Zrealizowane projekty 2010

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2010

Krótkie opisy projektów zrealizowanych w 2010 roku

ER-2010-01

Polski Instytut Antropologii, Warszawa

Dialog: naukowcy i praktycy na rzecz edukacji o rozwoju (seminaria, warsztaty)

Celem projektu była wymiana poglądów, doświadczeń i perspektyw pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem działaczy organizacji pozarządowych oraz pomiędzy reprezentantami instytucji polskich i irlandzkich. Cel projektu realizowany był poprzez: 1) seminaria oparte na literaturze z kategorii antropologii rozwoju oraz na doświadczeniu badaczy i praktyków rozwoju (6 spotkań z udziałem średnio 14 osób każde); 2) warsztaty z edukacji rozwojowej prowadzone przez dyrektora Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacji Rozwojowej, Irish Development Education Association (15 uczestników); 3) zakup publikacji o tematyce rozwojowej i udostępnienie ich osobom, które zajmują się edukacją o rozwoju.

ER-2010-02

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa

Zwiększenie znaczenia edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej

Projekt wspierał zwiększenie znaczenia edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej zgodnie z zapisami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Przeprowadzono 3 działania: 1) seminarium dla wydawców podręczników (7 uczestników oraz kierownictwo MEN, MSZ, ORE oraz CEO); 2) szkolenia dla konsultantów i doradców metodycznych (15 uczestników); 3) seminarium dla nauczycieli (12 uczestników). Projekt był prowadzony wspólnie przez CEO i PAH, we współpracy z ORE. Na potrzeby działań powstały materiały edukacyjne opublikowane na stronach internetowych CEO i PAH.

ER-2010-03

Fundacja Rozwoju Kapitału Społecznego, Warszawa

Wiedza w działaniu

Projekt zrealizowano w woj. warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim, skierowany do nauczycieli i uczniów Małych Wiejskich Szkół. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1) Dwa szkolenia dla 21 nauczycieli z 10 szkół podstawowych. Podczas szkoleń poza trenerami obecni byli gości specjalni reprezentujący organizacje działające w krajach które obejmuje pomoc rozwojowa (Haiti, Somalia); 2) Nauczyciele zrealizowali 10 projektów z uczniami swoich szkół, w których udział wzięło łącznie 270 dzieci. 3) Każdy przeszkolony nauczyciel przygotował scenariusz lekcji rozwojowej. W ramach konkursu na najlepszy scenariusz trzy szkoły wygrały wizyty gości specjalnych – osób prowadzących działalność z zakresu edukacji rozwojowej; 4) Na stronie internetowej projektu został zamieszczony zestaw gier obejmujących tematycznie Edukację Rozwojową; 5) Każda szkoła otrzymała zestaw różnorodnych pomocy naukowych wspierających nauczycieli przy prowadzeniu zajęć z tematyki edukacji rozwojowej (gry, książki, płyty CD, globusy-piłki, puzzle, zdjęcia).

ER-2010-04

Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST, Rzeszów

Edukacja rozwojowa w środowisku osób niesłyszących

Projekt skierowany był do środowiska osób niesłyszących posługujących się Polskim Językiem Migowym. Pośrednią grupą odbiorców byli pracownicy i wolontariusze organizacji działających na rzecz osób niesłyszących. Realizacja projektu obejmowała przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej w zakresie edukacji rozwojowej poprzez przygotowanie materiałów filmowych tłumaczonych na PJM, dodatkowo wizualizowanych. W ten sposób powstał pakiet filmów edukacyjnych, które umieszczone zostały na stronach internetowych: www.resgest.pl i www.glusitv.pl. Materiał filmowy został nagrany na płyty DVD i rozesłany do ponad 100 placówek Polskiego Związku Głuchych na terenie całego kraju.

ER-2010-05

Fundacja Ubik, Kraków

Bliżej Globalnego Południa – Alternate Reality Game

Głównym elementem programu było stworzenie gry edukacyjnej w technice ARG – Alternate Reality Game (nowy typ gier, który powstał jako przeniesienie do Internetu gier miejskich). Gra rozgrywała się między 6 a 11 listopada 2010 roku na stronie internetowej www.blizejpoludnia.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. Gracze poznali historie trójki dzieci mieszkających w krajach Globalnego Południa oraz śledzili anonimowe fragmenty opowieści o tajemniczym kraju pojawiające się na stronie internetowej gry. Zadaniem grających było odgadnięcie krajów pochodzenia trójki dzieci i wskazanie, które z nich opowiada o swoim kraju na stronie internetowej gry.

