowych elementów będzie wybór najbardziej wartościowego projektu rozwojowego, który młodzież poprze i zareklamuje swoją pracą wolontariacką. Podczas realizacji projektu odbyły się spotkania z młodzieżą w 7 miejscowościach dotyczących tematów związanych z edukacją globalną oraz promocji TEG (łącznie ponad 100 osób). Zorganizowano również 3-dniowe warsztaty z tego tematu dla 25 młodych ludzi i 5 opiekunów.

EG-2015-17

Stowarzyszenie W stronę dziewcząt

Yasmin, Ruksana i Malala. Opowieści dziewczyn z południowych krain

Wysokość dofinansowania: 24 800 zł, kwota wydatkowana: 24 800 zł

Projekt stawiał sobie za cel przekazanie w sposób praktyczny i adekwatny do świata myśli i przeżyć młodszego nastolatka elementarnej wiedzy o wybranych krajach Południa, ukazanej przez pryzmat przeżyć i doświadczeń nastoletnich dziewcząt. Na potrzeby projektu opracowany został pakiet edukacyjny zawierający publikację dla uczniów pt. Malala, Istahil i Marilaine. Opowieści dziewczyn z południowych krain (120 str.) oraz skrypt dla nauczyciela. Skrypt został wykorzystany do przeprowadzenia 60 godz. warsztatów dla ponad 270 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z mazowieckich gmin Łomianki, Stare Babice i Czosnów. 94 uczniów zorganizowało 5 wydarzeń szkolnych (wystawy tematyczne , konkurs na plakat, przedstawienie dla młodszych uczniów, pogadanka dla seniorów) w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. W 3 seminariach dla nauczycieli wzięły udział 42 osoby.

EG-2015-18

Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej – INEK

Akademia Liderów Edukacji Globalnej

Wysokość dofinansowania: 22 932 zł, kwota wydatkowana: 19 591,93 zł

Projekt adresowany był do studentów oraz personelu NGO z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego. Głównym celem było podnoszenie kompetencji przyszłych liderów (12 os.) celem multiplikacji wiedzy nt. edukacji globalnej oraz animowania praktycznych, angażujących działań edukacyjno-kulturalnych na rzecz EG w swoich środowiskach. Główne działania obejmowały: – realizację 72-godzinnego cyklu szkoleniowego dla liderów, obejmującego kluczowe wątki EG (m.in. zależności globalne, zasoby naturalne, wielokulturowość, odpowiedzialna konsumpcja) oraz tematy związane z komunikowaniem, upowszechnianiem i popularyzowaniem wiedzy o problematyce globalnej w praktyczny, angażujący sposób – opracowanie skryptu dydaktycznego nt. EG – działania multiplikacyjne: przygotowanie i realizację wydarzeń upowszechniających EG w regionie przez liderów dla pośrednich odbiorców projektu – spotkanie upowszechniające działania projektu i prezentujące dokonania liderów EG

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web