Zrealizowane projekty 2019

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2019

Projekty zrealizowane w 2019 roku (ścieżka A)

EG-2019-01

Klub Inteligencji Katolickiej

Post-turysta 2019

Wysokość dofinansowania: 34 983,00 zł, kwota wydatkowana: 30 434,14 zł

Przeprowadzono 5 ośmiogodzinnych i 10 pięciogodzinnych szkoleń poświęconych procesom i zjawiskom – ekonomicznym, społecznym, kulturowym, psychologicznym, ekologicznym – które składają się na najistotniejsze aspekty świadomej i zrównoważonej turystyki i podróżowania po krajach globalnego Południa. Szkolenia te odbyły się w Mielcu, Łochowie, Piotrkowie Tryb., Pszczynie, Bielsku-Białej, Kłobucku, Opolu oraz w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku (dla studentów pochodzących z miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców). W szkoleniach wzięło udział 319 osób. Projekt szkoleń powstał we współpracy z najwybitniejszymi polskimi badaczami turystyki, a warsztaty prowadzone były przez doświadczonych trenerów: Marię Złonkiewicz, Jarosława Ziółkowskiego, Aleksandrę Demko i Pawła Cywińskiego. Zapleczem był wirtualny przewodnik po ideach podróży – post-turysta.pl – zawierający 52 eseje poświęcone różnym aspektom świadomej turystyki i podróżowania

EG-2019-02

Polska Akcja Humanitarna

Zmień perspektywę – narzędziownik edukatora/ki globalnego/ej

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 35 000,00 zł

W wyniku realizacji projektu powstały dwa nowe narzędzia krytycznej edukacji globalnej – 3 publikacje plakatowe w pakiecie “Zmień perspektywę” oraz pakiet “pomocnik PAH” przedstawiający trudne sytuacje w pracy edukatora/ki globalnego/ej wraz z podstawowymi pojęciami edukacji globalnej w postaci podręcznych ulotek. W procesie tworzenia publikacji przeprowadzona została „narzędziownia” trenerska, która miała zapewnić wysoką jakość materiałów oraz oparcie ich na realnym doświadczeniu. Opracowane publikacje pomogą edukatorom/kom globalnym reagować na trudne sytuacje, które coraz częściej zdarzają się podczas lekcji i warsztatów. Wpłyną również na wysoką jakość działań oraz wykorzystywanie atrakcyjnych wizualnie angażujących materiałów edukacyjnych, zgodnych z Kodeksem ds. obrazów.

EG-2019-03

Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej”

Ścieżki do Celów

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 34 976,76 zł

Projekt skierowany był do nauczycielek/nauczycieli i uczennic/uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Miał na celu udostępnienie nauczycielom/kom oraz młodzieży uczącej się w szkole rzetelnych materiałów i praktycznych narzędzi do pracy z Celami Zrównoważonego Rozwoju (CZR). W ramach projektu upowszechniono CZR i temat globalnych współzależności oraz zachęcono społeczności szkolne do podejmowania globalnych wyzwań na rzecz ich realizacji na gruncie indywidualnym, lokalnym i globalnym. Wpłynęło to na budowanie postaw obywatelskich i poczucia sprawczości wśród młodzieży. W rezultacie prowadzonych działań opracowano materiały poświęcone globalnym współzależnościom i CZR, przeprowadzono kurs e-learningowy dla 53 nauczycieli/nauczycielek, oraz warsztaty dla uczniów/uczennic. Działania te doprowadziły do przeprowadzenia kampanii na rzecz CZR dla społeczności szkolnej i/lub lokalnej w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej. Kampanie młodzieżowe trafiły do prawie 4000 odbiorców/odbiorczyń.

