Zrealizowane projekty 2008

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2015

Krótkie opisy zrealizowanych projektów - 2008

ER-2008-01

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie Sprawiedliwego handlu

 • 2 dniowe szkolenie – seminarium nt. sprawiedliwego handlu i możliwości jego rozwoju w Polsce. Podczas seminarium dyskutowano również o możliwościach stworzenia wspólnego ruchu zajmującego się sprawiedliwym handlem, szczególnie w kontekście wspólnej promocji. W szkoleniu wzięło udział 40 osób;
 • prowadzono stronę www.fairtrade.org.pl i mailingową listę dyskusyjną.
 • przygotowano elektroniczną broszurę doszkoleniową „Jak rozwijać Sprawiedliwy Handel w Polsce?”.

ER-2008-02

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Gender w edukacji rozwojowej. Czy równość płci jest niezbędna do rozwoju?

W ramach projektu zrealizowano cykl 4 ośmiogodzinnych szkoleń dotyczących uwzględniania tematyki genderowej w realizacji projektów rozwojowych i edukacji rozwojowej; w szkoleniu wzięło udział 15 osób.

ER-2008-03

Stowarzyszenie Instytut Zachodni

Warsztaty pt. Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju

W ramach projektu zrealizowano:

 • 2 warsztaty po 12 godzin szkoleniowych skierowane do nauczycieli i pracowników instytucji oświatowych. Warsztaty dotyczyły zrównoważonego rozwoju. Wzięło w nich udział 60 osób.
 • 7 uczestników szkolenia jeszcze w trakcie trwania projektu przeprowadziło działania mutliplikacyjne w swoich szkołach, wpisując się z nimi w obchody TEG, przy czym szacunkowo każdy z nich dotarł do min. 100 uczniów.

ER-2008-04

Lokalna Organizacja Turystyczna Brama na Bagna

Zmienia się klimat – zmieńmy się my!

W ramach projektu zrealizowano:

 • 3- dniowe warsztaty dla nauczycieli woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego na temat zmian klimatycznych. W szkoleniu wzięło udział 20 osób;
 • konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych – powstały 3 nowe scenariusze
 • 30 warsztatów przeprowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (udział 702 uczniów).

ER-2008-05

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Wybrane problemy rozwoju na świecie w oparciu o Milenijne Cele Rozwoju. Szkolenia dla wolontariuszy

W ramach projektu zrealizowano:

 • 3 weekendowe szkolenia dla wolontariuszy (18-30 l.) nt. Milenijnych Celów Rozwoju i przygotowujące do działania w obszarze edukacji i współpracy rozwojowej; 100 uczestników;
 • multiplikację poprzez zajęcia dla uczniów w Oświęcimiu (300 osób)

ER-2008-06

Fundacja Komunikacji Społecznej

Profesjonalizacja marketingu społecznego z zakresu walki ze zmianami klimatycznymi na świecie

W ramach projektu zrealizowano 2 jednodniowe szkolenia nt. prowadzenia kampanii społecznych w obszarze zmian klimatycznych, w szkoleniach uczestniczyło 35 osób.

ER-2008-07

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Edukacja Rozwojowa w szkołach – cykl szkoleń dla nauczycieli

W ramach projektu zrealizowano:

 • cykl 3 szkoleń połączonych z nauczaniem na odległość dla nauczycieli nt. edukacji rozwojowej i jej wprowadzania do szkół (9 uczestników);
 • 7 działań multiplikacyjnych przeprowadzonych przez uczestników szkolenia, szacunkowo każdy dotarł do 100 osób;
 • 4-dniowe szkolenie metodyczne dot. edukacji rozwojowej i międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju (11 uczestników).

ER-2008-08

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Młodzieżowe Inicjatywy Globalnej Odpowiedzialności

W ramach projektu zrealizowano:

 • 2-dniowe szkolenie dla nauczycieli przygotowujące ich do realizacji zajęć dot. edukacji rozwojowej (19 osób);
 • 6 inicjatyw multiplikacyjnych przeprowadzonych przez uczestników szkolenia (szacunkowo każda inicjatywa objęła 100 osób).

