Zrealizowane projekty 2014 (zamknięty konkurs)

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2014 (zamknięty konkurs)

Projekty z małych grantów zrealizowane w 2014 roku (zamknięty konkurs)

EG-2014-22

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa”

Kupuj z głową!

Wysokość dofinansowania: 4 220 zł, Kwota wydatkowana: 4 220 zł

Projekt polegał na przeprowadzeniu 6 warsztatów dotyczących odpowiedzialnej konsumpcji dla grupy 20 dzieci w wieku 10-13 lat z terenu Gminy Świerklany. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się skąd pochodzą ich ubrania, żywność, woda, sprzęt elektroniczny oraz zabawki. Wybrali się również na wycieczkę do Parku Edukacji Globalnej w Krakowie, gdzie poznali życie dzieci z innych stron świata oraz wzięli udział w warsztatach dotyczących życia w Mongolii. W czasie Tygodnia Edukacji Globalnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach miała miejsce wystawa plakatów, stworzonych podczas warsztatów edukacyjnych. Projekt zakończył się projekcją filmu „Historia Rzeczy”, na który zaproszeni zostali również rodzice uczestników projektu. Po pokazie i krótkiej dyskusji na temat przywiązania do rzeczy, dzieci pokazały rodzicom wystawę plakatów, opisując z czym wiąże się nadmierna konsumpcja.

EG-2014-23

Hufiec ZHP Łódź Widzew, Chorągiew Łódzka

Jestem świadomą konsumentką

Wysokość dofinansowania: 5 000 zł, Kwota wydatkowana: 4 639,49 zł

W ramach projektu zostały przygotowane i przeprowadzone cztery 3-godzinne szkolenia dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji w 4 różnych miastach Polski (Skierniewice, Szczecin, Toruń, Lubliniec). W sumie w szkoleniach wzięło udział ponad 40 osób – liderów/ek oraz nauczycieli/ek, którzy w przyszłości będą mogli przekazać zdobytą wiedzę dalej. Wszystkie szkolenia przygotowane zostały w oparciu o dostępne materiały dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji i zakładały z jednej strony ukazanie zależności globalnych związanych z konsumpcją, z drugiej zaś wzbudzenie motywacji do podjęcia działań w tym temacie oraz wskazanie źródeł, z których można korzystać w codziennej pracy. Wszystkie szkolenia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem osób uczestniczących, które wyrażały chęć dalszej współpracy i zgłębiania tematu.

EG-2014-24

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

Słowo na temat Globalnego Południa

Wysokość dofinansowania: 5 000 zł, Kwota wydatkowana: 4 589,08 zł

Projekt realizowany w listopadzie 2014 r. w Gdańsku przez Fundację Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w partnerstwie z Fundacją SolidarityFilmDoc odpowiadał na problem stereotypowego postrzegania krajów Globalnego Południa na skutek materiałów publikowanych w polskich mediach. W ramach projektu 19 studentów III roku dziennikarstwa Szkoły Wyższej ATENEUM w Gdańsku brało udział w warsztatach na temat globalnych zależności, wpływu stereotypów na postrzeganie i opisywanie innych kultur, niebezpieczeństwa pojedynczej historii, Kodeksu obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa. Rezultatem projektu był rozwój umiejętności studentów i studentek III roku dziennikarstwa Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku z zakresu odpowiedzialnego i etycznego przedstawiania treści i obrazów dotyczących krajów Globalnego Południa oraz wzrost wiedzy na temat tych krajów

EG-2014-25

Fundacja SolidarityFilmDoc

SPOZA Północy – warsztaty w ramach Festiwalu Wolontariatu i Edukacji Globalnej

Wysokość dofinansowania: 5 000 zł, Kwota wydatkowana: 4 763,15 zł

Trzy jednodniowe eventy warsztatowe stanowiły uzupełnienie Festiwalu Wolontariatu i Edukacji Globalnej SPOZA organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Warsztaty SPOZA Północy – odbyły się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (14.11), Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (20.11) i Fundacji Misericordia/Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kwidzynie (21.11). Eventy miały charakter warsztatowy, podzielony na 2 części: przedpołudniową – dla dzieci w wieku przedszkolnym nt. prawa do edukacji dzieci w Nepalu, popołudniową – dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. oddolnych inicjatyw społecznych w Kenii, Indii i Nepalu na przykładzie przeciwdziałania i łagodzenia skutków wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i epidemii HIV AIDS. Podczas popołudniowych warsztatów odbyły sie projekcje filmowe, telekonferencja Skype z działaczami społecznymi z Globalnego Południa oraz projekcja filmu „Życie bez słów” wraz z dyskusją.

EG-2014-26

Fundacja Poganiacz kultury

Walcząc z ogniem

Wysokość dofinansowania: 5 000 zł, Kwota wydatkowana: 4 956,29 zł

W ramach projektu z wyłonioną grupą 9 liderów młodzieżowych (z grup teatralnej i Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach), zrealizowano cztery dwugodzinne spotkania pt. „Prawa człowieka w Globalnej Sieci”. Wybrany temat został przedstawiony przez liderów w 4 klasach Gimnazjum w Czyżowicach. Lekcje te odbyły się w dniu 20 listopada – w 25. rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka. Następnie z grupą przygotowana została etiuda teatralna dotycząca tematyki praw człowieka pt. „Walcząc z ogniem”. Scenariusz został w całości napisany przez dzieci z grupy teatralnej „Niedokończeni” działającej przy GOK – u w Bejscach. 22 listopada w GOK – u w Bejscach odbył się pokaz etiudy oraz prezentacja Mohammeda Alaim dla społeczności gminnej mówiąca o kulturze i zwyczajach arabskich. Po prezentacji nastąpiła część artystyczna, podczas której zebrani mieli okazję posłuchać śpiewu ludowych pieśni arabskich w wykonaniu artysty z Iraku Bashara Ghanawy. Podczas części artystycznej był przygotowany poczęstunek specjałami arabskimi.