EG-2019-04

Polska Akcja Humanitarna

Rozegraj Edukację Globalną

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 35 000,00 zł

W ramach projektu została stworzona wypożyczalnia gier edukacji globalnej, obejmująca wielkoformatową grę planszową „Wodne wyzwanie”, grę „Globalni Reporterzy i Globalne Reporterki” oraz escape room „Otwórz się na globalne wyzwania”. Stworzenie wypożyczalni umożliwiło szkołom i innym podmiotom samodzielne przeprowadzanie zajęć w oparciu o aktywne metody. Łącznie odbyło się 31 rozgrywek, w których wzięło udział 377 uczestników/czek. Aby w pełni osiągnąć cele edukacyjne gier, stworzonych zostało 9 wideomanuali oraz 3 plakaty, które pomogły w przygotowaniu, przeprowadzeniu i prawidłowym omówieniu gier. Drugą część projektu stanowił festiwal gier edukacji globalnej „Zrozumieć świat przez gry” (90 uczestników/czek) oraz spotkanie eksperckie dla osób tworzących gry i/lub materiały edukacji globalnej (28 osób uczestniczących).

EG-2019-05

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

Świat się zmienia – a my z nim!

Wysokość dofinansowania: 30 190,00 zł, kwota wydatkowana: 29 611,57 zł

„Świat się zmienia – a my z nim!” – tytuł projektu Stow. „Jeden Świat” stał się źródłem rozwoju świadomości globalnych zależności u młodych osób ze szkół w Bolechowie, Gostyniu, Pniewach, Szamotułach, Środzie Wielkopolskiej, Turku i Trzciance. Nastolatki z tych placówek przeszły przez warsztaty „Pokój dla Klimatu” i szkolenie dla młodzieży „Wake up! Czas na działanie!”, pobiegły w Biegu dla Pokoju, a w okresie od maja do listopada zrealizowaliśmy wspólnie Zielone Opcje – działania wymyślone dla dobra wspólnego, m.in. Most Tolerancji, Rabaty dla Klimatu, budowanie domków dla owadów, murale. Młodzież zrealizowała 35 warsztatów dla rówieśników dotyczących zmian klimatycznych, działań zero waste, tolerancji. Warsztaty były praktyczne, a wnioski z nich wykorzystywane będą także w domu. Przy wsparciu nauczycielek i wolontariuszek młodzież przygotowała w ramach TEG, m.in. Globalny Talerz, odpowiedzialne podróżowanie, konferencję o Tolerancji, akcję Oddaj-nie wyrzucaj! oraz spotkania Żywej Biblioteki.

EG-2019-06

Fundacja Civis Polonus

Uczymy (się) razem dla rozwoju

Wysokość dofinansowania: 34 970,00 zł, kwota wydatkowana: 34 453,88 zł

Projekt realizowano we współpracy z 6 szkołami podstawowymi i liceami z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (SP w Dzierzgoniu, Nowicy, Słobitach, SP nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim, I LO w Malborku i II LO w Gdyni). Nauczyciele wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu z zakresu edukacji globalnej, a następnie rozpoczęli jej wdrażanie w szkołach. Poprowadzili lekcje i animowali zespoły uczniów, które organizowały projekty edukacyjne poświęcone wyzwaniom globalnego świata: konfliktom zbrojnym, dostępie do żywności, zmianom klimatycznym, byciu świadomym konsumentem. W czasie Tygodnia Edukacji Globalnej zaprezentowali społeczności szkolnej wyniki swojej pracy: zorganizowali warsztaty, debaty, akcje infromacyjno-promocyjne. Łącznie w lekcjach wzięło udział ponad 1000 uczniów, a w szkoleniach ponad 150 nauczycieli.

EG-2019-07

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Klimat to temat! Perspektywa kobiet

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 34 993,06 zł

Projekt miał na celu wzrost poziomu świadomości nauczycieli/ek oraz młodzieży na temat współzależności globalnych oraz złożoności przyczyn i konsekwencji zmiany klimatu ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy kobiet oraz wzmocnienie aktywności i podejmowania inicjatyw lokalnych na rzecz ochrony klimatu. W ramach projektu przygotowano zbiór materiałów dostępnych online (https://ekologia.ceo.org.pl/klimat-to-temat/materialy) oraz interaktywny program edukacyjny, w którym udział wzięło ponad 120 nauczycieli/ek szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program prowadził do przygotowania i realizacji projektu młodzieżowego w formie kampanii, skierowanego do społeczności szkolnej i/lub lokalnej, poświęconego działaniom na rzecz klimatu. W całej Polsce odbyło się ponad 40 kampanii nawiązujących do Celów Zrównoważonego Rozwoju, a projekt dotarł do ponad 11 000 odbiorców.