ER-2008-09

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Patrz i zmieniaj

W ramach projektu:

 • opracowano scenariusze lekcji i materiały dodatkowe dot. tematyki filmów wybranych do projektu;
 • przeprowadzono konsultacje materiałów w 20 warszawskich liceach;
 • wydano 1000 egz. publikacji zawierającej scenariusze i materiały pomocnicze oraz 1000 kompletów płyt z filmami.

ER-2008-10

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

Teczka dla nauczyciela

W ramach projektu zrealizowano opracowanie i wydanie materiałów „Afryka dla najmłodszych – materiały dla nauczyciela” zawierających materiały pomocnicze dla nauczycieli, scenariusze zajęć, ilustracje, gry, puzzle, płytę CD z materiałami (1000 kompletów).

ER-2008-11

Polska Akcja Humanitarna

Publikacja przewodników „Modnie i etycznie” dla nauczycieli i studentów

W ramach projektu zrealizowano:

 • tłumaczenie i adaptację przewodników z jęz. angielskiego;
 • wydanie publikacji „Etyczne spojrzenie na modę. Przewodnik dla studentów” (700 egz.);
 • wydanie publikacji „Etyczne spojrzenie na modę. Przewodnik dla nauczycieli” (700 egz.).

ER-2008-12

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju zagrożone skutkami zmian klimatycznych!

W ramach projektu zostały opracowane materiały dydaktyczne dla nauczycieli (scenariusze lekcji i projektów edukacyjnych przeznaczone dla szkoły podstawowej i gimnazjum). Materiały otrzymały pozytywną opinię metodyka z WCIES. Kolejny etap działań stanowiło zrekrutowanie 17 nauczycieli i przeprowadzenie dla nich szkolenia z zakresu rozwijania edukacji globalnej w ich szkołach. Po szkoleniu pedagodzy przeprowadzili lekcje i zrealizowali projekty edukacyjne inspirowane opracowanymi scenariuszami zajęć. Prezentacja projektów odbyła się podczas Tygodnia Edukacji Globalnej.

ER-2008-13

Centrum Współpracy Rozwojowej

Droga do Rozwoju – gra planszowa dla edukacji rozwojowej w szkołach

W ramach projektu zrealizowano tłumaczenie, opracowanie i wydanie 750 egz. gry planszowej „Droga do rozwoju” oraz przeprowadzenie akcji promocyjnej i informacyjnej.

ER-2008-14

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Książka „Globalne ocieplenie i kryzys żywnościowy”

W ramach projektu zrealizowano publikację „Globalne ocieplenie i kryzys żywnościowy” (750 egz.).

ER-2008-15

Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny

Publikacja folderu – komiksu nt. zmian klimatu skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat

Ekologiczno-Społeczny
W ramach projektu zrealizowano:

 • opracowanie komiksu edukacyjnego dla dzieci w wieku 8-14 lat pt.: „Czas na klimat na Ziemi” (1000 egz.);
 • konkurs dla młodzieży nt. zmian klimatycznych (43 prace konkursowe).

ER-2008-16

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu, Oddział we Wrocławiu

Tydzień Edukacji Globalnej we Wrocławiu

W ramach projektu zrealizowano wieczory kulturowe we wrocławskim klubie Mleczarnia: wieczór afrykański i peruwiański, w czasie trwania Tygodnia Edukacji Globalnej, około 400 uczestników.

ER-2008-17

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu, Oddział we Wrocławiu

Opowieści znad rzeki Zambezi – publikacja książki z bajkami z Zambii

W ramach projektu:

 • zrealizowano konkurs plastyczny dla dzieci ze 136 szkół podstawowych z terenu małopolski o wyobrażeniach związanych z kontynentem afrykańskim; prace nadesłane na konkurs wykorzystano jako ilustracje publikacji;
 • opracowano i wydano 1200 egz. książki „Opowieści znad rzeki Zambezi”, zawierającej bajki zebrane w Zambii.

ER-2008-18

Centrum Rozwiązań Systemowych

Gra z klimatem

W ramach projektu zrealizowano:

 • opracowanie i publikację w sieci pod adresem www.crs.org.pl/climategame gry sieciowej „Gra z klimatem” skierowanej do młodzieży;
 • przeprowadzenie rozgrywek międzyszkolnych w okresie Tygodnia Edukacji Globalnej.

