Zrealizowane projekty 2009

Zrealizowane projekty 2009

Zrealizowane projekty 2009

ER-2009-01

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Partnerstwo szkół – pierwsze kroki, Warszawa

Projekt zakładał przygotowanie materiałów edukacyjnych dotyczących partnerstwa szkół z Polski z placówkami z krajów globalnego Południa. Materiały zostały opublikowane na stronie internetowej oraz na płycie CD. Są to pierwsze materiały poświęcone temu tematowi opublikowane w języku polskim. Płyty są obecnie dystrybuowane wśród zainteresowanych szkół. Rezultaty: publikacja elektroniczna oraz strona internetowa.

ER-2009-02

Spotkania – Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury

Do TEGu, gotowi, start!, Warszawa

Projekt był działaniem ogólnopolskim, wpisywał się w europejską kampanię – Tydzień Edukacji Globalnej. W efekcie jego realizacji zaktualizowano i wypromowano stronę www.teg.edu.pl, stworzono szereg materiałów promujących edukację globalną i TEG (broszura dla nauczycieli, przypinki i wlepki, plakaty) oraz materiałów edukacyjnych. Materiały rozesłano do szkół i innych instytucji. Strona internetowa jako zbiór materiałów (156 materiałów edukacyjnych (60 tekstów dotyczących różnych zagadnień i 96 scenariuszy zajęć) i dobrych praktyk z zakresu EG stała się bazą zasobów dla nauczycieli.

ER-2009-03

Fundacja „Afryka Inaczej”

Poradnik „Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach Afryki”, Warszawa

Zasadniczym elementem projektu było opracowanie poradnika dla nauczycieli, osób zajmujących się pomocą rozwojową i edukacją rozwojową oraz wszystkich zainteresowanych. Poradnik ma pomóc adresatom we właściwy sposób mówić o dzieciach Afryki polskim dzieciom, tak, aby nie koncentrować się wyłącznie na negatywnych zjawiskach i dramatycznych sytuacjach, jakie dotykają małych Afrykańczyków. Do napisania poradnika zostali zaproszeni Afrykańczycy i Polacy, dobrze znający afrykańskie realia. Poradnik został wydany w wersji drukowanej oraz opublikowany online. Poradnik został rozesłany bezpłatnie m.in. do Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, kuratoriów oświaty i bibliotek pedagogicznych w całym kraju. Oprócz poradnika stworzona została specjalna podstrona opisująca poradnik w ramach serwisu www.afryka.org .

ER-2009-04

Stowarzyszenie Inicjatywa na rzecz Społeczeństwa Zrównoważonego

Jeśli nie rozwój to co? TEG w Nowej Hucie, Kraków

Projekt miał na celu przybliżenie mieszkańcom Nowej Huty różnych dróg osiągania rozwoju, jakie napotkać można w krajach Globalnego Południa. Główną grupą docelową była młodzież zamieszkująca dzielnice Krakowa Nową Hutę (wiek od 12-25 lat.)
Zajęcia podzielono na moduł warsztatowy i plenerowy, otwarty dla zainteresowanych.

ER-2009-05

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

Bajki rozwojowe, Poznań

Projekt miał na celu przybliżenie dzieciom problemów globalnej rzeczywistości. Przeprowadzono 18 warsztatów (w tym 9 w trakcie TEG) dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warsztaty oparte były o 5 bajek i scenariuszy wypracowanych przez 20 uczestniczek projektu, na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas 2 szkoleń: dot. edukacji rozwojowej oraz wykorzystania bajek w edukacji. Bajki i scenariusze opublikowano na stronie internetowej.