ER-2010-06

Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Warszawa

„Pojazdy znane i nieznane” – książka edukacyjna o warunkach życia na świecie

Projekt zakładał opracowanie i wydanie książki pod roboczym tytułem „Pojazdy znane i nieznane” ukazującej środki lokomocji, jakich używają ludzie w różnych częściach świata oraz warunki ich życia. W książce znalazły się opisy 15 pojazdów/środków lokomocji z 15 różnych krajów świata, w większości są to pojazdy z krajów Południa, ale dla kontrastu pokazano też pojazdy nowoczesne najczęściej spotykane w krajach globalnej Północy. Książka ukazała się w nakładzie 500 szt. i została rozesłana do sieci Małych Szkół Wiejskich oraz do osób i instytucji deklarujących chęć prowadzenia zajęć z edukacji rozwojowej w różnych placówkach w małych ośrodkach.

ER-2010-07

Stowarzyszenie Global Development Research Group, Warszawa

Multimedia w edukacji rozwojowej dla dorosłych

Projekt miał na celu opracowanie nowoczesnego narzędzia edukacyjnego dla wykładowców i studentów zainteresowanych tematyką globalną, podniesienie standardu i atrakcyjności nauczania przedmiotów “rozwojowych” na uczelniach oraz upowszechnianie tematyki rozwoju globalnego w społeczeństwie. W ramach projektu powstał film dokumentalny „Diamenty nie są wieczne” oraz przewodnik, zawierający materiały wspomagające prowadzenie zajęć ze studentami w oparciu o film. Film został zrealizowany w Botswanie – jednym z nielicznych krajów Afryki, które są wskazywane jako przykład skutecznej realizacji strategii rozwojowej. Rozwój Botswany jest doskonałą ilustracją sukcesów i niepowodzeń w realizacji MDGs.

ER-2010-08

Polska Akcja Humanitarna, Warszawa

Metoda projektu w edukacji globalnej

Projekt miał na celu przygotowanie wybranych szkół do prowadzenia projektów z zakresu edukacji globalnej – zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozporządzeniem MEN w zakresie pracy metodą projektu w szkołach gimnazjalnych. Aby zrealizować ten cel zorganizowane zostało 3-dniowe szkolenie dla przedstawicieli 18 szkół z całej Polski – 1 nauczyciela oraz 2 uczniów z każdej placówki (łącznie 54 osoby). Podczas szkolenia uczestnicy zdobywali wiedzę na temat współzależności globalnych oraz uczyli się jak pracować metodą projektu. Uczestnicy szkolenia wzięli także udział w grze miejskiej „Pogromcy Globalnych Wyzwań”. Dodatkowo przygotowane zostały dwie platformy on-line dla uczniów (strona na portalu facebook.com) oraz dla nauczycieli (www.pah.org.pl/szkola_humanitarna).

ER-2010-09

Stowarzyszenie „Jeden Świat”, Poznań

Twórczość i edukacja – Tydzień Edukacji Globalnej 2010 w Poznaniu

W projekcie wykorzystano uniwersalny język sztuki, by zwrócić uwagę Poznaniaków na problemy globalne i zagadnienia z zakresu edukacji rozwojowej. Bezpośrednimi uczestnikami projektu było 280 osób, dzieci i rodziców oraz wolontariuszy Stowarzyszenia „Jeden Świat”. Zorganizowano dwa interaktywne koncerty muzyki zachodnioafrykańskiej (w wykonaniu Fundacji Kreatywnej Edukacji i zespołu Annye Folike), cztery spotkania bajkoczytania (w oparciu o bajki z Gwatemali i Nikaragui ilustrowane muzyką wykonywaną na tradycyjnych instrumentach z Ameryki Łacińskiej), wystawę zdjęć i pokaz materiałów dot. edukacji rozwojowej. Dzięki promocji projektu w mediach, głównie lokalnych radiach i portalach internetowych, informacja nt. TEG dotarła do szerokiego grona odbiorców – mieszkańców Poznania. Z zebranych podczas projektu materiałów nt. edukacji rozwojowej powstały dwie biblioteczki (w Stowarzyszeniu „Jeden Świat” i Pracowni SztukaPuka).