ER-2008-19

Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa

Zrównoważony rozwój od kuchni

W ramach projektu zrealizowano:

 • przygotowanie i wydanie 2000 egz. „eFTe Cook Book” – książki kucharskiej zawierającej wskazówki dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwego handlu;
 • promocję i dystrybucję publikacji

ER-2008-20

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Poradnik „Jak rzetelnie informować o krajach Południa”

W ramach projektu zrealizowano:

 • przygotowanie i wydanie 2000 egz. poradnika „Jak rzetelnie informować o krajach Południa”;
 • spotkania promujące zasady etyczne w informowaniu o krajach Południa.

ER-2008-21

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Moja woda, wspólna woda

W ramach projektu zrealizowano:

 • debatę o pomocy rozwojowej skierowaną do młodzieży z nowosądeckich szkół średnich (50 osób);
 • warsztaty i wykłady nt. kampanii wodnej skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (8 szkół, ok. 950 uczniów);
 • obiad dla Afryki, którego dochód zasilił konto kampanii wodnej PAH (90 uczestników);
 • konkurs dla szkół zatytułowany „Bez wody nie ma życia” (48 prac zbiorowych z 12 szkół), przy czym nagrodami są wycieczki edukacyjne związane z wodą).

ER-2008-22

Fundacja FilmGramm

AfryKamera – Jesienna Objazdówka z Filmami Afrykańskimi

W ramach projektu zrealizowano objazdowy festiwal kina afrykańskiego AfryKamery w 6 miastach: Wodzisław Śląski, Katowice, Poznań, Szczecin, Konin, Opole oraz prelekcje towarzyszące filmom (około 1300 widzów i słuchaczy).

ER-2008-23

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”

Wschodni dywan, czyli mistyczna sztuka i ciężka praca. O pracy dzieci w Azji

W ramach projektu zrealizowano:

 • konkurs wiedzy dla uczniów woj. pomorskiego (41 prac plastycznych i 14 o innej formie);
 • akcję wklejek w przestrzeni publicznej Trójmiasta;
 • II Pomorski Dzień Edukacji Globalnej – całodniowe spotkanie pokazami, wykładami i warsztatami z udziałem 200 uczniów z szeregu pomorskich szkół.

ER-2008-24

Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego Niedrzwicy Kościelnej Dziupla

Północ dla Południa. Edukacja rozwojowa na Lubelszczyźnie

W ramach projektu zrealizowano:

 • 30 spotkań informacyjnych dla młodzieży nt. Nigru i Algierii (566 uczniów);
 • Prace w 5 zespołach zadaniowych przygotowujących prace dot. tematyki projektu (35 osób, w tym 17 stale uczestniczących w pracach);
 • happening na Placu Litewskim w Lublinie z wykonaniem graffiti o tematyce afrykańskiej 27 listopada (17 uczniów realizujących wydarzenie oraz przechodnie);
 • 2-dniowy festiwal Północ dla Południa 21 listopada.

ER-2008-25

Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA przy Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu

NIE PYTAJ, KOMU BIJE DZWON. BIJE ON TOBIE!

W ramach projektu zrealizowano:

 • lekcje, zajęcia warsztatowe, wycieczki edukacyjne dot. praw dziecka, zmian klimatycznych i warunków życia dzieci w różnych częściach świata;
 • realizacja Tygodnia Edukacji Globalnej w ramach podsumowania projektu

W różnych działaniach projektu udział wzięło 474 uczniów szkoły w Niedrzwicy Kościelnej.

ER-2008-26

Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”

Po drugiej stronie kuli

W ramach projektu zrealizowano:

 • zajęcia i warsztaty (plastyczne, bębniarskie – w każdych zajęciach uczestniczyło ok. 15-20 osób) dot. MCR i kultury Afryki dla młodzieży w Kluczach;
 • wycieczkę do Afrykańskiej Wioski i Muzeum Afrykanistycznego (92 uczestników);
 • imprezę podsumowującą prezentującą dokonania uczniów biorących udział w projekcie.