EG-2019-08

Fundacja Wyobraź Sobie

Lato Światozmieniaczy

Wysokość dofinansowania: 34 988,00 zł, kwota wydatkowana: 34 988,00 zł

W ramach projektu zorganizowano trzy 5-dniowe półkolonie dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych oraz młodzieży z klas 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich. Półkolonie dotyczyły różnych zagadnień edukacji globalnej (np. odpowiedzialna konsumpcja, zasoby naturalne, migracje, itd) i kończyły się podjęciem przez dzieci i młodzież działań na rzecz społeczności lokalnej. W półkoloniach wzięły udział 43 osoby, a dzięki przygotowanym przez uczestników i uczestniczki działaniom udało nam się dotrzeć do około 180 osób. Ogromne zaangażowanie dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej przełożyło się na działania wykraczające poza czas półkolonii i zakładane rezultaty oraz motywację Fundacji do wprowadzenia edukacji globalnej w jej codzienną pracę.

EG-2019-09

Fundacja Culturelab

Mały Obywatel Świata cz.II

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 35 000,00 zł

Dzięki projektowi Mały Obywatel Świata cz. II Fundacja dotarła z wiedzą z zakresu edukacji globalnej w kontekście zrównoważonego rozwoju do 380 szkół z całej Polski. Mimo, że projekt skierowany był do dzieci w wieku 3-7 lat, nauczyciele klas 2-6 z równym zaangażowaniem realizowali założenia projektu. 9500 dzieci wieku 3-11 lat w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej wzięło udział w warsztatach, zajęciach plastycznych, prezentacjach i wieczorkach z bajką na temat: wycinania lasów w amazonii, energii odnawialnej, suszy, równości płci oraz zmniejszenia ilości odpadów. Fundacja CultureLab wydała książkę „Mały obywatel świata cz. II”, zawierającą 5 bajek edukacyjnych, oraz stworzyła skrypt z 20 zadaniami nawiązującymi do tematyki bajek. Poprowadzona została również kampania w nowych mediach promująca Tydzień Edukacji Globalnej oraz książkę i materiały edukacyjne min. na tuptuptup.org.pl

EG-2019-10

Fundacja Otwarty Plan

Młodzież dla klimatu – seminaria dla zespołów szkolnych i wydarzenia proklimatyczne w czasie TEG2019

Wysokość dofinansowania: 31 850,00 zł, kwota wydatkowana: 28 733,32 zł

Projekt miał na celu kształtowanie postawy obywatelskiej młodzieży oraz wzrost zaangażowania młodych ludzi w debatę publiczną i działania proklimatyczne. Uczestnikami byli uczniowie/uczennice i nauczyciele/ki z 13 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Blisko 150 nauczycieli/ek i ok. 3600 uczniów/uczennic zapoznało się z tematyką zmian klimatu, Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz było zaangażowanych w działania nagłaśniające ten problem w szkolnej i lokalnej społeczności. Najbardziej zaangażowani uczniowie stali się multiplikatorami zdobytej wiedzy, przekazując ją swoim koleżankom i kolegom w procesie edukacji rówieśniczej oraz przygotowując wydarzenia proklimatyczne w ramach TEG 2019. W trakcie trwania projektu przeprowadzono 7 seminariów dla nauczycieli/ek z 13 szkół, 13 seminariów dla młodzieży z 13 szkół, 13 działań proklimatycznych w ramach TEG 2019. Dzięki działaniom promocyjnym informacja o projekcie i problematyce zmian klimatu dotarła do ok. 50 tys. odbiorców.

EG-2019-11

Fundacja Artykuł 25

Spotkanie z Innym – 5. edycja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur

Wysokość dofinansowania: 34 990,00 zł, kwota wydatkowana: 34 990,00 zł

Piąta edycja projektu SPOTKANIE Z INNYM była kierowana do uczniów wszystkich etapów kształcenia, nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w województwie zachodniopomorskim. W ramach projektu zostały stworzone 2 scenariusze zajęć, odbyło się 35 zajęć w szkołach średnich oraz 30 lekcji dla uczniów szkół podstawowych i grup przedszkolnych („0”) w Muzeum Narodowym w Szczecinie w ramach TEG. Zorganizowano również dwudniową konferencję dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, poświęconą przyczynom dyskryminacji osób z innych obszarów geograficznych i kulturowych, zjawiskom leżącym u podłoża nierówności pomiędzy krajami globalnej Północy i Południa, a także zmianom klimatycznym i aktywizmowi wśród uczniów. W ramach TEG zorganizowano również cykl spotkań filmowo-dyskusyjnych dla młodzieży poświęcony kryzysowi klimatycznemu i działaniom, które pomogą młodym ludziom odnaleźć się w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości. W projekcie uczestniczyło ponad 1700 osób.