ER-2009-06

Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemi”

OBCY? Zbliżenia. Czeczeńskie dzieciństwo, Kamionka

Projekt dotyczył tematyki czeczeńskiej i pośrednio całego Kaukazu. Przeprowadzono szkolenie dla  nauczycieli na temat radzenia sobie  w sytuacjach konfliktowych. 12- godzinne warsztaty były prowadzone w oparciu o scenariusze zawarte w poradnikach Rady Europy do nauczania o prawach człowieka „Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą”, „Comapassito”, oraz „Antydyskryminacja. Zorganizowano Dzień Czeczeński w Łukowie wraz z premierowym pokazem spektaklu przygotowanego przez dzieci czeczeńskie, mini konferencją z udziałem dzieci z Gimnazjum Społecznego przy Raszyńskiej w Warszawie, wystawą zdjęć z Czeczenii autorstwa Olgi Mielnikiewicz i Iwony Kaliszewskiej, warsztatami artystycznymi i potrawami kuchni czeczeńskiej przygotowanymi przez mamy dzieci z ośrodka dla uchodźców. W Lublinie zorganizowano konferencyjne spotkania w auli UMCS z: Krystyną Kurczab-Redlich, Issą Adajewem – czeczeńskim autorytetem, ostatnim dyrektorem Muzeum Narodowego w Groznym, Justyną Otwinowską, która prowadziła badania w dwóch ośrodkach dla uchodźców- na Bielanach w Warszawie i w Łukowie (O zachowaniu norm wychowawczych w ośrodkach dla uchodźców).

ER-2009-07

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

Gotuję z mamą – poznaję świat, Warszawa

Projekt obejmował wydanie 2 pierwszych książeczek z serii „Apetyt na świat” (pierwotnie Gotuję z mamą)- Apetyt na Maroko – Tadżin i Apetyt na Meksyk – La Celebration. Oprócz książeczek zostały opracowane 2 scenariusze zajęć dla dzieci powiązane z książeczkami. Materiały rozbudzają chęć poznania świata i pomagają rozumieć złożoność zjawisk w świecie, uczą otwartości i spojrzenia wychodzącego daleko poza własne miejsce zamieszkania.

ER-2009-08

Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu

Myślimy globalnie – poznajemy świat i włączamy się w jego naprawę, Błonie

495 uczniów zyskało wiedzę na temat Konwencji Praw Dziecka, praw i obowiązków dzieci, poznali przesłania Korczaka, baśnie świata, zdobyli podstawową wiedzę na temat życia na innych kontynentach. Dzieci wzięły udział w konkursach (literackim, muzycznym, plastycznym). Odbyła się pokonkursowa wystawa prac. wycieczki do muzeów, zajęcia pozalekcyjne (np. Koło Dzieci naszego świata, warsztaty origami), mini warsztaty na temat Afryki, warsztaty taneczne, bębniarskie. Odbyły się spotkania z wolontariuszką  6 spotkań z podróżniczką, antropologiem z UW (Indie, Chiny, Egipt, Turcja). Zorganizowano 2 koncerty. Nawiązano kontakty z ambasadami, odbyło się spotkanie z przedstawicielami ambasady koreańskiej. Zorganizowano wystawę pokazującą życie na różnych kontynentach. Dzieci przygotowały prezentacje z serii Zrozumieć świat oraz przedstawienia: Masz prawo do swych praw, Wszystkie dzieci nasze są.

ER-2009-09

Fundacja HUMAN PROJECT

Ziemia da się lubić!, Wrocław

Głównym rezultatem projektu jest stworzenie komiksu o życiu dzieci w krajach rozwijających się stanowiącego ciekawą podstawę dla przeprowadzenia efektywnych zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych.