ER-2008-27

Polska Akcja Humanitarna

Narysuj mi zrównoważony świat. Street art w służbie Milenijnych Celów Rozwoju

W ramach projektu zrealizowano:

 • zajęcia plastyczne dla młodzieży przygotowujące do akcji ulicznej (16 osób, 40 prac plastycznych);
 • wystawa prac młodzieży (200 odwiedzających);
 • akcja uliczna (street art) polegająca na stworzeniu wielkoformatowej grafiki ściennej (spontaniczny udział ok. 120 osób);
 • akcje w 3 szkołach przygotowane prze młodzież biorącą udział w projekcie (160 uczestników działań).

ER-2008-28

Centrum Współpracy Rozwojowej

Daleko i blisko. Edukacja Po drugiej stronie kuli rozwojowa w kształceniu przedszkolnym

W ramach projektu zrealizowano:

 • przeszkolenie 10 wolontariuszek do prowadzenia zajęć w przedszkolach;
 • zajęcia dla dzieci w 2 przedszkolach we Wrocławiu (65 dzieci);
 • konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli objętych projektem (również 65 dzieci).

ER-2008-29

Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemi”

Problemy Azji a realizacja Milenijnych Celów Rozwoju, na przykładzie wybranych państw

W ramach projektu zrealizowano zajęcia warsztatowe i wykłady dot. Timoru Wschodniego, Tybetu, Chin, Birmy dla uczniów Zespołu szkół w Lubartowie oraz szkół lubelskich.

ER-2008-30

Stowarzyszenie Polites

Włącz się!

W ramach projektu zrealizowano:

 • szkolenia dla wolontariuszy prowadzących zajęcia w szkołach (8 osób);
 • zajęcia w 3 szkołach (73 uczestników);
 • wieczorek kulturowy „Przystanek Afryka”.

ER-2008-31

Fundacja Aeris Futuro

BLIŻEJ AFRYKI – globalne zmiany klimatyczne a lokalne działania mieszkańców Polski i Burkina Faso

W ramach projektu zrealizowano:

 • 4-dniowe szkolenie dla edukatorów – wolontariuszy (16 osób);
 • zajęcia w 6 szkołach wiejskich woj. małopolskiego (17 zajęć, 369 uczniów);
 • wystawa fotografii z Burkina Faso w trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej w Klubie Studenckim Żaczek.

ER-2008-32

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Zobacz, dotknij, poczuj – warsztaty poświęcone problematyce rozwojowej w Ameryce

W ramach projektu zrealizowano:

 • wydanie broszury „By pomóc innym” (3000 egz.);
 • opracowanie 2 konspektów lekcji i warsztatów;
 • wybudowanie i wyposażenie w Globalnej Wiosce 2 tipi przygotowanych do prowadzenia zajęć nt. Ameryki;
 • warsztaty w Globalnej Wiosce (248 osób z 8 szkół).

ER-2008-33

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Tydzień Edukacji Globalnej w Krakowie

W ramach projektu zrealizowano:

 • wystawę 10 zdjęć z krajów rozwijających się w Klubie pod Jaszczurami;
 • 3 wieczory kulturowe (peruwiański, ghanijski i chiński) w trakcie Tygodnia edukacji Globalnej, w klubie Pod Jaszczurami (ok. 300 uczestników).

ER-2008-34

Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa

eFTe twoŻy Nowe Horyzonty

W ramach projektu zrealizowano:

 • 6 krótkich edukacyjnych filmów animowanych dot. tematyki rozwojowej, które są pokazywane przed pełnometrażowymi filmami w ramach projektu edukacji filmowej;
 • pokazy filmów dla ok. 17 000 uczniów (pokazy są kontynuowane po zakończeniu projektu).

ER-2008-35

Stowarzyszenie Harcerskie

My i inni w globalnym świecie

W ramach projektu zrealizowano:

 • 6 całodniowych warsztatów edukacyjnych z zakresu edukacji rozwojowej (131 uczniów);
 • warsztaty teatralne (10 osób);
 • spektakl „Legenda o Milenijnych Celach Rozwoju” dla mieszkańców gminy Pokrzywnica.

ER-2008-36

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Festiwal Edukacji Globalnej

W ramach projektu zrealizowano II Festiwal Wolontariatu i Edukacji Globalnej w Kielcach (ok. 160 widzów).

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web