EG-2019-12

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Kupuj odpowiedzialnie ubrania! – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji odzieży i butów.

Wysokość dofinansowania: 35 000,00 zł, kwota wydatkowana: 35 000,00 zł

Projekt był kampanią informacyjno-edukacyjną, skierowaną do młodych ludzi, na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji odzieży i butów. Celem projektu była poprawa warunków życia i pracy osób zatrudnionych przy produkcji odzieży i obuwia w krajach globalnego Południa, poprzez wzmocnienie świadomości młodych osób i zaangażowanie ich w działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji. W ramach projektu zrealizowane zostały 4 wydarzenia w przestrzeni publicznej zwiększające świadomość i wiedzę młodych osób. Osoby te zostały zaktywizowane do działania m.in. dzięki poradnikom konsumenckim, angażującej grze zespołowej oraz wystawie. Dodatkowo prowadzona była internetowa kampania, której zasięg wyniósł ok. 195 tys. odniorców w grupie docelowej projektu. Projekt w sposób bezpośredni dotarł do 1820 młodych osób z miast i miejscowości poniżej 500 tys. osób.

Małe granty (ścieżka B)

EG-2019-13

Stowarzyszenie „Sosenka”

Kształtujemy polską Gretę Thunberg

Wysokość dofinansowania: 7 550,00 zł, kwota wydatkowana: 7 550,00 zł

Głównym celem projektu było przekazanie wiedzy na temat kwestii globalnej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie zmian klimatu, tak by ukształtować postawy bliskie tym reprezentowanym przez aktywistkę Gretę Thunberg. Działania zostały podzielone na 4 etapy. W pierwszej kolejności przeszkoleni zostali wychowawcy grup przedszkolnych, którzy w kolejnych miesiącach, w każdy poniedziałek przekazywali informacje na tematy środowiskowe wykorzystując przy tym rekomendowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji scenariusze zajęć. Efekt prac z dziećmi został zaprezentowany na forum Szkoły Podstawowej w Górkach, w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej. Przedstawienie pt. „W lesie” pokazywało zarówno mądre – przyjazne środowisku zachowania, jak i te, których popierać nie warto. Ostatnim etapem projektu była jego ewaluacja
– rozmowa z dziećmi i ich rodzicami. A cały projekt był szeroko propagowany społeczności lokalnej poprzez FB oraz biuletyn gminny.

EG-2019-14

Musszelka

Ziemia naszym domem! Warszaty z edukacji globalnej

Wysokość dofinansowania: 7 998,00 zł, kwota wydatkowana: 7 998,00 zł

Projekt „Ziemia naszym domem! Warsztaty z edukacji globalnej” skierowany był do uczniów kl. IV Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, w tym dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Dębaku. Jego głównym celem było uświadomienie uczestnikom, że nasze codzienne wybory i postawy mają konsekwencje natury globalnej. Odbyło się 5 spotkań warsztatowych, w trakcie których uczestnicy poznawali takie zagadnienia jak prawa dziecka, różnorodność kulturowa i biologiczna, połączenia ekosystemowe, wybory konsumenckie, właściwe postępowanie ze śmieciami, zmiany klimatu. Na zakończenie projektu podczas Tygodnia Edukacji Globalnej odbyły się 2 wydarzenia finałowe – w szkole i w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, podczas których uczestnicy zaprezentowali swoje odkrycia nauczycielom, koleżankom i kolegom z klas I-III, opiekunom i podkowianom. Każdemu z wydarzeń finałowych towarzyszyła aranżacja muzyczna i spektakl narracyjny o migracjach kiedyś i dziś.