ER-2009-10

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

uLEPmy LEPszy świat, Opole

Projekt był realizowany przez 29 uczniów Gimnazjum TAK Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia, którzy zrealizowali film w konwencji animacji plastycznej na temat sytuacji pracujących dzieci w różnych częściach świata, a następnie przeprowadzili warsztaty edukacji globalnej dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

ER-2009-11

Fundacja HUMAN PROJECT

Daleko i blisko. Edukacja rozwojowa w kształceniu przedszkolnym, Wrocław

Projekt zrealizowano w partnerstwie z przedszkolami nr 55 i 30 we Wrocławiu. W 4 wrocławskich przedszkolach przeprowadzono po 2 bloki 2-godz. zajęć (łącznie 8 warsztatów): a) Zajęcia dla dzieci nt. praw dzieci, b)Zajęcia dla dzieci z rodzicami nt. życia dzieci w krajach rozwijających się (na przykładzie Tanzanii),  degustacja produktów fair trade. W przedszkolu nr 55 zorganizowano wystawę nt. dzieci w Milenijnych Celach Rozwoju.

ER-2009-12

Fundacja Działań Edukacyjnych KreAdukacja

Północ dla Południa – podaj dalej, Lublin

Projekt polegał na zorganizowaniu ośmiu 2-etapowych szkoleń z zakresu edukacji rozwojowej dla nauczycieli, wychowawców oraz osób chcących pracować z dziećmi i młodzieżą z terenu Województwa Lubelskiego. Pierwszy etap to 8-godzinne szkolenie dotyczące treści merytorycznych oraz metod i technik warsztatu „Północ dla Południa” skupionego przede wszystkim na krajach afrykańskich (Niger i Algieria). Drugim etapem było samodzielne przeprowadzenie tego warsztatu przez uczestników w czasie TEGu.

ER-2009-13

Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim

Prawa Człowieka w Górach – prawa dzieci w Ameryce Południowej, Zakopane

Projekt dotyczył problematyki praw dziecka w Ameryce Południowej. W pierwszej części projektu, zorganizowanej podczas 5. Spotkań z Filmem Górskim, zostały pokazane dwa filmy o prawach dziecka w Kolumbii i Boliwii, po projekcji odbyła się dyskusja. W drugiej części w ramach TEG odbyły się trzy spotkania dla uczniów szkół gimnazjalnych i liceów z Podhala. Dzięki projektowi uczestnicy festiwalu jak również uczniowie zapoznali się z problematyką rozwojową, tematyką praw dziecka i możliwością zaangażowania w projekty.

ER-2009-14

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Film dokumentalny – „Życie dzieci w krajach rozwijających się”, Warszawa

Na przykładzie wybranych miejsc w Kenii i w Zambii zrealizowane zostały zdjęcia do filmu pt. „Dzieci nasz cenny kapitał”, dokumentującego życie dzieci w tych częściach Afryki. Za pomocą obrazu ukazano także działania pomocowe, prowadzone w tych rejonach świata, przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i przez inne instytucje takie jak np. polskie Misje Katolickie. W ramach projektu zarejestrowano kilkadziesiąt godzin materiału nakręconego w Kenii i Zambii; zrealizowany został 40 minutowy film dokumentalny o codziennym życiu i problemach dzieci i młodzieży, zorganizowano pokaz filmu Warszawie,w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej; zorganizowano pokazy filmu oraz dyskusje w szkołach.

ER-2009-15

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju

Ziarno prawdy czyli rzecz o świadomej konsumpcji, Wrocław

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania: Przegląd Filmów Dokumentalnych – projekcja 3 filmów o tematyce związanej z konsumpcją i produkcją żywności, Gra Miejska dotycząca świadomej konsumpcji, zasad handlu międzynarodowego i fair trade i wydanie Spacerownika po świadomej konsumpcji.

