Zrealizowane projekty 2006

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2006

Opisy projektów zrealizowanych w 2006 roku

ER/2006-01

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie

Kolory Czarnego Lądu

W ramach projektu odbyły się:

 • spotkania z ludźmi, którzy przybliżali młodzieży Afrykę: Rufin Bob Mombo-Mabiala z Konga, misjonarze zgromadzenia Ducha Świętego o. Jan i br. Bartek oraz podróżnik Arkadiusz Milcarz. W spotkaniach uczestniczyło 234 uczniów;
 • warsztaty dla młodzieży – zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum nt. Afryki, edukacji rozwojowej (37 uczestników)
 • konkurs plastyczny „Barwy Afryki” (196 prac, 16 nagrodzonych)
 • wystawa pokonkursowa w Zespole Szkół w Wojnowie
 • kampania społeczna „Pomoc dla Afryki” – sprzedano 200 opasek PAH „Zbieram wodę” na kwotę 1000 zł

ER/2006-02

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Festiwal Edukacji Globalnej

W ramach projektu zrealizowano:

 • Festiwal Edukacji Globalnej w Warszawie 18 listopada (prezentacje działań szkół, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, konkursy, prelekcje, koncert muzyki afrykańskiej). W festiwalu wzięło udział 73 osoby;
 • Opracowano i wydano scenariusze lekcji „Edukacja globalna” (500 egz. po 60 s.)

ER/2006-03

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzkij

Poznajemy świat

W ramach projektu odbyły się:

 • Jednodniowe seminarium o kulturze ludów Afryki, prawach człowieka i MDGs dla uczestników projektu (podopieczni Stowarzyszenia – osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie);
 • Wyjazd do Muzeum Misyjnego w Katowicach- Panewnikach (45 osób);
 • Warsztaty plastyczne dla podopiecznych Stowarzyszenia dot. tematyki seminarium i wizyty w muzeum;
 • Wystawa prac powstałych podczas warsztatów.

ER/2006-04

Fundacja Pro Publico Bono

Afryka Subsaharyjska bliżej nas

W ramach projektu odbyły się:

 

 • Spotkania z osobami przybliżającymi młodzieży Afrykę: Alhadji Sesay, Mulumba Mukendi i Maria Markiewicz, w 3 szkołach w Krakowie, Liszkach i Skawinie połączone z pokazami filmu dokumentalnego „wakacje w ojczyźnie” i wystawą zdjęć z Afryki (166 uczestników)
 • Wykład na Akademii Pedagogicznej w Krakowie z udziałem prelegentów z Afryki (114 uczestników)
 • Opracowano stronę internetową projektu

ER/2006-05

Fundacja Społeczno-Kulturalna „Remedium”

Wielka nadzieja Afryki

W ramach projektu odbyły się:

 • Konkurs plastyczny i literacki dla młodzieży szkolnej pt. „Moje afrykańskie marzenie” (nadesłano 145 prac plastycznych i 22 literackie)
 • Spotkania z podróżnikiem Władysłąwem Grodeckim i Papa Samba Ifra Ndjaye z Senegalu w szkołach w Węgrzcach, Skawinie i Niepołomicach (850 uczestników)
 • Pokaz filmów o Afryce w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” połączony z podsumowaniem konkursu dla młodzieży
 • Spotkanie podsumowujące „Wielka nadzieja Afryki” w DK Nowy Bieżanów w Krakowie (100 uczestników)

ER/2006-06

Fundacja Społeczny Instytut Filmowy

Filmy o krajach Południa na 6. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie

Instytut Filmowy
W ramach projektu odbyły się po 2 spotkania z 9 reżyserami filmów dot. praw człowieka i krajów rozwijających się. Spotkania odbywały się w ramach festiwalu, w którym podczas 10 dni wzięło udział ok. 20 tys. widzów.

ER/2006-07

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej

Afro-Kubański Rozwój

W ramach projektu zrealizowano:

 • 19 spotkań dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych na Lubelszczyźnie nt. Ghany, Kenii i Kuby (686 uczestników)
 • plakaty, foldery i broszurę dot. edukacji rozwojowej rozprowadzane wśród uczestników spotkań.

