Zrealizowane projekty 2013 – ścieżka A

Zrealizowane projekty 2013 – ścieżka A

Krótkie opisy projektów zrealizowanych w 2013 roku – Ścieżka A

EG-2013-01

Fundacja Partners Polska, Warszawa

Edukacyjny rozkład jazdy – krótkometrażowy film dokumentalny o systemie edukacji w Kenii

fpp _edukacyjny rozkad jazdy_plakatW ramach projektu powstał film dokumentalny „Edukacyjny rozkład jazdy”, przygotowany przez Fundację Partners Polska oraz kenijską organizację Education Effect Africa. Ten krótkometrażowy dokument został zrealizowany przez młode Kenijki i Kenijczyków, którzy przeszli przez wszystkie szczeble edukacji i obecnie znajdują się na progu dorosłego życia. Poprzez osobiste historie i różne doświadczenia związane ze zdobywaniem wiedzy oraz autorskie reportaże i wywiady młodzi ludzie opowiadają, jak wygląda edukacyjna podróż w ich kraju. Projekcje „Edukacyjnego rozkładu jazdy” zorganizowane w Gdańsku, Lublinie, Białymstoku i Radomiu podczas TEG przyciągnęły ponad 400 widzów. Film został wydany w 250 egzemplarzach i wraz z pakietem materiałów edukacyjnych rozdystrybuowany wśród 120 szkół i innych instytucji z małych miejscowości. Pobierz materiały z pomysłem zajęć dot. filmu. Film dostępny jest na stronie Fundacji Partners Polska.

EG-2013-02

Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Poznań

7/7. Działamy razem na rzecz Globalnego Południa

Projekt składał się z dwóch części. W pierwszej zespoły uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Wielkopolski uczestniczyły w szkoleniach merytorycznych z zakresu edukacji globalnej. W drugiej części projektu zadaniem już przeszkolonych uczniów była organizacja i przeprowadzenie działań w Tygodniu Edukacji Globalnej w swoich szkołach i środowiskach lokalnych. Zorganizowano m. in. spotkania z wolontariuszami GLEN i misjonarzem, wystawy, peformance, warsztaty śmieciowego rękodzieła, spot radiowy, audycję nadawaną przez szkolny radiowęzeł, gazetę TEG, pokaz filmowy, warsztaty „kreatywny recykling”, zadania i konkursy dla uczniów, specjalne lekcje w szkołach realizowane przez nauczycieli, jak i zaangażowanych uczniów.

EG-2013-03

Stowarzyszenie Tkalnia, Zgierz

Wysokie koszty tanich zakupów

wyskoie_kosztyProjekt miał za zadanie wprowadzenie tematyki edukacji globalnej w powiecie zgierskim, gdzie dotychczas była ona zupełnie nieobecna. Przeprowadzono warsztaty dla ponad 600 uczniów i uczennic zgierskich gimnazjów, które miały na celu uwrażliwienie młodzieży na globalne konsekwencje ich wyborów konsumpcyjnych i przez to skłonienie jej do krytycznego spojrzenia na konsumpcyjne trendy tak silne w tym wieku. Skupiono się na trzech aspektach konsumpcji, dotyczących ubrań, elektroniki i żywności. Stworzono także narzędzia, które mogą być używane w szkołach i domach uczestników – grę planszową i aplikację na urządzenia mobilne. Podsumowaniem projektu był Tydzień Edukacji Globalnej w Zgierzu, w trakcie którego wyświetlano filmy dokumentalne i prezentowano wystawę zdjęć.

EG-2013-04

Fundacja Synergia, Warszawa

Planeta Kobieta, czyli Lankijki same o sobie

lankijkiCelem projektu „Planeta Kobieta, czyli Lankijki same o sobie” było przybliżanie różnorodnych historii kobiet ze Sri Lanki osobom żyjącym w Polsce. W ramach projektu powstał zestaw 14 plansz edukacyjnych, opartych na konkretnych historiach Lankijek i 2 filmy dokumentalne, w którym kobiety mówią o tym, co jest dla nich ważne w życiu. Materiały były wykorzystywane podczas 6 warsztatów w Kołach Gospodyń Wiejskich i 1 warsztatu dla wolontariuszy/ek organizacji pozarządowych. Zwieńczeniem projektu było otwarte spotkanie w Bielsku-Białej w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, podczas którego zaprezentowano projekt i powstałe materiały edukacyjne. Relacje z podróży po Sri Lance, opis działań projektowych i powstałe materiały edukacyjne można znaleźć na blogu: www.srilankakobiecymglosem.blogspot.com