ER-2010-10

Fundacja FilmGramm, Warszawa

AfryKamera 2010: Element edukacyjny

Festiwal AfryKamera 2010, który odbył się w dniach 30 września – 13 października był piątą odsłoną jedynego w regionie Europy Środkowo-Wchodniej Festiwalu Filmów Afrykańskich AfryKamera. Projekt był realizowany w sześciu miastach (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Elbląg). Celem festiwalu jest prezentowanie filmów i kultury afrykańskiej oraz pełne zaznajamianie odbiorców z problemami i osiągnięciami współczesnej Afryki. W ramach dotacji sfinansowano głównie działania poznawcze. Dotyczyło to pokazów filmów o szczególnej roli edukacyjnej i poznawczej z naciskiem na dokument „Oto moja Afryka” Zina Saro-Wiwa, a także prelekcje i koszty spotkań z reżyserami wybranych filmów. We wszystkich miastach odbyło się 82 projekcji, w tym 15 darmowych i 4 pokazy dla dzieci, 7 pokazów slajdów, kilkanaście prelekcji, 4 spotkania z reżyserami oraz szereg warsztatów, spotkań i debat. W projekcjach we wszystkich miastach szacunkowo uczestniczyło 5720 osób.

ER-2010-11

Fundacja Nowe Media, Warszawa

Globalnie-Multimedialnie

Fundacja Nowe Media przeprowadziła konkurs dla młodzieży z polskich szkół o tytule „Globalnie – Multimedialnie”. Konkurs został ogłoszony we wrześniu 2010 roku. Uruchomiono specjalny serwis konkursowy, w którym można było znaleźć informacje teoretyczne o edukacji rozwojowej a także bazę dobrych praktyk i ciekawych pomysłów dla uczniów i dla nauczycieli. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opracować multimedialną gazetkę internetową –qmama na jeden z trzech tematów: (1) Życie Dzieci Globalnego Południa, (2) Rozwój Eko-logiczny, (3) Międzykulturowa rzeczywistość. Liczba uczestników  szacowana jest na ok. 115 osób. W efekcie powstało 19 qmamów konkursowych.

ER-2010-12

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź

Źródłem każdego działania jest myśl

Projekt miał na celu przeszkolenie z podstawowych zagadnień edukacji globalnej nauczycieli z mniejszych miejscowości. W ramach projektu zorganizowano siedem szkoleń w miejscowościach powiatowych w 5 województwach, w których udział wzięło 127 nauczycieli. Uczestnicy wzięli udział w ośmiogodzinnych szkoleniach, podczas których prezentowana była zarówno podstawowa wiedza nt. treści edukacji globalnej oraz tego czym edukacja globalna jest i gdzie jest jej miejsce w edukacji formalnej oraz gry dydaktyczne i ćwiczenia aktywizujące. Nauczyciele otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych obejmujący mikrokompendium nt. pomocy rozwojowej, scenariusze zajęć, karty pracy oraz gry dydaktyczne. Dodatkowe materiały (dodatkowe gry, prezentacje, scenariusze oraz lista polecanych stron i publikacji) znalazły się na stronie internetowej projektu eduglob.zrodla.org. Nauczyciele zostali zobligowani do przeprowadzenia min. 3 warsztatów dla uczniów swojej szkoły oraz zachęcani zainicjowania obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej w szkole.

ER-2010-13

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”, Gdańsk

Osiem kroków do lepszego życia, czyli Milenijne Cele Rozwoju

Projekt był skierowany do uczniów wszystkich poziomów szkół województwa pomorskiego. Jego głównym celem było propagowanie wiedzy o edukacji globalnej i rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem Milenijnych Celów Rozwoju. Główne działania i rezultaty projektu: 1) konkurs wiedzy o rozwoju globalnym (54 uczestników); 2) zbudowano stronę internetową projektu http://www.8krokow.eu i zamieszczono na niej materiały edukacyjne; 3) zorganizowano IV Pomorski dzień Edukacji Globalnej z udziałem 200 uczniów 4) przygotowano wystawę pn. „Polska pomoc rozwojowa”.