EG-2014-27

Stowarzyszenie Wolna Edukacja

Edukacja globalna u nas naturalna

Wysokość dofinansowania: 5 000 zł, Kwota wydatkowana: 5 000 zł

Poprzez projekt rozpoczęło się wdrażanie stałych elementów edukacji globalnej do programu nauczania w Naturalnej Szkole Bukowy Dom w Wyrach (woj. śląskie). Projekt realizowany był w partnerstwie z Zespołem Szkolno Przedszkolnym w Studzienicach oraz z Fundacją Dom Rozwoju, która prowadzi NS „Bukowy Dom”. W każdej z tych szkół odbywały się zajęcia pokazujące dzieciom, czym jest edukacja globalna i w jaki sposób żyjąc w Polsce wpływamy na codzienność innych ludzi na świecie. Rozmawialiśmy m.in. o Ghanie, Gwatemali, Wietnamie. Realizatorzy projektu korzystali ze scenariuszy zaproponowanych w książce „Edukacja globalna dla najmłodszych” (wyd. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”) oraz z „Lekcji dla świata” (wyd. Polska Akcja Humanitarna). W zajęciach wzięło udział 79 uczniów w SP w Studzienicach i 19 uczniów w „Bukowym Domu”. W sumie odbyło się 11 lekcji. Mimo zakończonego projektu planowane są następne zajęcia o kolejnych krajach.

EG-2014-28

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

INNE + NASZE = CIEKAWE

Wysokość dofinansowania: 5 000 zł, Kwota wydatkowana: 4 988,23 zł

Głównym celem projektu było zainteresowanie młodzieży globalnymi współzależnościami oraz kształtowanie wśród nich postaw, respektujących różnorodność kulturową. W ramach przedsięwzięcia szesnastoosobowa grupa uczniów z VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku brała udział w warsztatach z edukacji globalnej. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć fotograficznych,teatralnych i plastycznych. TEG w projekcie to panel dyskusyjny z debatą oksfordzką „Wolna Emigracja”, w której uczestniczyły także trzy białostockie gimnazja Publiczne Gimnazjum nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego, Publiczne Gimnazjum nr 18 im. króla Stefana Batorego i Publiczne Gimnazjum nr 9 im.2 Korpusu PSZ na Zachodzie.Rezultatem przedsięwzięcia była też wystawa: plakatów na temat migracji i tolerancji, zdjęć wykorzystanych na warsztatach fotograficznych oraz mapa przedstawiająca szlaki migracji, pokazywana w ramach projektu w VII LO i PG nr 15.

EG-2014-29

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER”

Prawa człowieka – nasza sprawa!

Wysokość dofinansowania: 4 980 zł, Kwota wydatkowana: 4 892,54 zł

Projekt miał za zadanie angażować uczniów ze szkół znajdujących się w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców, obudzić ich zainteresowanie, poszerzyć wiedzę i dawać możliwość samodzielnego działania w obszarze praw człowieka we współczesnym świecie. 22 trzyosobowe zespoły, które zgłosiły się do udziału w konkursie, miały możliwość skorzystania z zebranych na platformie e-learningowej materiałów edukacyjnych. Następnie przygotowywały działania projektowe w konsultacji z ekspertem HFPC i realizowały je samodzielnie w swoich szkołach lub środowiskach lokalnych. Ostatecznie na konkurs wpłynęło 14 projektów, które przybrały różnorodną formę (sonda, lekcje, prezentacje, filmy, manifestacje, kalendarz) i obejmowały bardzo szeroki zakres tematyczny – od prawa do życia, przez prawo do edukacji, do kwestii przemocy. Osiem zespołów zostało laureatami konkursu oraz otrzymało nagrody książkowe, siedem z nich wzięło udział w 3-dniowych warsztatach w Warszawie.

EG-2014-30

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Horyzonty”

Edukacja globalna w Pułtusku

Wysokość dofinansowania: 5 000 zł, Kwota wydatkowana: 4 997,47 zł

Projekt „składał się z pięciu działań. Pierwsze dwa działania czyli projekcja filmu edukacyjnego „Opowieść o rzeczach” autorstwa Annie Leonard i przeprowadzenie gry symulacyjnej „Gra o metale” miały miejsce w trzech pułtuskich szkołach ponadgimnazjalnych. W zajęciach udział wzięło 51 uczniów. Trzecim działaniem była wystawa zdjęć poświęconych zagadnieniom globalnym, która miała miejsce w budynku Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Bibliotece Głównej AH. Kolejne, czwarte działanie miało charakter konkursu i było skierowane do uczniów i studentów z powiatu pułtuskiego. Przedmiotem konkursu była odpowiedzialna konsumpcja. Ostatnim działaniem była publikacja artykułu informującego o projekcie w Pułtuskiej Gazecie Powiatowej.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web