EG-2013-05

Stowarzyszenie Badawczo – Animacyjne „Flâneur”, Warszawa

Spotkania w dobrym klimacie

klimat_flaneurProjekt wspierał aktywistów i aktywistki z różnych miejscowości w Polsce i zachęcał do włączenia się osób do tej pory nieaktywnych do działań na rzecz klimatu. Głównymi działaniami były spotkania lokalne, które miały na celu stworzenie lub wzmocnienie grupy lokalnych. Spotkania z uczestnikami młodzieżowego szczytu klimatycznego w Warszawie oraz wydarzenia lokalne (Gdańsk, Kluczbork, Szczecin, Adamów, Tłuszcz, Czarnków, Lublin) odbyły się w listopadzie. Wparciem merytorycznym działań był opracowany pakiet multimedialny dla klimatycznych aktywistów i aktywistek, w którym znalazły się infografiki dot. najnowszego raportu IPCC, klipy video z wypowiedziami ekspertów, narzędziownik oraz film dokumentalny “Jedność w różnorodności” – zrealizowany w Indonezji.

EG-2013-06

Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej, Dąbrowa

Środowisko, ja i Ty

W projekcie zrealizowano 3 główne działania: warsztaty w 6 szkołach na II, III i IV etapie kształcenia, konkurs na projekt z zakresu edukacji globalnej, konferencja podsumowująca cały projekt. Warsztaty prowadzono przez 3 tygodnie, po jednym dniu tygodniowo. W sumie odbyło się 18 warsztatów. Ich tematyka to: podstawy wiedzy o edukacji globalnej, odpowiedzialna konsumpcja, ruch Fair Trade, zmiany klimatyczne, światowe zasoby wody, dostęp do wody. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych, średnich i gimnazjów w całym regionie. W sumie na konkurs wpłynęło ok.50 projektów, z czego 11 prac nagrodzono. Nagrody rozdano na konferencji podsumowującej projekt, gdzie zaprezentowano nagrodzone prace i zorganizowano spotkanie z jednym z najbardziej zasłużonych w regionie propagatorów ekologii prof. P. Skubałą.

EG-2013-07

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, Kraków

Globalnie – odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli

Ogólnym celem projektu było przygotowanie nauczycieli do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości i uświadamianie im znaczenia współzależności globalnych, przenikania systemów kulturowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych.   Odbyły się 2 3-dniowe szkolenia , w których wzięło udział łącznie 31 nauczycieli. Przeprowadzone szkolenia miały na celu tłumaczenie przyczyn i konsekwencji problemów globalnych dotykających współczesnego świata, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i odwrotnie.

EG-2013-08

Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej, Rokietnica

Pracownia Edukacji Globalnej

peg_ibrasW ramach projektu przeprowadzono działania szkoleniowe i animacyjne dla młodzieży i społeczności lokalnej w Obornikach i Szamotułach. Zrekrutowano 4 zespoły młodzieżowych edukatorów edukacji globalnej. Każdy z nich przeszedł cykl szkoleniowy (24 h – 6 bloków tematycznych). Warsztaty były wstępem do organizacji wydarzeń w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Dla osób, które chciały poszerzyć swoje umiejętności animacyjno – organizacyjne zorganizowano spotkania z animatorami podczas których omawiano możliwości działania w społeczności lokalnej, przygotowywano się do działań zaplanowanych na Tydzień Edukacji Globalnej. Podczas TEG w obydwu miastach zorganizowano konkurs plastyczny, debatę oksfordzką oraz grę miejską: Global Warriors – poskramiacze globalnych wyzwań. Projekt podsumowuje broszura.