ER-2009-16

Fundacja Partners Polska

Klub Ambasadorów Rozwoju, Warszawa

Klub Ambasadorów Rozwoju (KAR) to projekt skierowany do nauczycieli i uczniów szkół średnich województwa mazowieckiego, mający na celu zbudowanie aktywnych postaw młodzieży licealnej wobec problemu słabego dostępu do edukacji dzieci i młodzieży w krajach rozwijających się. Zorganizowano wyjazdowe szkolenie dla nauczycieli, które wprowadziło ich w szkolną rzeczywistość krajów Globalnego Południa (na przykładach Kenii, Gruzji, Senegalu i Tadżykistanu) oraz pokazało im metody angażowania uczniów w działania na rzecz młodych ludzi mieszkających w krajach uboższych od Polski. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla uczniów, które pokazały im, w jaki sposób żyją i uczą się ich rówieśnicy w krajach rozwijających się. Powstało 16 konspektów 90-minutowych zajęć warsztatowych o dostępie do edukacji w krajach rozwijających się i angażowaniu młodzieży w działania na rzecz ich rówieśników z Kenii, Senegalu oraz Gruzji.
Finałem projektu był konkurs „Młodzież Dla Globu” na uczniowską kampanię społeczną promującą powszechny dostęp do edukacji dzieci na wszystkich kontynentach. Elementem kilku przeprowadzonych kampanii było nawiązanie kontaktu ze szkołami w Kenii i Gruzji. W okresie lipiec-listopad stronę www.mdg15.net/pl odwiedziło 722 unikalnych użytkowników, a zakładkę KAR strony FPP – 288.

ER-2009-17

Fundacja Inna Przestrzeń

Komiks Praw Dzieci, Warszawa

Przygotowano publikację zawierającą 6 opartych na faktach, danych źródłowych czy też spotkaniach z bohaterami historii dzieci z Tybetu. Każda z historii porusza opisany zbiór praw dziecka wg. Konwencji Praw Dziecka. Publikacja zawiera wprowadzenie dotyczące najważniejszych zagadnień związanych z prawami dziecka, prawami człowieka, relacją między prawami dziecka a rozwojem oraz uzupełnienia. Zamieszczone materiały dodatkowe to opis 9 organizacji pomagających dzieciom w różnych miejscach świata. Drugim zrealizowanym komponentem jest film promujący publikację , dużym sukcesem jest połączenie obydwu elementów postaciami bohaterek i możliwość prezentacji wywiadu z dwoma dziewczynkami pochodzącymi z Tybetu.

ER-2009-18

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu

Tydzień Edukacji Globalnej w Krakowie, Kraków

Tydzień Edukacji Globalnej w Krakowie objął zakresem tematycznym Afrykę, Azję i Amerykę Łacińską – biorąc pod uwagę różne perspektywy, różne drogi do rozwoju.
Przeprowadzono: 3 spotkania-panele dyskusyjne/wieczory kulturowe, cykl warsztatów poprzedzających wydarzenia TEG (warsztaty djembe, warsztaty tanga, warsztaty rysunku manga); projekcję zdjęć na Rynku Głównym, wystawę zdjęć wielkoformatowych pokazaną w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, happening na Rynku Głównym miasta.

ER-2009-19

Polska Akcja Humanitarna

Prawo do edukacji w obiektywie, Warszawa

Projekt zakładał wyjazd polskiego fotografa do Afganistanu w celu zrealizowania wysokiej jakości artystycznej i merytorycznej materiału fotograficznego dotyczącego problemu braku dostępu do edukacji. Materiał był podstawą do przygotowania wystawy fotograficznej w Warszawie, Krakowie i Toruniu, oraz materiałów edukacyjnych dla nauczycieli/szkół.

ER-2009-20

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu, Oddział w Poznaniu

Wyprawa do Afryki z Matumbo, Katanga i innymi bohaterami bajek z Namibii – publikacja, Poznań

Ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci ze 150 szkół woj. małopolskiego i wielkopolskiego o wyobrażeniach związanych z kontynentem afrykańskim, zebrano również ilustracje w szkole dla dzieci upośledzonych w Port Shepstone w RPA oraz w szkole podstawowej w Biharamulo w Tanzanii. Wykorzystując zebrane ilustracje dzieci polskich, południowoafrykańskich i tanzańskich oraz tradycyjne bajki z Namibii opracowano i wydano publikację „Przygody z Matumbo”. Informację o publikacji wysłano do ponad 300 szkół i instytucji.