ER-2010-14

Koalicja KARAT, Warszawa

Her story – kobiety i rozwój. Wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat ekonomicznej i społecznej sytuacji kobiet w krajach rozwijających się

W ramach projektu zostały zrealizowane działania, które poszerzyły wiedzę grup docelowych: młodzieży, studentów oraz innych osób zainteresowanych tematyką kobiet w krajach rozwijających się Azji Centralnej, Europy Wschodniej i Bałkan. Główne działania i rezultaty projektu: 1) Pokaz filmu „Her Story” (reż. Paulina Jędrzejewska) w Łodzi w ramach cyklu warsztatów Gender Wolna Wszechnica ; 2) Pokaz wystawy i spotkanie z młodzieżą w gimnazjum na ul. Startowej; 3) Pokaz wystawy oraz filmu w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w Cafe Kępa; 4) Pokaz filmu „Her Story” w ramach zajęć na temat sytuacji kobiet w krajach rozwijających się w ramach kursu Gender Mainstreaming w Polskiej Akademii Nauk; 5) Strona internetowa „Kobiety i Rozwój” zawierające różne informacje dotyczące kobiet w krajach rozwijających się i materiały edukacyjne związane z tą tematyką; 6) Wydruk pocztówek ze zdjęciami z wystawy o społeczno-ekonomicznych prawach kobiet, płyt cd z wystawą, oraz dvd z filmem „Her Story”, który został przetłumaczony na język polski.

ER-2010-15

SALTROM Salezjański Ruch Troski o Młodzież, Kraków

jaKO imigrant

Celem projektu było podniesienie świadomości społeczeństwa nt. problemów rozwojowych podjęcie tematyki migracyjnej. Po rekrutacji ok. 20-osobowej grupy młodzieży rozpoczęła się seria wzajemnie komplementarnych warsztatów, których ostatecznym efektem był spektakl teatralny o imigrantach wystawiony 3-krotnie w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej dla ok. 250 widzów (łącznie). 49 młodych ludzi wzięło udział w warsztatach-spotkaniach z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce.

ER-2010-16

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Kraków

Globalnie – odpowiedzialnie. Wydarzenia otwarte w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej

Projekt zakładał przeprowadzenie imprez otwartych poświęconych zagadnieniom edukacji globalnej w Olkuszu (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu) i w Krakowie (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie), w czasie trwania Tygodnia Edukacji Globalnej. W przeprowadzonych grach miejskich, spotkaniach i warsztatach wzięło udział w sumie ok. 80 osób.

ER-2010-17

Stowarzyszenie „U Siemachy”, Kraków

Millenimacje – młodzieżowe animacje dotyczące Milenijnych Celów Rozwoju

Projekt miał na celu podniesienie świadomości, poziomu wiedzy i zaangażowania młodzieży w sprawy globalnego rozwoju. Cel projektu został osiągnięty poprzez wykorzystanie w procesie edukacyjnym metody „digital story telling”, którą udało się wdrożyć w 8 śląskich szkołach. Działania projektowe obejmowały szereg działań edukacyjnych (warsztaty metody, dla liderów młodzieżowych, warsztaty tworzenia animacji, budowania historii, prelekcje ekspertów i spotkania z wolontariuszami z organizacji pozarządowych), produkcję młodzieżowych animacji filmowych, upowszechnianie rezultatów w środowiskach szkolnych i w Internecie. W projekcie udział wzięło 86 młodych osób, które finalnie stworzyły i opublikowały online 40 animacji dotyczących trzech wybranych Milenijnych Celów Rozwoju (1., 3. i 7.). Liczba odbiorców pośrednich projektu jest szacowana na co najmniej 3145 osób.

ER-2010-18

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu, Kraków

Edukacja rozwojowa w szkole. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu edukacji w kontekście nowej podstawy programowej

Tydzień Edukacji Globalnej organizowany przez SWM w 2010 r. miał odmienny charakter od zwyczajowo przyjętego, ponieważ czas jego realizacji rozciągnięty został z tygodnia do trzech miesięcy. W ramach projektu zrealizowano: 1) szkolenie dla nauczycieli z zakresu edukacji rozwojowej oraz metodologii wprowadzania jej treści w ramach poszczególnych przedmiotów szkolnych, zgodnie z nową podstawą programową; 2) konferencja dla nauczycieli obejmująca wykłady specjalistów, debatę dotyczącą wprowadzania edukacji rozwojowej do polskich szkół oraz prezentację nauczycieli, mające za zadanie wymianę doświadczeń; 3) forum internetowe; 4) 8 konspektów zajęć na wybrane tematy z zakresu edukacji rozwojowej; 5) 12 monitorowanych lekcji na tematy rozwojowe; 5) Wydruk i dystrybucja  ulotek i plakatów konferencyjnych.