EG-2013-09

Fundacja Obywatelska Perspektywa, Warszawaokietnica

Dom daleko od domu – komiks edukacyjny dla młodzieży

komiks_fopGłównym celem projektu było podejmowanie działań edukacyjnych nawiązujących do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie poprzez przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, a w szczególności zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Działania obejmowały II wydanie komiksu edukacyjnego dla młodzieży pt. „Dom daleko od domu” przygotowanego w roku 2012 i przeprowadzenie 48 godz. warsztatów dla uczniów na temat problematyki uchodźstwa w kontekście wyzwań rozwojowych, kultury i religii największej grupy uchodźców w Polsce – Czeczenów –  w szkołach, w których uczą się dzieci uchodźców. Przyczyniło się to w efekcie do zwiększenia potencjału adresatów projektu w zakresie zagadnień związanych z edukacją globalną.

EG-2013-10

Fundacja dla Somalii, Warszawa

Wędrowna Globoteka

globotropicieleW ramach projektu wielokulturowy zespół, złożony z mieszkających na stałe w Warszawie imigrantów, a także aktywistów sektora NGO i wolontariuszy, odwiedził 4 szkoły w województwie mazowieckim. Celem projektu było edukowanie o wyzwaniach globalnych i wielokulturowości poprzez osobiste spotkania i doświadczenie. Podczas projektu uczniowie odwiedzanych szkół mogli spotkać się z Żywą Globoteką – biblioteką, w której książkami byli ludzie z różnych stron świata, gotowi podzielić się swoją historią. Szukali też śladów globalnych zależności w swoim codziennym życiu poprzez rywalizację w grze terenowej Globotropiciele, a niektórzy nauczyli się gotować somalijskie potrawy lub konstruować zabawki typowe dla Kenii.

EG-2013-11

Polska Akcja Humanitarna, Toruń

Edukacja globalna w wielkim formacie

pah_film2Projekt obejmował serię 4-godzinnych warsztatów, realizowanych w 5 toruńskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez toruńskie biuro Polskiej Akcji Humanitarnej. Jego celem było zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności, uświadomienie możliwości bezpośredniego wpływu na świat i zainspirowanie młodzieży do aktywizmu na rzecz rozwiązywania globalnych wyzwań. Scenariusz warsztatów oparty był na:

  1. wielkoformatowej grze „Globalni reporterzy. Dokument z Afryki Wschodniej”, powstałej na bazie doświadczeń stażystów programu GLEN w Etiopii, Ugandzie i Tanzanii,
  2. zrealizowanym w 15 państwach filmie, w którym osoby z Północy i Południa odpowiadają na pytanie, w jakim świecie chcieliby żyć: www.youtube.com/watch?v=xQnS81lMbSY

– które również powstały w ramach projektu.

EG-2013-12

Chrześcijańska Służba Charytatywna, Wrocław

Inkubator Edukacji Globalnej dla szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska

chsch_broszuraW projekcie wzięło udział 10 szkół z woj. dolnośląskiego. W każdej ze szkół została stworzona grupa projektowa, składająca się z uczniów i uczennic (10-20 uczniów) oraz nauczycielek pełniących rolę wsparcia merytorycznego i koordynatorek pracy zespołu. W dniach 28.10.2013-06.11.2013r. trenerzy edukacji globalnej przeprowadzili warsztaty, w trakcie których zespoły projektowe zostały wprowadzone w tematykę edukacji globalnej. W trakcie całego projektu nauczycielki i uczniowie mogli korzystać ze wsparcia merytorycznego i metodologicznego trenerów. Rezultatem powyższych działań była realizacja akcji i działań lokalnych przeprowadzonych przez zespoły projektowe w 9 szkołach w ramach TEG w dniach 18-22.11.13 r., wprowadzających społeczności szkolne w tematykę zagadnień edukacji globalnej. W ramach projektu wydana została minibroszura dla nauczycieli.

EG-2013-13

Fundacja Ocalenie, Warszawa/Łomża

Edukacja Globalna w Łomży

ocalenieProjekt skierowany był do uczniów i uczennic łomżyńskich szkół, gimnazjów i liceów, dzieci i młodzieży uchodźczej, studentów łomżyńskich szkół wyższych, oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych. Przeprowadzono 60 godzin warsztatów dla 1106 osób. Ważnym elementem był panel dyskusyjny „Konflikty we współczesnym świecie”, który był wydarzeniem otwartym. W panelu wzięli udział przedstawiciele Sudanu, Syrii, Czeczenii, oraz Algierii. Dzięki obecności mediów, informacje o edukacji globalnej docierały do odbiorców lokalnych mediów.