ER/2006-08

Stowarzyszenie JESTEM

Mały Afrykanin

W ramach projektu odbyły się:

 • 7 spotkań w szkołach podstawowych nt. Afryki (358 uczestników)
 • konkurs plastyczny „Mały Afrykanin” (577 zgłoszonych prac z 37 przedszkoli, 3 nagrody główne, 3 specjalne, 27 wyróżnień)
 • wydruk 3 nagrodzonych prac na pocztówkach (6000 egz.) przekazanych Salezjańskiemu Wolontariatowi Misyjnemu – Młodzi Światu jako „cegiełki” do pozyskiwania datków na działalność

ER/2006-09

Stowarzyszenie Oświaty, Wychowania i Animacji „SOWA”

Sądecki miesiąc edukacji globalnej

W ramach projektu odbyły się:

 • Wystawa „Nasze Bałkany” prezentująca projekty Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego realizowane w krajach bałkańskich (uczestnicy wernisażu – 50 osób), wystawa pokazana w Centrum Kultury „Sokół”, Wyższej Szkole Biznesu oraz kilku szkołach średnich;
 • Wizyty studentów z Serbii, Kosowa i Czarnogóry w 12 szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych powiatu nowosądeckiego (1 200 uczestników);
 • Konkurs wiedzy o Bałkanach (16 zespołów w finale, 50 uczestników);
 • Dyskusja panelowa nt. pomocy rozwojowej (100 uczestników);
 • Kampania społeczna „Działamy dla rozwoju” – zbiórka żywności i zabawek dla ubogich rodzin nowosądecczyzny;
 • Happening „Świat to nie tylko my” (60 uczestników).

ER/2006-10

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11

Rozwój od Kuchni

W ramach projektu zrealizowano:

 • Cykl warsztatów plastycznych dla uczniów SP nr 21 w Gorzowie Wlkp. oraz równolegle w szkole w Abijan (22 uczestników w Polsce);
 • Konkurs kulinarny i degustacja potraw afrykańskich (100 uczestników);
 • Publikacja dziecięcej „Książki kucharskiej” (500 egz.).

ER/2006-11

Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA

Materiały audiowizualne, publikacje i spotkania w edukacji rozwojowej

W ramach projektu zrealizowano:

 • Redakcja polskiej wersji językowej i produkcja filmu „Niebieskoocy” (500 egz., z czego niemal 300 rozdystrybuowano w czasie trwania projektu)
 • Podręcznik do prowadzenia zajęć w oparciu o ww. film (500 egz.)
 • Wydanie publikacji „Kulturowy savoir-vivre. Przewodnik dla ludzi o dobrych intencjach” (1 000 egz.)
 • Uzupełnienie strony www.bezuprzedzen.org o informacje nt. edukacji globalnej
 • 4. Objazdowy Festiwal Filmowy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – Prawa Człowieka w Filmie (17 pokazów, 7 spotkań, wykładów i dyskusji, 1 200 uczestników)
 • Warsztaty nt. praw człowieka, demokracji i mniejszości (22 uczestników).

ER/2006-12

Stowarzyszenie Vox Humana

Edukacja międzykulturowa – trudne tematy

W ramach projektu odbyły się:

 • Opracowanie i wydanie książki „Islam. Między stereotypem a rzeczywistością” (1 000 egz. w większości już rozdystrybuowanych);
 • Dyskusja panelowa „Dialog ze światem muzułmańskim w kontekście wojny i udziału w niej polskich żołnierzy”, Kraków, z udziałem prof. Jadwigi Strusińskiej, prof. Anny Krasnopolskiej, dr Piotra Kłodkowskiego i Michała Bordela (80 uczestników).

ER/2006-13

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Wybory na świecie

W ramach projektu odbyły się:

 • Wystawy fotograficzne „Świat wybiera” w szkołąch wyższych w Krakowie i Rzeszowie (ok. 1300 odwiedzających);
 • Strona internetowa dot. tematyki projektu;
 • Spotkania z autorami zdjęć – Tomaszem Błasiakiem i Agatą Zamłyńską (150 uczestników);
 • Przygotowanie i wyprodukowanie prezentacji multimedialnej „Świat wybiera” na dysku CD (1000 egz.).