ER-2010-19

Fundacja „Partners” Polska, Warszawa

Szkoła w slumsie

Głównym celem projektu „Szkoła w slumsie” było zwiększenie jakości edukacji rozwojowej w Polsce poprzez stworzenie wiarygodnego i atrakcyjnego materiału edukacyjnego na temat dostępu do edukacji w slumsach krajów Południa na przykładzie szkoły podstawowej im. św. Filipa zlokalizowanej w slumsie Mathare w Nairobi. Główne działania i rezultaty: 1) przygotowanie i nagranie filmu „Szkoła z blachy” na nośnik DVD w liczbie 500 sztuk; 2) Pokaz fragmentów filmu podczas warsztatów zorganizowanych na Uniwersytecie Gdańskim (10 uczestników); 3) Pokaz filmu i debata na temat skutecznych metod pomocy szkołom w slumsach zorganizowana na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ; 4) Warsztaty w 3 szkołach ponadpodstawowych; 5) Kampania fundraisingowa na rzecz szkoły św. Filipa zorganizowana przez Gimnazjum nr 32 w Warszawie; 6) Dystrybucja filmu oraz zestawu przykładowych ćwiczeń do przeprowadzenia na jego podstawie wśród 30 organizacji pozarządowych, 30 instytucji naukowych oraz 200 szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

ER-2010-20

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Warszawa

Pomoc Rozwojowa

W ramach projektu zostały przygotowane i wydane dwa numery czasopisma Pomoc Rozwojowa w zwiększonym nakładzie 500 sztuk i objętości 32 stron każdy. Dystrybucja nakładu odbyła się drogą pocztowa oraz elektroniczną.

ER-2010-21

Fundacja „Partners” Polska, Warszawa

Rozwiń edukację rozwojową – cykl szkoleń doskonalących z edukacji rozwojowej

Celem projektu było wzmocnienie kompetencji osób prowadzących zajęcia z edukacji rozwojowej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i wrażliwości międzykulturowej, Działania i rezultaty: 1) 3 szkolenia: Jak przeciwdziałać dyskryminacji wobec osób pochodzących z krajów Globalnego Południa (16 h); Wrażliwość międzykulturowa w edukacji rozwojowej (16 h); Równościowe i wrażliwe kulturowo warsztaty z edukacji rozwojowej (8 h). W cyklu szkoleń wzięło udział 18 uczestników – nauczycieli, studentów oraz pracowników organizacji pozarządowych z całej Polski; 2) 10 programów warsztatów z edukacji rozwojowej skierowanych do młodzieży szkolnej, które kształtują postawy antydyskryminacyjne oraz wrażliwość międzykulturową stworzonych przez uczestników szkoleń 3) Warsztaty dla ogółem 287 uczniów i uczennic. Podczas dwóch warsztatów odbyła się również superwizja trenerek i koordynatorki projektu.

ER-2010-22

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin

Kierunek południowy – wsparcie osób pracujących w tematyce edukacji globalnej

Podstawowym celem było wsparcie merytoryczne osób pracujących w obszarze edukacji rozwojowej i bezpośrednio z ludźmi pochodzącymi z krajów globalnego południa, działających na terenie województwa lubelskiego. Działania i rezultaty projektu: 1) 2 weekendowe szkolenia dla 20 osób (pierwsze z zakresu wrażliwości kulturowej, przygotowujące do pracy z osobami należącymi do mniejszości etnicznych, narodowych i wyznaniowych; drugie z zakresu edukacji rozwojowej oraz planowania działań i wymiany pomysłów możliwych do realizacji w Tygodniu Edukacji Rozwojowej); 2) Wsparcie 5 osób w realizacji TEG oraz promocja i upowszechnianie Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa poprzez: pokaz filmu „Wszystkie niewidzialne dzieci”, 4 warsztaty w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulanowie, pomoc w realizacji warsztatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance, a także informacje zamieszczone na stronie www.hf.org.pl.