EG-2013-14

Inicjatywa Wolna Białoruś, Warszawa

Prawa człowieka w globalnej sieci – warsztaty edukacyjne dla gimnazjalistów

prawa_czlowieka_w_sieciW ramach projektu w mazowieckich gimnazjach odbywały się lekcje o prawach człowieka z perspektywy medium jakim jest Internet. Zajęcia były prowadzone przez przeszkolonych wcześniej studentów. Sześć par trenerów (Polak i Białorusin) na podstawie autorskich scenariuszy, przeprowadziło 60 godzin lekcji w 11 szkołach. W zajęciach wzięło udział 1215 gimnazjalistów. W jaki sposób rozwój technologii informacyjnej może realizować ideę praw człowieka? Jak walczyć o swoje prawa za pomocą Internetu? Jak sieć zmieniła metody walki z reżimem na Białorusi? To tylko część pytań, na które próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy projektu. Gimnazjaliści zostali też zaproszeni do udziału w konkursie na internetowy esej o prawach człowieka. Zostało wyłonionych trzech zwycięzców.

EG-2013-15

Fundacja Kultury Świata, Warszawa

Teatr dla Edukacji

ali_i_bahatiProjekt miał na celu przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym tematów rozwojowych przy wykorzystaniu teatru kukiełkowego, w oparciu o metodę teatru dla rozwoju. Prezentowaliśmy przedstawienie: „Rafiki – mój przyjaciel z Afryki”, o dwójce tanzańskich dzieci i ich codzienności w kontekście edukacji. Spotkania były połączone z warsztatami plastycznymi. Po zajęciach dzieci wraz z nauczycielkami przygotowały materiały edukacyjne dla rówieśników w Tanzanii, z którymi odbyły wirtualne spotkania w trakcie TEG. Placówki edukacyjne biorące udział w projekcie otrzymały plansze edukacyjne z treścią sztuki. W ramach TEG w bibliotece w Ożarowie Mazowieckim zostały zaprezentowane prace dzieci wykonane podczas warsztatów plastycznych. Powstała strona internetowa: www.teatrzyk.kulturyswiata.org

EG-2013-16

Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa

Zrozum świat – przedszkola

przygody_zogaProjekt zakładał podnoszenie kompetencji kadry przedszkolnej w zakresie edukacji globalnej z wykorzystaniem metod wspierających kształcenie czynności myślowych i umiejętności psychospołecznych. Przedstawicielki kadry pedagogicznej 4 przedszkoli z województwa mazowieckiego po szkoleniu wprowadzającym, obserwowały zajęcia prowadzone przez trenerki IGO, brały udział w konsultacjach merytorycznych, prowadziły zajęcia z grupami 5-latków z wykorzystaniem opracowanych na potrzeby projektu materiałów dydaktycznych. W wyniku współpracy przeprowadzono ponad 40 zajęć z grupą 170 dzieci, dwa przedszkola włączyły się w realizację TEG, w dwóch przedszkolach w projekt włączono także rodziców dzieci. Cztery przedszkola kontynuują współpracę z IGO. W ramach projektu wydano bajkę, zestaw ćwiczeń, scenariusze zajęć. Materiały są dostępne na stroniehttp://www.igo.org.pl/aktualnosci/edukacja-rozwojowa/262

EG-2013-17

Instytut Wschodnich Inicjatyw, Kraków, W sieci globalnej

Rozwojowe wyzwania Azji Centralnej

iwi_animacjeProjekt „W sieci globalnej. Rozwojowe wyzwania Azji Centralnej” był realizowany w okresie od września do listopada 2013 głownie w przestrzeni Internetu. Składał się z 3 modułów: pierwszy zawierał pakiet 10 animacji edukacyjnych o problemach i wyzwaniach państw Azji Centralnej; drugi bazując na animacjach i treści, które opisywały był quizem internetowym zawierającym 50 pytań publikowanych na portalu Facebook; trzeci stanowił jednodniowy event w Katowicach, podczas którego pokazano filmy, a zaproszeni podróżnicy i eksperci przedstawiali publiczności kulturę, tradycję i geografię krajów wchodzących w skład Azji Centralnej. Dzięki projektowi powstały materiały edukacyjne na wolnych licencjach, które można wykorzystywać do działań związanych z upowszechnianiem informacji o Azji Centralnej.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web