ER/2006-14

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Edukacja globalna – świat w powiększeniu

W ramach projektu odbyły się:

 • Wystawa zdjęć z krajów rozwijających się prezentowana w kawiarni Piwnica na Dominikańskiej;
 • 4 spotkania z wolontariuszami SWM, którzy pracowali w krajach rozwijających się (Kenia, Etiopia, Malawi, Peru) (100 uczestników);
 • 2 koncerty muzyki etnicznej poprzedzone krótką prelekcją nt. Tygodnia Edukacji Globalnej (200 uczestników);
 • Weekendowe spotkanie sportowo-edukacyjne dla młodzieży pokazująca poprzez zajęcia sportowe zależności globalne pomiędzy Północą i Południem (54 uczestników);
 • Weekendowe spotkanie kulturalno-edukacyjne dla młodzieży pokazujące sytuację krajów rozwijających się poprzez gry terenowe w Krakowie i aktywności kulturalne (151 uczestników).

ER/2006-15

Stowarzyszenie Przyjaciół OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie

Pomoc dla świata – „Menuet G – dur”

W ramach projektu odbyły się:

 • Prelekcje, pokazy filmów i slajdów dla uczniów wszystkich klas szkoły muzycznej (444 uczestników)
 • Konkurs dla uczniów szkoły na scenariusze scenek teatralnych, plakatów i prezentacji dot. krajów rozwijających się;
 • Wystawa prac plastycznych w Galerii Cantabile;
 • Przygotowanie i rozdanie uczniom plakietek, naklejek i opasek dot. projektu.

ER/2006-16

Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni

Europa dla Afryki

W ramach projektu odbyły się:

 • Zajęcia plastyczne dla uczniów SP nr 7 w Ostrowie Wlkp. dot. afrykańskich technik malarskich i graficznych;
 • Wystawa dot. Afryki w Ostrowskim Domu Kultury;
 • Szkolenie dla ostrowskich nauczycieli nt. krajów rozwijających się prowadzone przez pracowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (20 uczestników);
 • Zbiórka i wysyłka zabawek i przyborów szkolnych dla dzieci w Afryce;
 • Prezentacje w domu dziecka oraz wsparcie domu dziecka.

ER/2006-17

Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemi“

Wokół Dachu Świata

W ramach projektu odbyły się:

 • Spotkania na terenie Lubartowa z podróżnikami Asią i Edim Pyrkami, Anna Reich ze Stowarzyszenia Jeden Świat, Marią Wiernikowską wraz z pokazem jej filmu nt. Korei Północnej pt.: „Widziałam”, Piotrem Cykowskim i uchodźcami z Tybetu (500 uczestników);
 • Koncert muzyki tybetańskiej, sypanie mandali, prezentacje kuchni tybetańskiej.

ER/2006-18

Fundacja „Instytut Tertio Millennio“

Solidarność i rozwój

W ramach projektu przeprowadzono 5-dniową Zimową Szkołę „Solidarność i rozwój” dla studentów (31 uczestników).

ER/2006-19

Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Współudział w organizowaniu Festiwalu edukacji Globalnej w Warszawie

W ramach projektu zrealizowano:

 • Warsztaty podczas Festiwalu edukacji Globalnej w Warszawie (73 uczestników);
 • Scenariusze lekcji nt. edukacji międzykulturowej, dzieci wietnamskich i ukraińskich w polskiej szkole, muzułmanów w Polsce i na świecie (w sumie na 15 godzin lekcyjnych, scenariusze publikowane w Internecie).

ER/2006-20

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Sprawiedliwy handel – gra fair

W ramach projektu odbyły się:

 • Wystawa „Ziemia w koszyku na zakupy” prezentowana w 4 lokalizacjach;
 • Szkolenie dla edukatorów – multiplikatorów nt. sprawiedliwego handlu (12 uczestników);
 • Warsztaty „Kupuj odpowiedzialnie – Twoje pieniądze kształtują świat” w szkołach na Lubelszczyźnie (1730 uczestników);
 • Maratony pisania listów Amnesty International (300 uczestników, ponad 2000 listów);
 • 2 koncerty połączone z prezentacjami filmów, prelekcjami dot. sprawiedliwego handlu (450 uczestników);
 • Publikacja kalendarza promującego fair-trade (600 szt.).