ER-2010-23

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Poznań

Wygraj globalny rozwój – w zrównoważony sposób

Projekt miał na celu zwiększenie świadomości i wiedzy oraz refleksji wśród mieszkańców powiatu poznańskiego na temat globalnych współzależności krajów rozwiniętych i rozwijających się oraz zrównoważonego rozwoju jako drodze ku globalnemu rozwojowi. Cel ten został osiągnięty przez wykorzystanie atrakcyjnych form edukacji nieformalnej – strony www o tematyce rozwojowej zawierającej moduł e-learningowy oraz gry miejskiej. W grze wzięły udział 33 osoby, które pozytywnie przeszły kurs e-learningowy, podzielone na 9 zespołów.

ER-2010-24

Fundacja Ekonomiczna Polska – Afryka Wschodnia, Warszawa

Kalendarz edukacyjny „Rafiki – oto nasze historie – piszą i fotografują Twoi rówieśnicy z Kenii”

W 2010 roku kilkudziesięciu uczniów z różnych zakątków Kenii pracowało pod okiem Fundacji i kenijskiego stowarzyszenia JFMDK nad poznaniem warsztatu młodego dziennikarza. Uczniowie pisali historie o życiu w swoich lokalnych społecznościach oraz poznawali tajniki fotografii. Z tych prac polscy i kenijscy redaktorzy wybrali 12 najlepszych tekstów i przetłumaczyli je na język polski. Do każdej historii wybrali odpowiednie zdjęcia tak, by każda kolejna karta kalendarza przedstawiała ciekawy temat i była atrakcyjna wizualnie. W oparciu o historie został opracowany scenariusz 90-minutowej lekcji, na której licealiści z Polski skonfrontują stereotypy o mieszkańcach Afryki z relacją ich rówieśników z Kenii. Kalendarz wraz z konspektem został rozesłany do 530 liceów ogólnokształcących w województwach: lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Ponadto 100 sztuk kalendarza rozesłano także do osób zainteresowanych edukacja rozwojową, które zgłosiły się przez stronę www.peaef.com. Dodatkowo powstała platforma edukacyjnawww.edu.peaef.com, na której nauczyciele mogą znaleźć i zamieścić ciekawe materiały edukacyjne oraz nawiązać kontakt między sobą.

Projekty z mini-grantów 2010

ER-2010-25

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, Ząbki

Kampania informacyjna – Sytuacja dzieci w Rwandzie w kontekście milenijnych celów rozwoju a w szczególności walki z analfabetyzmem i zapewnieniu wszystkim dzieciom edukacji podstawowej

Projekt zakładał realizację kampanii informacyjnej dotyczącej sytuacji życia dzieci w Rwandzie w kontekście milenijnych Celów Rozwoju. Kampania skierowana została do różnych grup wiekowych i zawodowych: dzieci, studentów, nauczycieli i wolontariuszy Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. Działania i rezultaty projektu: 1) Stworzenie gier edukacyjnych skierowanych do dzieci dostępnych na stronie Fundacji; 2) prelekcja na temat edukacji rozwojowej i projektu gier edukacyjnych; 3) Spotkanie formacyjne dla wolontariuszy Fundacji nt. edukacji rozwojowej; 4) Kampania informacyjna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poprowadzona przez grupę 6 wolontariuszy dotycząca problemu analfabetyzmu w Rwandzie i na świecie.

ER-2010-26

Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Michniewicza, Góra

Dzieci świata

W ramach projektu odbyły się 4 moduły zajęć edukacyjnych dotyczące sytuacji dzieci w wybranych krajach stojących na początku transformacji ustrojowych i społecznych dla gimnazjalistów i licealistów – edukatorów młodzieżowych, 1 rada szkoleniowa dla 35 nauczycieli oraz wyjazd młodzieży uczestniczącej w projekcie do Muzeum Arkadego Fiedlera. Przygotowano Tygodzień Edukacji Globalnej: wystawa, oplakatowanie szkoły, uczniowie przygotowali i rozdawali ulotki na temat Milenijnych Celów Rozwoju i edukacji globalnej; w szkolnej gazetce MUR dla uczniów i w wydaniu dla rodziców ukazały się artykuły na ten temat; projekcja filmów dydaktycznych z ich omówieniem w 5 klasach; zajęcia edukacyjne w 5 klasach poprowadzone przez uczniów-uczestników projektu; artykuły prasowe oraz na stronie internetowej szkoły; prezentacja multimedialna wykorzystywana przez uczniów podczas prowadzonych zajęć.