EG-2019-15

Fundacja Emic

Czas na migracje. Liderzy i liderki edukacji globalnej w szkołach

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 4 824,75 zł

W ramach projektu „Czas na migracje. Liderzy i liderki edukacji globalnej w szkołach.” przeszkolonych zostało 14 wolontariuszy/ek współpracujących z Fundacją Emic. Podczas szkolenia wprowadzone zostały w grę „Droga po status uchodźcy”, która następnie w drugiej połowie listopada została przeprowadzona dla łącznej grupy 101 uczniów i uczennic, w 7 szkołach. Oprócz gry, program szkolenia zakładał wprowadzenie do edukacji globalnej, przygotowanie do prowadzenia warsztatów dotuczących międzykulturowości, warsztat z myślenia wizualnego oraz wyposażenie wolontariuszek w podstawowe umiejętności prowadzenia warsztatów w oparciu o aktywne metody uczenia się (gier zapoznawczych, ewaluacyjnych i tzw. „energizerów”). Szkoły biorące udział w projekcie, to szkoły zrekrutowane we wrześniu 2019 do programu „Przyjazna szkoła” – oznacza to, ze w każdej warsztatowej grupie znajdowało się przynajmniej jedno dziecko cudzoziemskie. Największym sukcesem dla nas, jest wzrost świadomości i wiedzy uczniów i uczennic.

EG-2019-16

Polskie Towarzystwo Geograficzne

Nasza wspólna sprawa – zrównoważony rozwój miast Południa i Północy

Wysokość dofinansowania: 7 200,00 zł, kwota wydatkowana: 7 197,59 zł

Celem projektu Nasza wspólna sprawa – zrównoważony rozwój miast Południa i Północy było poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw związanych ze zrównoważonym rozwojem. Projekt był skierowany do dwóch grup odbiorców: uczniów z czterech szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli. Zajęcia dla uczniów miały formę warsztatów, podczas których poruszano zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem miast (11 Celem Zrównoważonego Rozwoju). Wykorzystano różne metody i formy pracy z uczniem, przy czym największy nacisk położono na metody aktywizujące. Warsztaty z uczniami przeprowadzono w Łochowie, Tłuszczu i Ostrołęce. Druga część projektu obejmowała szkolenie dla nauczycieli na temat wdrażania edukacji globalnej w praktyce szkolnej.

W ramach projektu przeprowadzono w gminie Oborniki Śląskie (miasto Oborniki Śląskie, Uraz, Pęgów) oraz w Wiszni Małej działania z zakresu edukacji globalnej, m.in. 12 warsztatów wielokulturowych i międzykulturowych w szkołach podstawowych w klasach 1-3 dla 150 dzieci (każde dziecko uczestniczyło w 4 godzinach warsztatów) oraz wcześniejsze przeszkolenie 36 nauczycielek/wychowawczyń m.in. z zakresu definicji edukacji globalnej, kodeksu ws. obrazów i wiadomości dotyczących krajów globalnego Południa, wrażliwości kulturowej. Projekt realizowany był w partnerstwie z Obornickim Ośrodkiem Kultury, gdzie odbywały się dodatkowe działania: uroczysta inauguracja projektu połączona z projekcją filmu „Pema – jedyny syn”, kreatywne warsztaty wielokulturowe dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz spotkania podróżnicze otwarte dla mieszkańców gminy Oborniki Śląskie.

EG-2019-17

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”

„Lokalnie o edukacji globalnej”

Wysokość dofinansowania: 7 200,00 zł, kwota wydatkowana: 7 200,00 zł

Projekt skierowany był do uczniów od klasy „O” do klasy VIII w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju. W trakcie różnych działań realizowanych od września do listopada uczniowie mieli okazję zastanowić się nad działaniami jednostki w wymiarze globalnym, mogli skonfrontować swoje myślenie, często stereotypowe, podczas spotkań z imigrantem czy uchodźcą. Podczas warsztatów ekologicznych uzupełnili i zrewidowali swoją wiedzę w zakresie ochrony środowiska. Zakończenie projektu zbiegło się z Tygodniem Edukacji Globalnej, którego zwieńczeniem było wspólnie razem z uczniami opracowanie gazetki szkolnej „Sztosik”. W głównej mierze publikacja ta była poświęcona wydarzeniom w ramach projektu. W gazetce znalazły się m.in. relacje z akcji Góry są w Porządku, spotkań z imigrantem i uchodźcą oraz przemyśleń dotyczących ekologii. W projekcie wzięło prawie 200 uczniów a zasięg projektu dzięki wystawie, zaangażowaniu rodziców i mediom społecznościowym to ponad 1000 osób.