ER-2009-21

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Gry i zabawy świata, Kielce

Projekt był cyklem 9 spotkań happeningów połączonych z zabawami ruchowymi i plastycznymi dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy pod kierunkiem instruktorów mogli poznać gry, zabawy oraz zabawki rówieśników z krajów rozwijających się. Elementem spotkań było samodzielne wykonywanie przez dzieci zabawek. Podczas zajęć dzieci mogły porównać swoją sytuację z sytuacją dzieci z krajów rozwijających się. Finał projektu odbył się w dn. 21-22 listopada i składał się z wystawy wykonanych prac, fotografii, prezentacji multimedialnej i spotkania z wolontariuszką, która pracowała w Tanzanii.

ER-2009-22

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Patrz i zmieniaj – Młodzi edukatorzy, Warszawa

Celem projektu było przygotowanie uczniów – najaktywniejszych uczestników projektu „Patrz i zmieniaj” do samodzielnego prowadzenia krótkich warsztatów o tematyce praw dziecka i sytuacji dzieci na świecie dla swoich rówieśników, a także zapewnienie im wsparcia ze strony nauczycieli. Cel ten był realizowany poprzez przeprowadzenie: dwutygodniowego kursu internetowego oraz 4 dwudniowych warsztatów (2 dla uczniów i 2 dla nauczycieli). W trakcie kursu internetowego i warsztatów uczestnicy nabyli umiejętności komunikacyjne, pracy z grupą, poznali aktywne metody nauczania oraz poszerzyli wiedzę na temat sytuacji dzieci na świecie. Podczas realizacji projektu uczestnicy sami przygotowywali i prowadzili zajęcia edukacyjne w szkołach.

ER-2009-23

Stowarzyszenie Koalicja KARAT

Gdzie są prawa kobiet we współpracy na rzecz rozwoju? Wsparcie NGOs na rzecz pozytywnych zmian, Warszawa

Projekt polegał na zwiększaniu kompetencji organizacji kobiecych oraz zajmujących się współpracą rozwojową tak by mogły one wspólnie podejmować działania w dziedzinie edukacji rozwojowej oraz angażować się w dyskusję nad kształtem polskiej współpracy na rzecz rozwoju z perspektywy praw kobiet. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: 1-dniowe szkolenie: Women’s rights in development cooperation. Why ? Where? How? ; 2-Produkcja i wydruk publikacji: Mini – przewodnik po współpracy na rzecz rozwoju z perspektywy praw kobiet.

Projekty z mini-grantów 2009

ER-2009-24

Fundacja Zachęta, Górowo Iławeckie

Mikroskop – edukacja globalna dla dzieci i młodzieży

Projekt miał charakter popularyzatorski, skierowany był do młodzieży z Pieszkowa i Lelkowa (woj. warmińsko-mazurskie) Działania: spotkanie z projekcją filmu „Dzieci Afryki”; spotkanie z o. Werbistą – Uganda: życie, lecznictwo, szkolnictwo; zajęcia plastyczne; wyjazd do Muzeum Misyjnego w Pieniężnie; degustacja kuchni afrykańskiej. Wydano kalendarz z pracami plastycznymi młodzieży.

ER-2009-25

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowie, Kobylanka

Otwórz szeroko oczy

Projekt dotyczył kultury, religii, sztuki oraz dróg do rozwoju trzech państw afrykańskich: Madagaskar, RPA, Etiopia oraz trzech państw Ameryki Łacińskiej: Brazylii, Meksyku oraz Peru. Dzieci ze szkół w Dominikowicach i Kwiatonowicach (woj. podkarpackie) poznały położenie państw, ich stolice, flagi oraz pojęcia takie jak: Milenijne Cele Rozwoju, kontynent, państwo, ubóstwo, głód, edukacja, rozwój. Przygotowano pięć folderów na temat omawianych państw i jedną prezentację multimedialną, które będą służyć uczniom innych klas na lekcjach j. polskiego, historii, geografii. Wykonano naczynia z gliny, maski afrykańskie, stroje indiańskie. Przeprowadzono zajęcia teatralne i warsztaty plastyczne, odbyło się spotkanie z misjonarzem i z podróżnikiem. Odbyła się wycieczka do Wioski Globalnej do Krakowa.