ER-2010-27

Fundacja EkoMost, Kraków

Edukacja rozwojowa drogą do zrozumienia globalnych zależności

Przeszkolonych zostało 13 osób w ramach dwudniowego cyklu szkoleniowego każdy po 8 godzin zajęć. Sześć uczestniczek to nauczycielki szkół podstawowych z Bochni. Każdy otrzymał dwa pakiety z materiałami dydaktycznymi (otrzymanymi m.in. z ZS PZS, PAH, FED) oraz teczkę z materiałami warsztatowymi wszystko zapakowane w ekologiczne torby przekazane przez partnera Fundacji, czyli Zieloną Inicjatywę Gospodarczą. Ponad 50% uczestników przeprowadziło działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej: 6 nauczycielek przeprowadziło zajęcia w swoich szkołach, a siódma uczestniczka po warsztatach przygotowała reportaż radiowy i dostała się do finału międzynarodowego konkursu Young Reporters Against Povertyorganizowanego w ramach Europejskich Dni Rozwoju. Przygotowano zakładkę „Edukacja globalna” na stronie www Fundacji oraz animację o MDG.

ER-2010-28

Fundacja „Bezpieczne Miasto”, Zielona Góra

Mamy prawo! – czyli rzecz o prawach człowieka w krajach rozwijających się

Projekt zakładał przeszkolenie grupy 15 studentów z podstaw praw człowieka i edukacji rozwojowej w trakcie 2 etapowego cyklu szkoleniowego (łącznie 4 dni szkoleniowe). Rekrutacja odbywała się poprzez ogłoszenia na portalach społecznościowych, e-mailach do kół naukowych działających na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po ukończeniu cyklu szkoleniowego uczestnicy prowadzili zajęcia w zielonogórskich placówkach: Gimnazjum nr 7, Pogotowiu Opiekuńczym, Gimnazjum nr 2, łącznie dla ok. 100 uczniów. Odbyło się również spotkanie ewaluacyjne.

ER-2010-29

Stowarzyszenie „18 Plus Minus”, Kraków

KIERUNEK: GLOBALNE POŁUDNIE – Warsztaty dziennikarskie

Działaniem projektowym były warsztaty dziennikarsko-edukacyjne dla 15-osobowej grupy młodzieży dotyczące Globalnego Południa i rozwoju na świecie. Odbyły się one w dniach 16, 17, 23 października w Krakowie. Warsztaty podzielone były na sesje dotyczące edukacji globalnej i rozwojowej oraz sesje dziennikarskie. Ponadto odbyło się spotkanie z trzema gośćmi, których dotyczyły tematy artykułów. Byli to: obywatelka Armenii, podróżnik z wyprawy rowerem w Afryce i ekspert ds. sprawiedliwego handlu. Rezultatem jest 14 artykułów, które zostaną w znacznej części opublikowane w magazynie młodzieżowym „Śmigło” (publikacja grudniowa oraz następne) oraz zostały opublikowane na portalu mlodziez.info.

ER-2010-30

Stowarzyszenie Semper Avanti, Wrocław

LANGUAGE CAFE – edukacja rozwojowa

Mediateka – filia 58 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem postanowiła włączyć się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej. Przeprowadzone działania i rezultaty: 1) Całodniowy warsztat wprowadzający w tematykę rozwojową dla lektorów Language Cafe (LC) oraz zainteresowanych nauczycieli i bibliotekarzy MBP; 2) W czasie TEG spotkania LC, czyli bezpłatne konwersacje z native speakerami dotyczące wybranych przez prowadzących problemów rozwojowych współczesnego świata, o których mieli okazję dowiedzieć się podczas warsztatu. Wszystkie spotkania urozmaicał poczęstunek produktami Fair Trade; 3) 2 spotkania z młodzieżą licealną poruszające tematykę edukacji rozwojowej i praw człowieka; 4) Wystawa w bibliotece składająca się z planszy informujących o Milenijnych Celach Rozwoju. Wyeksponowano również w formie wystawki bibliotecznej wszystkie materiały edukacyjne (filmy i książki) poruszające tematykę ER zakupione w ramach realizacji projektu.