EG-2019-18

Stowarzyszenie tutajteraz

Zmieniamy świat na lepszy!

Wysokość dofinansowania: 8 000,00 zł, kwota wydatkowana: 8 000,00 zł

W ramach projektu „Zmieniamy świat na lepszy!” zostały podjęte działania mające na celu upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji globalnej, w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, przełamywania stereotypów i poszerzania wiedzy na temat krajów Globalnego Południa. Zadanie realizowane było w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Siedlcach. Udział w nim wzięli uczniowie każdego etapu edukacyjnego. W czerwcu najmłodsze dzieci wzięły udział w zabawach i grach popularnych w krajach globalnego południa. Zajęcia przeprowadzone zostały przez wolontariuszy z najstarszych klas, wspieranych przez edukatorki ze stowarzyszenia. Odbył się również cykl spotkań na temat kultury i przyrody Kolumbii oraz odpowiedzialnej konsumpcji. Na zakończenie, podczas Tygodnia Edukacji Globalnej, cała szkoła oraz rodzice i zaproszeni goście wzięli udział w pokazie mody upcyklingowej oraz akcji edukacyjnej, które zostały przygotowane przez grupę wolontariuszy ze szkoły.

EG-2019-19

Fundacja CSR Res Severa

Przegląd Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Wysokość dofinansowania: 7 897,60 zł, kwota wydatkowana: 7 897,60 zł

Przegląd Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” pokazany został we Wrześni, Gostyniu i Nowym Tomyślu w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej. Przegląd jest twórczym rozwinięciem projektu Fundacji Res Severa pn. Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” (www.17celow.pl). Głównym celem Przeglądu było upowszechnienie zagadnień zrównoważonego rozwoju w ujęciu ONZ i Agendy 2030 oraz 17 Globalnych Celów poprzez prezentacje najciekawszych, najbardziej wartościowych i nagrodzonych filmów Festiwalu 17 Celów oraz omówienie tematu przez zaproszonych ekspertów. Tytuł popularyzuje i bezpośrednio nawiązuje do Agendy 2030 i 17 Globalnych Celów (SDGs). We Wrześni, jesienią 2019, zorganizowano 2 pokazy w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych o godz.10.00 dla 80 uczniów, o godz. 12.00 dla 60 uczniów. Pokaz w Nowym Tomyślu odbył się w Nowotomyskim Ośrodku Kultury i zgromadził 370 widzów, natomiast Przegląd w Gostyniu zrealizowano w Kinie Pod Kopułą. Uczestniczyło w nim 175 osób.

EG-2019-20

Fundacja Polska Gościnność

Uchodźca – kim jest?

Wysokość dofinansowania: 7 955,00 zł, kwota wydatkowana: 7 955,00 zł

Przeprowadzono 16 warsztatów trwających trzy godziny lekcyjne dla klas 6-8 szkoły podstawowej. Zajęcia dotyczyły zjawiska uchodźstwa, jego różnorodnych aspektów i ich współzależności. Zostały omówione najważniejsze zagadnienia tego zjawiska: skąd pochodzą uchodźcy, dokąd uciekają, jakie są przyczyny i konsekwencje tej ucieczki. Przedstawiono też podstawowe informacje geograficzne, społeczne, polityczne, gospodarcze o krajach pochodzenia uchodźców i globalne powiązania tych państw z Polską. Warsztaty odbyły się w szkołach podstawowych w Józefowie, Wielgolesie, Jazgarzewie, Piotrkowie Trybunalskim, Złotokłosie, Parczewie, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich, Surochowie i Makowisku. Wzięło w nich udział 327 uczniów. Ćwiczenia warsztatowe bazowały na sylwetkach dzieci – uchodźców mieszkających w Polsce. Postaci te powstały na podstawie historii prawdziwych dzieci, z którymi prowadząca pracuje na co dzień. W ten sposób przybliżono uczestnikom perspektywę tych dzieci.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web