ER-2009-26

ETNOINSPIRACJE, Łódź

Urodziliśmy się Ty tam, ja tu – dzieciństwo i młodość w krajach Globalnego Południa

Podczas projektu dzieci i młodzież z Łodzi dowiadywały się o życiu rówieśników w wybranych krajach Globalnego Południa, głównie z Indii, Peru, Kenii, a także Hondurasu, Gwatemali, Tybetu, Burkina Faso, Ghany, Wybrzeża Kości Słoniowej i Pakistanu. 10 grup dziecięcych lub młodzieżowych wzięło udział w cyklu warsztatów, po których prezentowali swoim kolegom ze szkoły/placówki opracowaną przez siebie grę lub bajkę inspirowaną wiedzą zdobytą podczas zajęć. Zrealizowano łącznie 18 półtoragodzinnych i 12 45-minutowych warsztatów oraz 6 konsultacji. Finały odbywały się podczas Tygodnia Edukacji Globalnej Efekty pracy uczestników opublikowano w broszurze i na stronie internetowej www.etnoinspiracje.org. Tam również pojawiły się fotoreportaże z warsztatów i akcji finalnych. W projekcie wzięło udział 217 bezpośrednich uczestników warsztatów oraz kilkuset młodych uczestników zajęć przygotowanych dla nich przez rówieśników.

ER-2009-27

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, Opole Lubelskie

Poznajemy życie dzieci w krajach rozwijających się

Projekt został zrealizowany w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Józefowie nad Wisłą i w Szkole Podstawowej w Prawnie (woj. lubelskie). Działania: spotkanie informacyjne z nauczycielami z obu szkół; warsztaty dot. edukacji globalnej oraz kultury Afryki w Krakowie, spotkanie z siostrą Cecylią Bachalską i z wolontariuszami; konkurs plastyczny pt. „Moja przygoda z Afryką” oraz wydanie katalogu z pracami konkursowymi.

ER-2009-28

Fundacja Społeczna. Edukacja i Praca Twórcza, Nysa

WARTO BYĆ ZA! EDUKACJĄ ROZWOJOWĄ

Projekt koncentrował się na zagadnieniu kryzysu żywnościowego. Działania: seminarium z udziałem 22 studentów reprezentujących trzy kierunki; dietetyka, finanse i rachunkowość, zarządzanie i inż. Produkcji; konferencja, w której uczestnikami byli studenci PWSZ w Nysie, pracownicy uczelni, OPS w Nysie oraz przedstawiciele NGO – łącznie 40 osób; wystawa tematyczna poświęcona problemom rozwoju międzynarodowego.

ER-2009-29

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono, Nowa Ruda

Żeby świat był lepszy…

W ramach projektu stworzono centrum inf. dotyczące edukacji globalnej, przeszkolono 20 nauczycieli podczas 10 godz. szkolenia, zorganizowano seminarium i warsztaty dla ok. 400 młodych ludzi, przeprowadzono Tydzień Edukacji Globalnej z projekcją filmu i konkursem w placówkach oświatowych.