ER/2006-21

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

Edukacja międzykulturowa – strona internetowa dla nauczycieli

W ramach projektu opracowano i uruchomiono stronę internetową dla nauczycieli dot. edukacji międzykulturowej zawierającą podstawowe informacje, artykuły nt. wielokulturowości, scenariusze lekcji, galerię zdjęć.

ER/2006-22

Fundacja Inna Przestrzeń

Edukacja rozwojowa na rzecz Tybetu

W ramach projektu zrealizowano:

 • Szkolenie nt. Tybetu (20 uczestników);
 • Publikacja „Ratuj Tybet” (1000 egz.)
 • Przygotowanie i wyprodukowanie prezentacji multimedialnej „Ratuj Tybet” na dysku CD (1000 egz.).

 

ER/2006-23

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Problemy globalne współczesnego świata

W ramach projektu zrealizowano:

 • Ulotka nt. problemów globalnych i Tygodnia Edukacji Globalnej (1000 egz.);
 • Warsztaty w 5 wrocławskich szkołach nt. MDGs, odpowiedzialności (363 uczestników);
 • Spotkanie Alterglobalistycznej Grupy Samokształceniowej z dyskusją;
 • Szkolenie „Globalne problemy współczesnego świata” (17 uczestników).

ER/2006-24

Forum Kenijsko-Polskie

Bliżej Kenii

W ramach projektu odbyły się:

 • Konkurs dla uczniów szkół średnich nt. pomocy dla Afryki;
 • Warsztaty dla uczniów liceum (90 uczestników);
 • Strona internetowa www.serceafryki.pl;
 • Opracowanie i wyprodukowanie ulotek dot. MDGs (800 egz.);
 • Opracowanie i wyprodukowanie dysków z informacjami i quizem nt. MDGs (400 egz.).

ER/2006-25

Stowarzyszenie tutajteraz

Wspólnym głosem

W ramach projektu odbyły się:

 • Przegląd filmów dot. praw człowieka i międzynarodowego rozwoju wraz z prelekcją nt. Rwandy i sprawiedliwego handlu (350 widzów);
 • Wystawa dot. sprawiedliwego handlu;
 • Spektakl teatralny „Afryka … moja Afryka” (100 widzów);
 • Warsztaty edukacyjne dot. antydyskryminacji (33 uczestników).

ER/2006-26

Stowarzyszenie „Czajnia“

Młodzi Ambasadorowie

W ramach projektu odbyły się:

 • Wizyta studyjna młodzieży z Tomaszowa Lubelskiego w Warszawie w ambasadach krajów rozwijających się, organizacjach zajmujących się rozwojem (10 uczestników)
 • Warsztaty z wystąpień publicznych i przygotowanie młodzieży do realizowania zajęć w szkołach;
 • Prezentacje dot. krajów rozwijających się realizowane przez uczniów;
 • Konkurs dla młodzieży nt. krajów rozwijających się;
 • Wydanie specjalnego numeru pisma młodzieżowego „Pisemko” (500 egz.).

ER/2006-27

Stowarzyszenie Mierz Wysoko

Myśl globalnie działaj lokalnie!

W ramach projektu odbyło się 4-dniowe szkolenie dla młodzieży – liderów lokalnych nt. problemów globalnych, MDGs, konfliktów, wielokulturowości (10 uczestników).

ER/2006-28

Stowarzyszenie „Lepszy Świat”

Warsztaty

W ramach projektu odbyło się 2-dniowe szkolenie i warsztaty dla aktywistów nt. zrównoważonego rozwoju, globalizacji, problemów krajów rozwijających się, działań obywatelskich (30 uczestników).

ER/2006-29

Stowarzyszenie Sztuki Współczesnej ART TRANSPARENT

Jeden świat – czas na edukację rozwojową

W ramach projektu odbyło się 2-dniowe szkolenie nt. problemów globalnych, rozwoju międzynarodowego i sprawiedliwego handlu (22 uczestników).

ER/2006-30

Stowarzyszenie Vox Humana

Edukacja międzykulturowa – podstawy islamu

W ramach projektu opublikowano drugie wydanie książki „Islam. Informator dla organizacji pozarządowych” (1000 egz.) oraz rozdystrybuowano znaczną część nakładu.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web