ER-2010-31

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK, Kraków

Etyczne zabawki

Celem projektu było uwrażliwienie na tematykę Sprawiedliwego Handlu mieszkańców Piwnicznej- Zdrój. W ramach projektu 27 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Piwnicznej-Zdroju odbyło się spotkanie pod tytułem „Zabawa w zabawki, czyli rzecz o odpowiedzialnych zabawkach”. Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom, czyli dzieciom oraz ich rodzicom, tematykę odpowiedzialnych zakupów i idei Sprawiedliwego Handlu na przykładzie i przy pomocy zabawek. Podczas wydarzenia odbyły się warsztaty robienia zabawek, w trakcie których dzieci i ich rodzice tworzyli samodzielnie różne przedmioty – według prezentowanych wzorów, ale też zgodnie z własną fantazją. Podczas imprezy przeprowadzono szereg zabaw z dziećmi w których poruszano tematy dotyczące Sprawiedliwego Handlu m.in. przeprowadzono grę pt. „Odpowiedzialne zakupy”. Długotrwałym rezultatem projektu jest strona internetowa www.etyczne.pl na której znajdują się informacje dotyczące Edukacji Rozwojowej, zabawek, oraz samodzielnego wykonywania zabawek.

ER-2010-32

Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne, Sejny

Wszystkim wystarczy miejsca pod wielkim dachem nieba

W trzech szkołach powiatu sejneńskiego odbyły się warsztaty dotyczące edukacji rozwojowej. Po warsztatach w tychże szkołach odbyły się minikonferencje, wystawy plakatów, spotkania z wolontariuszem i imigrantami, młodzież oglądała też filmy i dyskutowała o problemach rozwojowych. Nauczyciele przeszli dwudniowe szkolenie z edukacji rozwojowej. W szkoleniach z edukacji rozwojowej wzięło udział 240 uczniów z 12 klas. Następnie 50 uczniów było wytypowanych przez nauczycieli do tworzenia plakatów, udziału w minikonferencjach i spotkaniu z wolontariuszką pracującą w Republice Południowej Afryki. W szkoleniu dla nauczycieli wzięło udział 20 osób.

ER-2010-33

Fundacja Projekt: Polska, Warszawa

Poznaj sąsiada

Projekt był odpowiedzią na zjawisko rosnącej imigracji do Polski mieszkańców krajów globalnego Południa, przy jednoczesnym braku wiedzy Polaków o tym zjawisku, jego przyczynach i skutkach. Projekt miał formę mini kampanii społecznej adresowanej do studentów i szeroko rozumianej opinii publicznej. W ramach kampanii zwracano uwagę na motywacje, którymi kierują się imigranci przyjeżdżający do Polski, cele życiowe, które chcą w Polsce zrealizować i problemy, z którymi borykają się zarówno w momencie przyjazdu jak i dalszego pobytu – problemy dotyczące przebywania w Polsce, radzenia sobie z codziennymi sprawami, przyjazdu tutaj, możliwości legalnej pracy i możliwości studiowania.

ER-2010-34

Stowarzyszenie ARABIA.pl, Warszawa

Warsztaty pt. „Edukacja rozwojowa w kontekście krajów arabskich”

W ramach projektu Stowarzyszenie ARABIA.pl zorganizowało i przeprowadziło w dniach 6-7 listopada  warsztaty pt. „Edukacja rozwojowa w kontekście krajów arabskich” dla 18 osób z całej Polski. Do udziału w warsztatach zaproszono edukatorów/ki edukacji formalnej i nieformalnej, żeby umożliwić wymianę doświadczeń. Uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę na temat edukacji, pomocy i współpracy rozwojowej, poznali Milenijne Cele Rozwoju oraz pracowali nad własną wrażliwością międzykulturową oraz antydyskryminacyjną w procesie edukacji. Poruszana w trakcie warsztatów tematyka oraz przykłady odwoływały się do krajów arabskich i kultury arabsko-muzułmańskiej. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach i uzyskania zaświadczenia o ich odbyciu było zobowiązanie się do min. 4 godzin lekcyjnych w swoim środowisku lokalnym/szkole/organizacji, poświęconych zagadnieniom rozwojowym krajów arabskich. W ramach efektu multiplikacji przeszkolonych zostało ok. 100 osób. W trakcie warsztatów uczestnikom i uczestniczkom udało się nawiązać kontakty i zaplanować wspólne dalsze działania.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web