ER-2009-35

Stowarzyszenie „Moja i Twoja Wierzbica”, Wierzbica

Obraz senegalskiego dziecka, a Milenijne Cele Rozwoju

Działania: przeprowadzenie 6-godz. szkolenia dotyczącego tematyki MCR dla grupy 18 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych, którzy zgłosili się do projektu. Z grupy biorącej udział w zajęciach wykrystalizował się zespół 12 wolontariuszek, chętnych do podjęcia działań w ramach TEG; zorganizowanie wystawy zdjęć „Obraz senegalskiego dziecka, a Milenijne Cele Rozwoju”; zorganizowanie seansu filmowego „Wierny ogrodnik” ; zorganizowanie 12 osobowej grupy wolontariuszy do pracy nad TEG; zorganizowanie Tygodnia Edukacji Globalnej w listopadzie 2009.

ER-2009-30

Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dla Warmii, Pieniężno

Przesłanie

Przeprowadzono 24 godziny zajęć z zakresu edukacji rozwojowej dla 68 uczniów Zespołu Szkół w Lipowinie (woj., warmińsko-mazurskie); wydano i przekazano dla uczniów broszury o życiu dzieci w krajach Afryki; zorganizowano spotkanie uczestników projektu z księżmi misjonarzami z Seminarium w Pieniężnie i konkurs wiedzy o krajach rozwijających się (40 uczestników).

ER-2009-31

SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej, Olsztynek

Lokalni globalnie odpowiedzialni

Projekt Lokalnie-globalnie odpowiedzialni został skierowany do 18 osobowej grupy młodzieży w wieku 14-17 lat. W ramach projektu odbył się jednodniowy warsztat na temat edukacji rozwojowej oraz 5 trzygodzinnych warsztatów z zakresu sprawiedliwego handlu, etycznego kupowania, ochrony środowiska, sytuacji życia i pracy mieszkańców Afryki i Azji. Na zakończenie odbył się happening dla 250 młodych osób z gimnazjum i szkół ponadpodstawowych dot. moralnego kupowania, milenijnych celów rozwoju oraz fair trade.

ER-2009-32

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, Radomyśl Wielki

Tu i Tam

Projekt był skierowany do dzieci w wieku 11-13 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dąbiu (woj. podkarpackie). W ramach projektu 35-osobowa grupa dzieci wzięła udział w warsztatach w Parku Edukacji Rozwojowej w Krakowie, warsztatach antydyskryminacyjnych, zajęciach dydaktycznych, plastycznych, pokazach filmów edukacyjnych poszerzających świadomość i wiedzę dzieci z zakresu Milenijnych Celów Rozwoju, praw dziecka, życia dzieci krajów rozwijających się oraz różnic pomiędzy Globalnym Południem i Globalną Północą. Uwieńczeniem projektu był konkurs plastyczny „Milenijne Cele Rozwoju i prawa dzieci w oczach dzieci” oraz wystawa prac konkursowych dzieci w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim podczas Tygodnia Edukacji Globalnej.

ER-2009-33

Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa, Kwidzyn

A,B,C Fairtrade w Kwidzynie

W ramach projektu przeprowadzono cykl 12 warsztatów nt. sprawiedliwego handlu dla różnych grup odbiorców: młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, słuchaczy Uniwersytetu III Wieku działającego przy Powiślańskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Kwidzynie oraz członków Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa (312 uczestników). Ponadto w trzech sklepach spożywczych przeprowadzono sondaż wśród 132 klientów i degustację produktów sprawiedliwego handlu. W Tygodniu Edukacji Globalnej przeprowadzono degustację herbat i kaw sprawiedliwego handlu w salonie Empik w Kwidzynie oraz przegląd 3 filmów o tematyce edukacji globalnej.

ER-2009-34

Stowarzyszenie Polska Sahara, Chechło

Łączą nas pustynie

Stworzono stronę DesertInfoCenter, zorganizowano wystawę tematyczną, na której zaprezentowano ok. 100 eksponatów dot. życia na terenach pustynnych. Zorganizowano sesję popularnonaukową z udziałem łącznie ponad setki dorosłych i młodzieży. Przeprowadzono wieczór „Degustacji międzykulturowych”.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web